Wrocław: Brakuje chętnych na realizację Bulwaru Fizyków na Nadodrzu źródło: Materiały inwestora

Wrocław: Brakuje chętnych na realizację Bulwaru Fizyków na Nadodrzu

WIZUALIZACJE
Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
Bulwar Fizyków
adresWrocław, bulwar Józefa Zwierzyckiego
inwestorMiasto Wrocław
REKLAMA
Żadna firma nie zgłosiła się do zamontowania zwierciadeł akustycznych na bulwarze Józefa Zwierzyckiego. Mieszkańcy już starają się w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego o kolejne etapy inwestycji.
Zarząd Zieleni Miejskiej unieważnił 6 sierpnia przetarg na realizację zadania: "Bulwar Fizyków – zwierciadła akustyczne na Bulwarze prof. Józefa Zwierzyckiego". Termin składania ofert miał początkowo upłynąć 2 sierpnia, jednak ZZM wydłużył go o cztery dni. Mimo to nie zgłosił się żaden uczestnik.
Zamówienie obejmuje przygotowanie terenu przy Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zabezpieczenie drzew, demontaż ławek oraz koszy na śmieci i zamontowanie tablicy informacyjnej oraz dwóch zwierciadeł akustycznych, które umożliwią swobodną rozmowę na odległość. Ich długość wyniesie 2,74 m, szerokość 3,23 m, a wysokość – 2,82 m. Po zakończeniu prac wykonawca odtworzy trawiastą nawierzchnię i zamontuje z powrotem ławki oraz kosze na śmieci. Udzieli przy tym trzyletniej gwarancji. Termin realizacji podany w pierwszym, unieważnionym przetargu to 17 grudnia.
Materiały inwestora

Starania od dwóch lat

Mieszkańcy wyrażali już chęć utworzenia zwierciadeł akustycznych, zgłaszając pomysł w WBO 2016. Nie pozyskali jednak wystarczającego poparcia.
Sukces przyniósł zeszłoroczny projekt rejonowy dla Nadodrza, Ołbina, Starego Miasta, Placu Grunwaldzkiego i Przedmieścia Świdnickiego, z progiem budżetowym w wysokości 250 tys. zł. Pomysłodawcy zgłosili w tej samej edycji także także projekt ogólnomiejski (do 1 mln zł), zakładający realizację naukowego placu zabaw. 4149 głosów nie wystarczyło jednak do zwycięstwa.
REKLAMA
Materiały inwestora

Na zwierciadłach nie koniec

Pomysłodawcy nie poprzestają na zwierciadłach. Dr Maciej Matyka jest liderem dwóch projektów w tegorocznej edycji WBO: rejonowego do 250 tys. zł (nr 24) oraz ogólnomiejskiego do 1 mln zł (nr 18). Pierwszy dotyczy instalacji na bulwarze zegara słonecznego. Drugi – utworzenia ogrodu doświadczeń.
Jednym z pomysłów, oprócz zabawek fizycznych, będzie budowa ogólnodostępnej i otwartej sali wykładowej na wolnym powietrzu, gdzie każdy chętny (włączając pracowników pobliskiego uniwersytetu) będzie mógł wygłaszać otwarte wykłady – wyjaśnia dr Maciej Matyka.
Projekt obejmuje przygotowanie projektu zagospodarowania całego bulwaru i utworzenie elementów małej architektury oraz zieleni, lapidarium geologicznego, a także urządzenia z dźwiękiem i platformy obrotowej do zabaw dzieci (bądź jednego z tych dwóch).
Materiały inwestora

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA