Strategiczne trasy w województwie łódzkim już gotoweGDDKiA

Strategiczne trasy w województwie łódzkim już gotowe

Orzech
Orzech
REKLAMA

W pełni można już korzystać z najważniejszych szlaków drogowych, autostrad: A1 (północ-południe) i A2 (wschód-zachód). Równie silnie rozwinięta jest także sieć dróg ekspresowych. S8 prowadzi z północnego wschodu województwa na południowy zachód, łącząc stolicę kraju z Dolnym Śląskiem, natomiast S14 stanowi zachodnią część ringu drogowego wokół aglomeracji łódzkiej.

Na terenie woj. łódzkiego mamy obecnie blisko 264 km autostrad, a dróg ekspresowych prawie 228 km. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przygotowuje się do realizacji kolejnych odcinków ekspresówek. To S12 od A1 w Piotrkowie Trybunalskim, omijająca Sulejów, do granicy z województwem mazowieckim oraz odchodząca od niej S74 do granicy z woj. świętokrzyskim. Łączna długość tych odcinków to ok. 85 km długości.

GDDKiA przygotowuje też ok. 64 km przedłużenia drogi ekspresowej S8 od węzła Łódź Południe (A1/S8) do przyszłego węzła Kozenin (S12/S74). Aktualnie jesteśmy na wstępnym etapie przygotowania inwestycji.

GDDKiA uzupełnia dojazdy do łódzkiego ringu

Budowany jest łącznik od węzła Aleksandrów Łódzki na S14 do ul. Szczecińskiej w Łodzi. W ramach przedsięwzięcia powstaje dwujezdniowy odcinek o długości 1,1 km, dzięki któremu znakomicie poprawi się skomunikowanie zachodniej części Łodzi (w tym wielkiego osiedla Teofilów) z siecią dróg szybkiego ruchu.

Poprawa bezpieczeństwa

Oprócz zadań strategicznych, w wielu miejscach na drogach w woj. łódzkim prowadzonych jest szereg mniejszych prac, jednak niezwykle istotnych, bo mających na celu poprawę bezpieczeństwa.

Najważniejsze z nich, to budowa 6-kilometrowej ścieżki rowerowej wzdłuż DK12 na odcinku: Piotrków Trybunalski – Przygłów. Przy tej samej trasie budowane jest także oświetlenie przejść dla pieszych w: Kozeninie, Kruszowie, Owadowie i Słomkowie Mokrym. Tutaj też powstanie jeszcze sygnalizacja na przejściu dla pieszych, podobnie jak w Błaszkach.

REKLAMA

Z kolei w Radomsku rozbudowany zostanie ponad dwukilometrowy odcinek DK42, gdzie po jednej stronie trasy powstanie droga dla pieszych, a po drugiej dla rowerzystów.

Na DK48 w Spale i Inowłodzu wyznaczone zostaną dwa nowe przejścia dla pieszych, przy których dodatkowo stanie tam sygnalizacja świetlna. Takie same działania będą przeprowadzone w Żarnowie na DK74.

Wzdłuż DK70 między Skierniewicami i Kamionem powstanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 5,5 km.

Podobne prace trwają już na DK91 w Gomunicach, Kletni, Wielkim Borze i Radomsku, łącznie na długości blisko 5 kilometrów.

To nie koniec zmian

Kolejnym istotnym przedsięwzięciem na terenie województwa łódzkiego jest rozbudowa 20 km odcinka DK60 między Topolą Królewską i Kutnem. Droga uzyska m.in. nową konstrukcję, liczne urządzenia BRD, na niewielkim odcinku poprowadzona zostanie nowym śladem. Wybudowanych zostanie siedem rond, a nad torami kolejowymi pojawi się wiadukt. Aktualnie GDDKiA czeka na decyzję ZRID.

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA