PGE Energia Ciepła zainwestuje 362,4 mln zł w RzeszowieGrupa PGE

PGE Energia Ciepła zainwestuje 362,4 mln zł w Rzeszowie

Orzech
Orzech
Spalarnia Odpadów
adresRzeszów, Ciepłownicza
inwestorPGE S.A.
REKLAMA

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE aktywnie uczestniczy w procesie transformacji krajowego ciepłownictwa m.in. poprzez realizację działań zmierzających do zmiany aktywów wytwórczych w kierunku niskoemisyjnych, a docelowo zeroemisyjnych. Spółka wybrała Generalnego Realizatora Inwestycji zabudowy II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie.

Zakończyło się publiczne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy nowej inwestycji, która ma być zrealizowana na terenie rzeszowskiej elektrociepłowni. W postępowaniu została wybrana najkorzystniejsza oferta przedstawiona przez Konsorcjum w składzie: PORR S.A. i Termomeccanica Ecologia. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 26 maja br. Realizacja tej inwestycji kosztować będzie 362,4 miliona złotych.

– Dzięki zabudowie II linii technologicznej w ITPOE zwiększy się jej wydajność. Po zakończeniu inwestycji będziemy w stanie przetwarzać w sumie do 180 tys. ton odpadów rocznie. Odzyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej z odpadów poprawia efektywność lokalnego systemu gospodarowania odpadami i doskonale wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego – powiedział Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie.

II linia Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii zostanie zabudowana w istniejącym budynku i będzie w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, która powstała przy budowie I linii przetwarzania oddanej do użytku pod koniec 2018 roku. Realizacja ITPOE w Rzeszowie od początku zakładała powstanie dwóch linii technologicznych o łącznej zdolności przetwarzania 180 tys. ton odpadów rocznie. Zgodnie z tymi założeniami zaprojektowany został budynek główny wraz z rozwiązaniami komunikacyjnymi oraz instalacjami pomocniczymi. Aktualna wydajność pierwszej linii wynosi ok. 100 tys. ton odpadów rocznie. Wydajność drugiej linii technologicznej będzie wynosić ok. 80 tys. ton odpadów rocznie.

REKLAMA

Rozbudowana instalacja ITPOE będzie nadal przetwarzać odpady pochodzenia komunalnego oraz odzyskiwać z nich energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców Rzeszowa przyłączonych do miejskiego systemu ciepłowniczego. Funkcjonująca instalacja przyczynia się do znacznej poprawy warunków środowiskowych poprzez ograniczenie składowania odpadów komunalnych na rzecz ich bieżącego przetwarzania dla celów energetycznych, a także z powodu ograniczenia spalania węgla kamiennego w procesie wytwarzania ciepła, co wpływa na znaczne obniżenie emisji tlenków siarki, azotu oraz pyłów do atmosfery.

Zgodnie z podpisaną umową zakończenie prac związanych z zabudową II linii technologicznej w ITPOE, planowane jest na IV kwartał 2024 roku.

Źródło: PGE Energia Ciepła

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA