Miasto

Popularne miasta

Wrocław

 • 2699 inwestycje
 • 15627 wiadomości
 • 7963 ogłoszeń
 • 404 firm

Kraków

 • 2986 inwestycje
 • 5890 wiadomości
 • 1358 ogłoszeń
 • 228 firm

Warszawa

 • 1841 inwestycje
 • 6450 wiadomości
 • 376 ogłoszeń
 • 496 firm

Poznań

 • 291 inwestycje
 • 1146 wiadomości
 • 119 ogłoszeń
 • 49 firm

Katowice

 • 300 inwestycje
 • 1812 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 62 firm

Lublin

 • 203 inwestycje
 • 1376 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 26 firm

Gdańsk

 • 117 inwestycje
 • 1093 wiadomości
 • 1 ogłoszeń
 • 14 firm

Łódź

 • 72 inwestycje
 • 892 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 27 firm

Białystok

 • 74 inwestycje
 • 367 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 63 firm

Szczecin

 • 81 inwestycje
 • 690 wiadomości
 • 17 ogłoszeń
 • 32 firm

Bydgoszcz

 • 33 inwestycje
 • 290 wiadomości
 • 1 ogłoszeń
 • 11 firm

Toruń

 • 27 inwestycje
 • 365 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 3 firm
forum / dolnośląskie - przemysł / [Wałbrzych] Kopalnie - reaktywacja?
0 1557

[Wałbrzych] Kopalnie - reaktywacja?

 • DlugiX
  DlugiX 1476
  30.04.2008, godz. 07:10
  Powrót do górniczej przeszłości ? Wałbrzych chce reaktywacji kopalń węgla. Pomysłem interesuje się posłanka Anna Zalewska i twierdzi, że to nie jest szaleństwo. Na razie nie ma jednak chętnych do budowy zakładów, które wydobywałyby czarne złoto. W tym roku przypada dziesiąta rocznica zamknięcia ostatniej wałbrzyskiej kopalni. Wydawać by się mogło, że ponad 500-letnia historia przemysłu wydobywczego dobiegła wWałbrzychu końca. Tymczasem pojawił się pomysł reaktywacji górnictwa. Kilka dni temu Anna Zalewska, posłanka regionu wałbrzyskiego, skierowała do ministra gospodarki oficjalne zapytanie w tej sprawie. Parlamentarzystkę interesuje, czy ministerstwo stara się zyskać inwestorów, którzy będą chcieli wydobywać wałbrzyski węgiel. – Być może moje zapytanie, wywoła u wielu osób uśmiech politowania. Jednak w tym szaleństwie jest metoda – wyjaśnia posłanka Anna Zalewska. – W kraju brakuje węgla i musimy sprowadzać go za ogromne pieniądze zza wschodniej granicy. Uważam, że o bezpieczeństwo energetyczne Polski można zadbać, sięgając po własne surowce naturalne. Węgla pod powierzchnią Wałbrzycha i w jego okolicach nie brakuje. Świadczą o tym wyniki badań geologicznych. Wykonywano je w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia, w związku z budową nowoczesnej kopalni „Kopernik”. – Odwierty wykonane w okolicach Rybnicy Leśnej wykazały, że są tam spore pokłady węgla antracytowego. Mają małą zawartość siarki i fosforu – opowiada Zdzisław Polak, ostatni dyrektor Dolno- śląskiego Zjednoczenia Węglowego. – To najlepszy gatunkowo węgiel, wykorzystywany przede wszystkim do produkcji koksu odlewniczego i hutniczego. Badania geologiczne wykazały również złoża węgla w okolicach Kamiennej Góry, Lubawki i dalej, aż do granicy z Czechami. Według obliczeń, do wydobycia jest co najmniej 400 mln ton węgla. Pomysł reaktywacji górnictwa już się spodobał lokalnym samorządowcom. – Jeżeli znajdzie się chętny do wybudowania kopalni, to nie widzimy żadnych przeszkód dla inwestycji – przekonuje Piotr Kruczkowski, prezydent Wałbrzycha. – Muszą być jednak spełnione wszystkie obowiązujące przy tego typu przedsięwzięciach wymogi. Oczywiście inwestycja musi również przynosić korzyści miastu i jego mieszkańcom. Na razie jednak żaden inwestor nie wystąpił oficjalnie do Ministerstwa Gospodarki w sprawie wznowienia eksploatacji węgla kamiennego w rejonie Wałbrzycha. Ministerstwo dopuszcza jednak ewentualność ponownej eksploatacji złóż węgla kamiennego w zlikwidowanym Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. – Inwestor musi jednak uzyskać koncesję na wydobywanie kopalin zgodnie z przepisami Ustawy z 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze oraz Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej – wyjaśnia Wioleta Witczak z biura prasowego Ministerstwa Gospodarki. Artur Szałkowski Panorama Wałbrzyska / 29.04.08 / str. 4
 • Anonymous
  Anonymous
  27.08.2008, godz. 21:41
  Jako była osoba dozoru technicznego kopalni "Victoria" iż powrót do wydobywania złóż węgla na terenie miasta Wałbrzycha i jego okolicach nie jest możliwa!Osoby wygłaszające takie tezy jak powyższa wystawiają się na śmieszność i nie należy traktować takich wypowiedzi poważnie.Sposób w jaki zostało zlikwidowane Dolnośląskie Zagłębie Węglowe nie daje możliwości powrotu do eksploatacji złóż!
 • eyango
  eyango 3001
  27.08.2008, godz. 21:48
  Jeżeli są w tym kraju osoby które potrafią wypompować biliony m3 wody proszone są o kontakt XD m.m możesz przybliżyć temat ??
 • Anonymous
  Anonymous
  27.08.2008, godz. 22:42
  Wszystkie szyby kopalniane zostały zasypane masą popłuczkową(nazwa ta wynika z procesu technologicznego przeróbki węgla)oraz melafirem- a więc praktycznie nie do odzyskania. Szybiki ślepe i przekopy (chodniki) zostały zasypane,likwidowane poprzez zawał a następnie zalanie.Tereny od Głuszycy przez Wałbrzych sięgając po Lubawkę na wielu poziomach podziemnych wyrobisk o długości ok.180km.jest zalana wodą.A dane o wyrobiskach niemieckich są w 50% nieprecyzyjne lub całkowicie nieznane.To tyle co miałbym w skrócie do napisania na ten temat i mam nadzieję że jasno w miarę nakreśliłem iż powrót do eksploatacji węgla jest nierealny.
 • DlugiX
  DlugiX 1476
  07.06.2009, godz. 16:29
  Odpowiedź na zapytanie do ministra gospodarki w sprawie ewentualności pozyskania inwestorów wydobywających węgiel w Wałbrzychu. Wydobycie węgla kamiennego w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym, położonym w południowej Polsce w województwie dolnośląskim, w rejonie miast Wałbrzych i Nowa Ruda, ma długą historię. Początki eksploatacji węgla w obu tych rejonach sięgają przełomu XVIII i XIX wieku. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku na obszarze DZW zlokalizowanych było pięć kopalń węgla kamiennego, w dwóch regionach - wałbrzyskim i noworudzkim. W rejonie Wałbrzycha zlokalizowane były: Zakład Górniczy ˝Chrobry˝ (dawna kopalnia ˝Wałbrzych˝), ZG ˝Julia˝ (dawna kopalnia ˝Thorez˝), ZG ˝Victoria˝ (dawna kopalnia ˝Victoria˝ oraz w ostatnim etapie działalności w zagłębiu Zakład Wydobywczo-Przetwórczy Antracytu ˝Wałbrzych-Gaj˝). W rejonie Nowej Rudy działała jedna kopalnia ˝Nowa Ruda˝ obejmująca dwa pola eksploatacyjne ˝Piast˝ i ˝Słupiec˝. W stosunku do kopalń usytuowanych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym wydobycie w poszczególnych kopalniach dolnośląskich było generalnie znacznie mniejsze, wynoszące kilkaset tysięcy ton rocznie, w latach dziewięćdziesiątych nie przekraczało 500 tys. ton/rok. Pokłady węgla w utworach węglonośnych Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego występują dość licznie, na ogół jednak są one cienkie i niewiele z nich spełnia obecne podstawowe kryterium bilansowości, tj. 1 m grubości. Maksymalne miąższości pokładów na ogół nie przekraczają 2,5 m grubości. Węgle charakteryzują się wysokim stopniem uwęglenia. Występują tu węgle kamienne typu 34-38 oraz węgle antracytowe i antracyt typu 41-42. Zawartość popiołu jest bardzo zmienna, natomiast średnia zawartość siarki jest na ogół niska, poniżej 1%. Pomimo występowania w DZW dobrej jakości węgli koksujących i antracytowych, w latach 1991-2000, zgodnie z założeniami przyjętymi w procesie restrukturyzacji górnictwa węglowego, prowadzono działania zmierzające do likwidacji kopalń. Wydobycie węgla w rejonie Wałbrzycha zakończono w latach 1993-1998, a następnie prowadzono prace zmierzające do likwidacji lub zmiany przeznaczenia infrastruktury kopalnianej. W ramach tych działań zasypano wszystkie szyby, z wyjątkiem szybu ˝Pokój˝ ZG ˝Julia˝. Po zakończeniu eksploatacji w rejonie Wałbrzycha następowało stopniowe zatapianie górotworu, które w marcu 2002 r. weszło w fazę stabilizacji zwierciadła wód podziemnych. W 1992 r. podjęto decyzję o likwidacji kopalni ˝Nowa Ruda˝. W pierwszym etapie zlikwidowane zostało pole Piast, gdzie eksploatację zakończono w 1994 r. W drugiej części kopalni ˝Nowa Ruda˝, w polu Słupiec, wydobycie zakończono w 2000 r. Pozostawione w zlikwidowanych kopalniach dolnośląskich zasoby węgla zostały zaklasyfikowane do zasobów pozabilansowych i są one mało perspektywiczne z punktu widzenia wznowienia eksploatacji. Decyzja o likwidacji kopalń dolnośląskich została podjęta ze względu na niewielkie wydobycie oraz bardzo wysokie koszty produkcji związane z występującymi tu warunkami geologiczno-górniczymi. Warunki eksploatacji węgla w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym są bardzo trudne ze względu na silne zaangażowanie tektoniczne utworów budujących serie złożowe oraz ich nadkład. Górotwór jest tu silnie zuskokowany, w tym znaczną część dyslokacji stanowią uskoki odwrócone. Dodatkową trudność sprawia zmienność grubości pokładów i przerostów skały płonnej, często występują wyklinowania i wymycia pokładów węgla. Warunki gazowe są również bardzo trudne i niebezpieczne. Oprócz metanu występuje tu także dwutlenek węgla. Kolejną trudność dla potencjalnej eksploatacji stanowią zagrożenia gazodynamiczne przejawiające się katastrofalnymi wyrzutami gazów, węgla i skał, zwłaszcza w strefach zaburzeń tektonicznych. Biorąc pod uwagę niewielką ilość pozostawionych zasobów węgla, a przede wszystkim niezwykle skomplikowane warunki geologiczno-górnicze występujące w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym, trudno oczekiwać wznowienia ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji węgla kamiennego w tym zagłębiu. Ewentualne wznowienie eksploatacji mogłoby nastąpić jedynie w przypadku pojawienia się inwestora zdecydowanego na wykorzystanie do tego celu własnych środków finansowych. Kwestia zagospodarowania terenów należących w przeszłości do dolnośląskich kopalń węgla kamiennego leży w kompetencjach ich właściciela, którym jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA. Minister Waldemar Pawlak
 • kn11
  kn11 265
  07.02.2010, godz. 19:02
 • eyango
  eyango 3001
  07.02.2010, godz. 19:44
 • kn11
  kn11 265
  26.04.2010, godz. 19:18
  Zobaczymy czy to tylko "kiełbasa wyborcza": "Wałbrzych, którego historię tworzyły burzliwe dzieje na pograniczu kultur kilku narodów, potrzebuje realnego planu i swojej szansy, potrzebuje inicjatyw, dzięki którym poprawi się standard i jakość życia w mieście. Zapraszamy wałbrzyszan do poparcia naszej inicjatywy - uruchomienia w Wałbrzychu pilotażowego projektu procesowania węgla kamiennego pod ziemią. Podejmujemy zdecydowane działania, realizując obywatelskie projekty przyczyniające się do rozwoju regionu wałbrzyskiego, aby stał się on dobrym miejscem pracy i życia jego mieszkańców." Źródło: www.obywatel.net.pl
 • DlugiX
  DlugiX 1476
  05.08.2010, godz. 15:47
  [size=150:1ivr75b3]Czy w Wałbrzychu możliwe bedzie zgazowanie węgla pod ziemią?[/size:1ivr75b3] Do końca września powinno się wyjaśnić, czy Wałbrzych ma szanse na uruchomienie zgazowania węgla pod ziemią. Jak czytamy w "Pulsie Biznesu", miejscowy działacz samorządowy chce pozyskać na ten cel unijne środki. Andrzej Zibrow, działacz samorządowy i przedsiębiorca z Wałbrzycha, w przeszłości związany m.in. z grupą KGHM chciałby do projektu zaangażować specjalistów z Głównego Instytutu Górnictwa i z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.
 • spurr
  spurr 45
  15.11.2013, godz. 11:39
  Mamy zamiar sięgnąć przy budowie kopalni po najnowocześniejsze technologie dostępne w świecie - mówi dla portalu wnp.pl Andrzej Zibrow, dyrektor generalny Coal Holding Sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej Balamara Resources Limited.
 • kn11
  kn11 265
  03.12.2013, godz. 21:36
  Ludwikowice Kłodzkie leżą na bogatym złożu węgla antracytowego. Zamierza go wydobyć inwestor polskiego pochodzenia z Australii. .. Odwierty potrwają około 10 miesięcy, wykonujemy je, by stwierdzić, czy złoża węgla nie są większe niż szacowane 80-100 mln ton – wyjaśnia Derek Lenartowicz, prezesa Coal Holding. – Antracyt jest węglem koksującym, potrzebnym do produkcji stali. Dlatego wydobywane przez nas węgiel zamierzamy sprzedawać m.in. do koksowni w pobliskim Wałbrzychu oraz koksowni czeskich.