Chaber
109komentarzy
271zdjęć
15wizualizacji
obserwuj
Komentarz do inwestycji [Wrocław] Apartamenty "Wiśniowa"
Chaber
SOBOTA 21.01.2012 (Hala Uwr, ul. Przesmyckiego)

16.20 MECZ O AWANS DO 1 LIGI INVESTMAP.PL - HASCO LEK
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Chaber
no więc z tym miejscem parkingowym to wygląda na przyjazny gest Developera:-)

otóż, zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, sytuacja wygląda następująco:
"Z przepisów tych wynika, że zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również dla inwalidów i osób niepełnosprawnych. To powinno się odbywać jeszcze na etapie projektu zagospodarowania działki budowlanej.
Ile ma być tych miejsc postojowych i jak mają być urządzone, wynika z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanej w oparciu o wniosek inwestora."

Problem jest we wspólnotach utworzonych przed wejściem w życie ustawy, gdzie nie było obowiązku tworzenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych a teraz nie można takiej Wspólnoty zmusić do wykonania takich miejsc.

Moim zdaniem to bardzo pozytywna Inicjatywa.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji Olimpia Port
Chaber
Czy ktoś wie może na jakim etapie jest ta inwestycja? Ruszyło się coś na placu budowy?

A propo powodzi to ja mam jedno zdanie na ten temat - 100 lat temu ludzi zabijała gruźlica - dzisiaj są na nie lekarstwa - i tak samo jest z powodzią - coś czego nie znamy i nas zaskoczy przynosi straty jak powódź w '97 roku nikt nie przypuszczał że będzie to na taką skalę, - trudno mi uwierzyć że projektanci, Miasto wydające pozwolenie na budowę, Inwestorzy nie zastanawiali się nad ryzykiem powodzi w tym rejonie i nad zabezpieczeniem tej Inwestycji przed ewentualnym ryzykiem powodzi czy podtopień.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Chaber
O odstąpieniu od umów z chińskim konsorcjum, które budowało odcinki A i C autostrady A2, zdecydowała w poniedziałek, 13 czerwca 2011 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Propozycje złożone w czwartek, 09 czerwca, przez firmę COVEC i jej partnerów - polegające na zwiększeniu wartości kontraktu i próbie uzasadnienia go zmianą zakresu rzeczowego - są niezgodne z prawem, zapisami kontraktu i bezzasadne.

Odstąpienie od umowy z COVEC - odc. A
Odstąpienie od umowy z COVEC - odc. C

W związku z podjętą w poniedziałek decyzją GDDKiA analizuje dwie ścieżki dalszego postępowania dotyczące sposobu wyłonienia wykonawców którzy dokończą budowę odcinków A i C na A2.

Rozważana jest możliwość szybkiego wyłonienia nowych wykonawców zgodnie z prawem zamówień publicznych - w wyniku przetargu albo procedury negocjacyjnej, tak by jeszcze w lipcu prace zostały wznowione.

Badane są obecnie okoliczności techniczne, funkcjonalne, ekonomiczne i prawne obu rozwiązań, co pozwoli optymalnie wybrać tryb dalszego postępowania - z punktu widzenia interesu społecznego, interesu Skarbu Państwa, a także podjętych zobowiązań związanych z Euro2012.

Ostateczna decyzja może być podjęta po uprawomocnieniu się odstąpienia strony polskiej od umów z konsorcjum COVEC. Zgodnie bowiem z warunkami kontraktu, uprawomocnienie się podjętej w poniedziałek przez GDDKiA decyzji nastąpi po 14 dniach, czyli 27 czerwca.

Do tego też czasu COVEC i jego partnerzy mogą zweryfikować swoje stanowisko przedłożone w czwartek 09 czerwca i przystąpić do dalszej budowy na zasadach i warunkach opisanych w dotychczasowych umowach.

GDDKiA informuje, że w ostatnich dniach odbyły się spotkania z kilkunastoma firmami wykonawczymi, które zostały poproszone o ocenę swoich możliwości dokończenia budowy A2, określenie terminu zakończenia budowy oraz dokonanie wstępnych szacunków cenowych.

Jednocześnie GDDKiA informuje, że przesłane 02 czerwca br. odstąpienie chińskich firm od dalszej realizacji kontraktów jest bezskuteczne i jako takie zostaje przez stronę polską odrzucone.


Odrzucenie odstąpienia - odc. A
Odrzucenie odstąpienia - odc. C

[i]
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Chaber
Szkoda, że ten obok otynkowali na żółto zamiast oszklić :(
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Wrocław] Św. Mikołaja 54-55
Chaber
Remont już trwa. Od podwórka zostały wymienione okna na klatce schodowej. Prowadzone są również prace na dachu.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Chaber
14572_1000x.jpg
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Chaber
Remont budynku Komisariatu Policji "Ołbin" na Rydygiera.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Chaber
14565_1000x.jpg14566_1000x.jpg14567_1000x.jpg14568_1000x.jpg14569_1000x.jpg14570_1000x.jpg14571_1000x.jpg
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Chaber
14564_1000x.jpg
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Chaber
Obiecuję regularnie dodawać zdjęcia rewitalizowanego Nadodrza. Teraz będziemy tu ze wszystkim na bieżąco! :)
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Chaber
Rewitalizacja placu Strzeleckiego we Wrocławiu.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Wrocław] Pomorska 55
Chaber
Wam też się tak psuje jakość zdjęć od zmniejszania w irfanview?
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Wrocław] Pomorska 55
Chaber
14560_1000x.jpg14561_1000x.jpg14562_1000x.jpg
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji Sky Tower
Chaber
14559_1000x.jpg
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Wrocław] Biurowiec "Rodis Center"
Chaber
14553_1000x.jpg14554_1000x.jpg14555_1000x.jpg14556_1000x.jpg14557_1000x.jpg14558_1000x.jpg
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Chaber
Nowoczesna, ażurowa konstrukcja, obejmująca nowy dworzec kolejowy PKP, PKS i przystanek miejskiej komunikacji tramwajowej. Do tego obiekty biurowe, parkingi, hotel i galeria handlowa - to wszystko powstaje na terenie obecnego dworca i w najbliższej okolicy jako Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Poznań Główny. Wartość inwestycji to ok. 160 mln euro.
Umowa inwestycyjna pomiędzy PKP S.A. i węgierską firmą TriGranit została podpisana w czerwcu ubiegłego roku. O realizację kontraktu starało się łącznie siedem firm, specjalizujących się w inwestycjach komercyjnych na rynku nieruchomości. TriGranit wybrany został w drodze niezależnych rokowań. PKP S.A. wnosi do inwestycji tereny o powierzchni 4 hektarów w centrum miasta. Firma TriGranit angażuje niezbędny kapitał finansowy, wnosi projekt inwestycji uzgodniony z Miastem Poznań i w kolejnym etapie zdobywa niezbędne pozwolenia.
Obecnie strony koncentrują się na zdobyciu wszystkich pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia budowy nowego dworca, który powstanie w pierwszym etapie inwestycji. Wartość tej części projektu to ok. 110 mln złotych. Prace budowlane mają rozpocząć się w pierwszej połowie 2011 r., a zakończą w drugim kwartale 2012 r. - jeszcze przed Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej – Euro 2012. Zintegrowane Centrum Komunikacyjne Poznania powstaje na obszarze 9 ha. Jego poszczególne elementy zlokalizowane zostaną na trzech poziomach. Centralnym punktem będzie nowoczesny dworzec kolejowy, położony nad torami. Nowy dworzec (7 tys. m2) ma stanowić funkcjonalne przedłużenie Centrum Handlowego. Na poziomie 0 zaplanowano terminale autobusowe wraz z kasami i biurami operatorów, połączone z dworcem kolejowym windami i ruchomymi platformami. Na poziomie +1 zorganizowane zostanie centrum obsługi pasażera kolei. Wszystkie elementy Centrum łączyć się będą z parkingami i galerią handlową. Wokół powstanie sieć nowych ulic, które ułatwią dojazd, zarówno na poziomie 0 jak i +1, poprzez podjazd z Mostu Dworcowego.

Przy budowie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Poznaniu firma TriGranit wykorzysta doświadczenia, zaczerpnięte z podobnych projektów zrealizowanych w innych częściach Europy: West End City Center w Budapeszcie oraz Emonika City Center w Ljubljanie. Tam z sukcesem przekształcono dworce kolejowe w nowe centra miast. Do Polski TriGranit przenosi swoje doświadczenie i wieloletnie zaangażowanie, które razem z PKP S.A. stworzy nowoczesne centrum miasta i miejsce spotkań dla mieszkańców Poznania.
Autorem projektu i koncepcji architektonicznej Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Poznaniu jest międzynarodowe biuro architektoniczne Bose International Planning and Architecture , autorem projektu architektoniczno-budowlanego poznańska Pracownia Pentagram Architekci.

[i:3cv2dcmu]
Materiały Informacyjne przekazane prze Rzecznika firmy TriGranit Przemysława Terleckiego[/i:3cv2dcmu]
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Chaber
Planowany harmonogram inwestycji - przekazany po Konferencji
1. Uroczysta inauguracja rozpoczęcia inwestycji w ramach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej - 23 marca
2. Rozpoczęcie prac budowlanych - maj 2011
3. Wmurowanie kamienia węgielnego - czerwiec 2011
4. Otwarcie dworca PKP dla podróżnych - 30.05. 2012
5. Otwarcie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (zakończenie inwestycji) - druga połowa 2013 r.

Planowane działania i wydarzenia:
1. otwarcie wystawy w hallu Dworca Głównego PKP w Poznaniu (początek marca)
2. uroczyste rozpoczęcie inwestycji w ramach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (23 marca)
3. koncert węgierskiego saksofonisty Michaly Drescha – Scena Na Piętrze (23 marca)
4. zwiedzanie West End City Center w Budapeszcie (maj/czerwiec)
5. Transport Kolejowy XXI wieku dla Polski (14/17 czerwca) MTP. Konferencja naukowa
6. 80 rocznica wyruszenia Kazimierza Nowaka w podróż z Poznania do Afryki – październik/listopad
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Chaber
Spółki PKP S.A. i TriGranit – inwestorzy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Poznaniu, zapewnili dziennikarzy, że są przygotowani do rozpoczęcia budowy nowego dworca kolejowego zgodnie z przyjętym harmonogramem. Prace budowlane mają się rozpocząć w maju br. i zakończyć w I etapie - obsługującym pasażerów na Euro 2012 - 30 maja 2012roku. Cała inwestycja będzie gotowa do II połowy 2013 roku.
Aby dotrzymać terminów, negocjacje prowadzone od września ub. roku z urzędnikami miejskimi powinny zostać zakończone na przełomie luty/marzec. br. Wtedy można oczekiwać wydania decyzji środowiskowej i złożyć dokumenty w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim o pozwolenie na budowę. Termin nie będzie wówczas absolutnie zagrożony. Zagrożeniem może być urzędnicza opieszałości, niedostrzeganie, jak wyjątkowa inwestycja ma być zrealizowana w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego, zgodnie ze specustawami na Euro. Kontekst Euro 2012 nie jest tu bez znaczenia. Jeśli stosowne pozwolenia zostaną na czas wydane przez miejskich i wojewódzkich urzędników, nowoczesny dworzec kolejowy w Poznaniu będzie gotowy do obsługi tego wydarzenia.
[i:303tlz7s]Przemysław Terlecki, rzecznik Trigranit
Łukasz Kurpiewski, rzecznik PKP S.A.
[/i:303tlz7s]
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Chaber
Dzisiaj o godzinie 11.00 w Poznaniu odbędzie się Konferencja prasowa poświęcona budowie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego.
W Konferencji wezmą udział przedstawiciele PKP - TriGranit oraz Urzędu Miejskiego.
Czy uda się ustalić wspólne terminy?
Czy Poznań będzie mógł pochwalić się zakończeniem Inwestycji przed Euro 2012?
Na te wszystkie pytania spróbują dzisiaj odpowiedzieć podczas Konferencji.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Chaber
Świetne naprawdę:-)
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Wrocław] Selgros na ul Krakowskiej
Chaber
Otwarcie - początek marca, tak przynajmniej przed chwilą poinformował ich przedstawiciel rozdający karty klienta:-)
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji Sky Tower
Chaber
"nem7" napisał:
Wszystko fajnie tylko mam pytanie co mają zrobić osoby które talentu do robienia fotek nie posiadają a mimo to mogą być znacznie większymi fanatykami od PAPARAZZI?


dobre pytanie:-)

Może zatem rozszerzymy zakres "prac" które będą brane pod uwagę, np. o ciekawostki na temat budowy lub inną formę artystyczną - i kluczem do oceny może być tu popularność "pracy".
Może się okazać, że w danym miesiącu wygra nie najlepsza fotografia a na przykład piosenka o Sky Tower:-)


Co Wy na to??
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji Sky Tower
Chaber
Skoro wejście na Sky Tower to marzenie nie tylko "instynkta" - to forma konkursu jest niezbędna. Zaproponowany przez Wrofanatyka sposób oceny (Lubię to!) - to chyba uczciwa forma. I nie chodzi o ilość zdjęć, ale o ujęcie, i wywołanie zainteresowania zdjęciem:-) Najbardziej popularne zdjęcie wygrywa - to proste, nie wymaga rejestracji osób oddających głosy, więc czemu nie skorzystać z narzędzia jakie daje Facebook, przecież wcale nie trzeba mieć konta żeby ocenić zdjęcie.

Możemy też powołać komisję konkursową: Kajtmana - który nie weźmie udziału w konkursie, Wrofanatyka który był już na Sky Tower i ja - mam lęk wysokości:-)
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji Sky Tower
Chaber
Aż trudno uwierzyć że tak się zmienia ta okolica na naszych oczach. Super pomysł na ujęcia z tego samego miejsca - do porównania idealnie.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji Sky Tower
Chaber
Świetne ujęcia:-)
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Warszawa] Stadion Narodowy
Chaber
Dzisiaj zakończono prace montażowe linowej konstrukcji dachu, kolejnego etapu prac przy budowie stadionu Narodowego w Warszawie.

W uroczystościach związanych z symbolicznym zawieszaniu wiechy brał udział osobiście premier Donald Tusk, minister sportu Adam Giersz, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Prezes Zarządu Narodowego Centrum Sportu Rafał Kapler.


Tego symbolicznego aktu dokonała Pani prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, włączając oświetlenie wieńca, zawieszonego pod iglicą Stadionu.

- Stadion Narodowy to jedna z największych inwestycji w Polsce - powiedział premier Tusk. Musiało minąć wiele lat, zanim Polacy mogli powiedzieć, że mogą budować rzeczy nowoczesne i potrzebne przyszłym generacjom - podkreślił Tusk dodając, że Polska nie bez przyczyny jest nazywana największym placem budowy w Europie. Premier podziękował wszystkim za zaangażowanym w powstanie Stadionu, a szczególnie tym, którzy pracują bezpośrednio na budowie. Ten stadion będzie pomnikiem waszej chwały - powiedział Donald Tusk.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz przypomniała, że Stadion leży niedaleko Wisły i dodała, że spełnia się pragnienie prezydenta Stefana Starzyńskiego otwarcia Warszawy na Wisłę. Prezydent zapowiedziała, że za 3 lata na Stadion Narodowy będzie można dojechać metrem, a w tym roku zostaną uruchomione fontanny na Podzamczu i rozpocznie się renowacja nadwiślańskich bulwarów. Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że nie spełniły się przewidywania, iż budowa zakorkuje prawobrzeżną Warszawę. Udało się też uniknąć konfliktu z kupcami z "Jarmarku Europa" na Stadionie Dziesięciolecia.

Operacja podnoszenia linowej konstrukcji dachu, wraz z 70 metrową iglicą, trwała od 15 grudnia. Po jej zakończeniu ważąca 1800 ton konstrukcja linowa, na której będzie spoczywał dach stadionu, znalazła się na docelowej wysokości 34 metrów nad płytą boiska. Dokładnie na środku całej konstrukcji znajduje się ponad 100-tonowa iglica, której czubek wznosi się na wysokość ponad 100 metrów nad poziom płynącej nieopodal Wisły. Dzięki linowej konstrukcji dach będzie można zwijać i rozwijać mechanicznie.

b_533920866.jpg

b_1487400273.jpg

b_1445624527.jpg

b_231797249.jpg

b_1467062850.jpg

b_566202592.jpg

[i:3hkvfe66]Źródło zdjęć [/i:3hkvfe66] http://www.stadionnarodowy.org.pl/
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji [Brzesko] Galeria Brzeska
Chaber
"Większa Galeria Brzeska
Galeria handlowa w Brzesku została otwarta 18 grudnia, ale nadal jest rozbudowywana i z początkiem przyszłego roku planowane jest otwarcie drugiego piętra, gdzie mieścić się będzie m.in. kawiarnia i zakład kosmetyczny – podaje serwis brzesko.org. Obiekt przy ulicy Królowej Jadwigi 3 rozbudowany jest przez firmę Legro. Wcześniej działał tam supermarket Carrefour Express. "

[i:1vggf7cq]źródło:[/i:1vggf7cq] newsletter wiadomościhandlowe.pl
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji Galeria Glogovia
Chaber
"W Głogowie powstanie park handlowy
Saller Market wybuduje w Głogowie Park Handlowy – informuje „Gazeta Głogów” i wyjaśnia, że otwarcie kompleksu o powierzchni ok. 25 000 mkw. ma nastąpić jesienią przyszłego roku. Planowane centrum handlowe ma składać się z dwóch sklepów wielkopowierzchniowych oraz kompleksu mniejszych, pojedynczych sklepów z różnych branż. Jeden z marketów ma być spożywczy. Mówi się, że może to być Kaufland, drugi z branży typu dom i ogród."

Taką informację podano w newsletterze wiadomościhandlowe.pl - dzisiaj:-)
0
Zaloguj aby dodać komentarz