Warszawski rynek biurowy nadal w dobrej formie. Zaufanie najemców wraca na największe rynki biurowe w Polsce.

Warszawski rynek biurowy nadal w dobrej formie. Zaufanie najemców wraca na największe rynki biurowe w Polsce.

Warszawa
Kajtman
Kajtman
REKLAMA

Firma Jones Lang LaSalle dokonała podsumowania danych i trendów na rynku nieruchomości biurowych w Warszawie i największych miastach Polski według stanu na koniec I kw. 2012 r.


  • Popyt: Pierwszy trzy miesiące 2012 r. potwierdziły pozytywną sytuację ma rynku od strony popytu na powierzchnie biurowe. W 1 kw. wynajęto ponad 125 000 mkw. (574 000 mkw. w całym 2011 r.), z czego 40 000 mkw. stanowiły przedłużenia umów. Uważamy, że w 2012 r. będzie utrzymywało się duże zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie biurowe w Warszawie. Wśród największych umów najmu można wymienić ING (ponad 12 000 mkw. - przednajem w Placu Unii), Societe Generale (4 100 mkw. - odnowienie umowy w Saski Point), GFK Polonia (3 600 mkw. - nowa umowa w Ludna 2), Wolters Kluwer (3 400 mkw. – przednajem w Wola Center), Sage (3 000 mkw. - nowa umowa w Airtech) oraz ZTM (2 450 mkw. - przednajem w JM Tower). W I kw. 2012 r. popyt ze strony klientów korporacyjnych poza Warszawą  wyniósł ponad 100 000 mkw. (40% wzrost w odniesieniu do średniej kwartalnej w 2011 r.), w tym największą aktywność najemców obserwowano w Trójmieście i w Krakowie. Do istotnych umów najmu podpisanych w I kw. należą: Bank BPH (przednajem, 18 800 mkw. w Euro Office Park, Gdańsk), Delhi Poland (przednajem, 8 400 mkw. w Enterprise Park, Kraków), IBM (renegocjacje, 5 500 mkw. w kompleksie biurowym GTC, Kraków), czy Motorola Solutions (przednajem 4 500 mkw. w Green Office C, Kraków). Warto podkreślić, że ponad 40% umów zawartych w I kw. 2012 r. stanowiły przednajmy.

  • Podaż: Około 47 800 mkw. zostało oddane do użytku w Warszawie w I kw., wliczając takie budynki jak druga faza Mokotów Nova (15 000 mkw.), JM Tower (11 900 mkw.) oraz Airtech (8 900 mkw.). Po 2011 r., który był okresem bardzo ograniczonej nowej podaży (jedynie 120 000 mkw.), w 2012 r. nastąpi odbicie po stronie podażowej. W I kw. 2012 r. zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w największych miastach w Polsce, poza Warszawą, zwiększyły się o 26 000 mkw., w tym we Wrocławiu o biurowiec Green Towers A oraz w Krakowie o budynki Fronton i Jasnogórska MIX. Obecnie w Polsce (wyłączając Warszawę) w aktywnej budowie pozostaje około 405 600 mkw. powierzchni biurowej - najwięcej we Wrocławiu, Trójmieście oraz Poznaniu, gdzie realizowane inwestycje stanowią odpowiednio około 28%, 27% i 26% istniejących zasobów biurowych w tych miastach.

  • Wskaźnik powierzchni niewynajętej: Na koniec I kw. 2012 r. około 7,3% nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie pozostawało bez najemców (7,1% w COB, 7,5% na obrzeżach Centrum i 7,2% poza nim). Oznacza to wzrost o 0,6 p.p. w porównaniu z ostatnim kwartałem 2011 r. Wskaźnik pustostanów utrzymywał się na stabilnym poziomie w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i w Trójmieście, zniżkowe presje na wskaźnik w odniesieniu do ubiegłego kwartału odnotowano natomiast w Łodzi i Trójmieście (odpowiednio 16,9% i 7,0% vs. 19,1% i 8,4% zarejestrowane w IV kw. 2011r.). Ze względu na stosunkowo wysoki poziom podaży przewidziany w II-IV kw. 2012 r., na niektórych rynkach, w tym w Warszawie, możliwy jest wzrost wskaźnika pustostanów.

  • Czynsze: Najwyższe czynsze transakcyjne w Warszawie pozostały na stabilnym poziomie w porównaniu z końcem 2011 r. Najlepsze powierzchnie biurowe w Centrum można wynająć obecnie za 22€ - 25€/ mkw./ m-c, przy czym w niektórych biurowcach klasy AAA stawki wywoławcze są wyższe. Poza Centrum czynsze najmu za najlepsze powierzchnie wynoszą obecnie 15€ - 15,50€ / mkw./ m-c. W rejonie South-West kształtują się na poziomie nawet 16€/ mkw./ m-c. I kwartał 2012 r. był także okresem stabilizacji czynszów na większości największych rynkach biurowych w Polsce, poza Warszawą. Obecnie w najlepszych obiektach biurowych stawki czynszowe kształtują się od 11-13 €/ mkw./ m-c w Łodzi do 16 €/ mkw./ m-c w Poznaniu. W 2012 r. spodziewamy się możliwych presji zwyżkowych na czynsze efektywne we Wrocławiu i Krakowie.

REKLAMA

Patricia Lannoije, Dyrektor Działu Badań i Doradztwa w Jones Lang LaSalle komentuje: „Wysoki poziom popytu wpłynął na wzrost aktywności budowlanej. Szacujemy, że w II-IV kw. 2012 r. na warszawski rynek trafi około 220,000 mkw. (z czego 32% jest już wynajęte) nowej powierzchni biurowej (vs. bardzo niska podaż w całym 2011 r. na poziomie 120 000 mkw.). W największych miastach w Polsce, poza Warszawą, do końca roku realnie do użytkowania zostanie oddanych kolejne 195 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, ponad 26 000 mkw. zrealizowane już w I kw. 2012 r.”.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA