Są dodatkowe pieniądze na budowę nowej elektrociepłowni w Siechnicach źródło: Materiały inwestora

Są dodatkowe pieniądze na budowę nowej elektrociepłowni w Siechnicach

FILM + WIZUALIZACJE
REKLAMA
Kilka dni temu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska podpisano umowę pomiędzy NFOŚiGW i PGE na gazową, niskoemisyjną inwestycję elektrociepłowniczą w Siechnicach. Umowa dotyczy dofinansowania budowy nowej elektrociepłowni Czechnica w podwrocławskich Siechnicach. 
Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica to projekt o dużym znaczeniu dla aglomeracji wrocławskiej, który w 2024 roku ma zastąpić istniejącą elektrociepłownię węglową. W ramach umowy z NFOŚiGW spółka PGE otrzyma dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej w wysokości 300 mln zł.
Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy norweskich i EOG oraz przez NFOŚiGW.
Koszt inwestycji wyniesie 1,159 mld zł, a wartość powiązanej z nią umowy serwisowej to dodatkowo około 118 mln zł.
REKLAMA
Generalnym wykonawcą tego przedsięwzięcia będzie firma Polimex Mostostal S.A. z Warszawy. Umowę podpisano 24 czerwca bieżącego roku.
Nadzór nad realizacją nowej elektrociepłowni gazowej, która zastąpi obecnie eksploatowaną jednostkę węglową zlokalizowaną w Siechnicach będzie prowadziła firma Energopomiar. Zgodnie z zapisami umowy, firma ta sprawować będzie m.in. wymaganą prawem funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru jakościowego realizowanych prac w wybranych obszarach.
Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica zostanie zrealizowana na podstawie umów KOGENERACJI z konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal – Lider Konsorcjum oraz Polimex Energetyka – Partner Konsorcjum, podpisanych w czerwcu br. Nowoczesna jednostka będzie się składała z bloku gazowo-parowegokotłowni szczytowo-rezerwowej akumulatora ciepła. Dzięki zastosowaniu w nowej elektrociepłowni w Siechnicach nowoczesnej technologii i niskoemisyjnego paliwa jakim jest gaz, cały proces produkcyjny będzie przebiegał w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska.


Harmonogram projektu zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w 2024 r. Do tego czasu produkcja energii elektrycznej i ciepła zapewniona będzie przez obecnie działające instalacje oraz część szczytową nowej elektrociepłowni w Siechnicach, której uruchomienie planowane jest na pierwszą połowę 2023 r.

Nowa elektrociepłownia gazowa w podwrocławskich Siechnicach będzie się składała z bloku gazowo-parowegokotłowni szczytowo-rezerwowej i akumulatora ciepła. Wartość inwestycji to 1,159 mld zł, a wartość powiązanej z nią umowy serwisowej to dodatkowo około 118 mln zł.Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej zwrócił uwagę, iż siechnicka inwestycja wpisuje się w strategię Grupy PGE, zgodnie z którą do 2030 roku planowane jest korzystanie w 70 procent ze źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła– Naszym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. – wyjaśnił Wojciech Dąbrowski. – Prowadzona przez nas transformacja energetyczna zakłada dekarbonizację wytwarzania. Niezbędna będzie więc zmiana technologii – docelowo koncentrować się będziemy na odnawialnych źródłach energii oraz na realizacji działań na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, co w znacznym stopniu wpłynie na obniżenie emisyjności wytwarzania – dodał.

– Nowa elektrociepłownia w Siechnicach zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne dla Gminy Siechnice i południowej części Wrocławia – podkreślił z kolei Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. – Budowa proekologicznej jednostki gazowej w Siechnicach to jedna z naszych najważniejszych inwestycji – dodał.

– Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz niskoemisyjnego paliwa, produkcja ciepła i energii elektrycznej będzie się odbywać w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska. Skorzystają na tym przede wszystkim mieszkańcy Siechnic, ze względu na znaczące obniżenie emisji gazowych, co poprawi jakość powietrza w otoczeniu zakładu – podkreślił Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI.
Nowa Elektrociepłownia Czechnica – kluczowe dane:
  • blok gazowo-parowy wraz z kotłownią szczytowo-rezerwową i akumulatorem ciepła,
  • moc cieplna: ok. 320 MWt (dzisiaj 247 MWt),
  • moc elektryczna: ok. 155-180 MWe (dzisiaj 100 MWe).
Więcej wizualizacji jest dostępnych w galerii.

Źródło: materiały prasowe

Wizualizacje: youtube.com / Kogeneracja S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA