Wrocław: Budowa Bulwaru Fizyków na Nadodrzu się opóźni. Brakuje chętnych i środkówźródło: Materiały inwestora

Wrocław: Budowa Bulwaru Fizyków na Nadodrzu się opóźni. Brakuje chętnych i środków

Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
Bulwar Fizyków
adresWrocław, bulwar Józefa Zwierzyckiego
inwestorMiasto Wrocław
REKLAMA
Zwycięski projekt z zeszłorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego doczeka się realizacji dopiero w maju, a nie w grudniu. Termin wydłużył się z powodu braku wyłonienia wykonawcy. Urzędnicy już trzykrotnie ogłaszali fiasko przetargów. Zwierciadła akustyczne mają powstać na bulwarze Józefa Zwierzyckiego.
Zarząd Zieleni Miejskiej unieważnił 18 października przetarg na realizację zadania: "Bulwar Fizyków – zwierciadła akustyczne na bulwarze prof. Józefa Zwierzyckiego". Zrobił to, ponieważ nie zgłosił się żaden chętny.
Fiaskiem zakończyło się także drugie postępowanie, o czym ZZM poinformował 31 sierpnia. Trzy dni wcześniej opublikował listę ofert. Inwestycja chciało zrealizować wyłącznie konsorcjum firm Rotomat Sp. z o.o. oraz Paweł Wilbik LCM Wilbik. Oczekiwało 278 tys. 595 zł brutto, udzielając pięciu lat gwarancji. Miasto zamierza jednak przeznaczyć na ten cel 182 tys. 052 zł.
O unieważnieniu pierwszego przetargu informowaliśmy w sierpniu. Wówczas, mimo przedłużenia terminu składania ofert, nie zgłosił się nikt zainteresowany.
Materiały inwestora

Termin realizacji wydłużony

Zamówienie obejmuje przygotowanie terenu przy Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zabezpieczenie drzew, demontaż ławek oraz koszy na śmieci i zamontowanie tablicy informacyjnej oraz dwóch zwierciadeł akustycznych, które umożliwią swobodną rozmowę na odległość. Ich długość wyniesie 2,74 m, szerokość 3,23 m, a wysokość – 2,82 m.
Po zakończeniu prac wykonawca odtworzy trawiastą nawierzchnię i zamontuje z powrotem ławki oraz kosze na śmieci. Udzieli przy tym co najmniej trzyletniej gwarancji. Początkowo miał mieć na to czas do 17 grudnia. Fiaska przetargów doprowadziły do wydłużenia tego terminu do 31 maja 2019 roku.
Materiały inwestora
REKLAMA

Starania od dwóch lat

Mieszkańcy wyrażali już chęć utworzenia zwierciadeł akustycznych, zgłaszając pomysł w WBO 2016. Nie pozyskali jednak wystarczającego poparcia.
Sukces przyniósł zeszłoroczny projekt rejonowy dla Nadodrza, Ołbina, Starego Miasta, Placu Grunwaldzkiego i Przedmieścia Świdnickiego, z progiem budżetowym w wysokości 250 tys. zł. Pomysłodawcy zgłosili w tej samej edycji także także projekt ogólnomiejski (do 1 mln zł), zakładający realizację naukowego placu zabaw. 4149 głosów nie wystarczyło jednak do zwycięstwa.
Materiały inwestora

Na zwierciadłach nie koniec

Pomysłodawcy nie poprzestają na zwierciadłach. Dr Maciej Matyka jest liderem dwóch projektów w tegorocznej edycji WBO: rejonowego do 250 tys. zł (nr 24) oraz ogólnomiejskiego do 1 mln zł (nr 18). Pierwszy dotyczy instalacji na bulwarze zegara słonecznego. Drugi – utworzenia ogrodu doświadczeń. Żaden z nich nie otrzymał wystarczającej liczby głosów.
Jednym z pomysłów, oprócz zabawek fizycznych, będzie budowa ogólnodostępnej i otwartej sali wykładowej na wolnym powietrzu, gdzie każdy chętny (włączając pracowników pobliskiego uniwersytetu) będzie mógł wygłaszać otwarte wykłady – wyjaśnia dr Maciej Matyka.
Projekt obejmuje przygotowanie projektu zagospodarowania całego bulwaru i utworzenie elementów małej architektury oraz zieleni, lapidarium geologicznego, a także urządzenia z dźwiękiem i platformy obrotowej do zabaw dzieci (bądź jednego z tych dwóch).

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA