Cena, czy lokalizacja – mieszkanie we Wrocławiu

Cena, czy lokalizacja – mieszkanie we Wrocławiu

Wrocław
Kajtman
Kajtman
REKLAMA

Wrocław – kupujący mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym wybiera dobrze skomunikowaną lokalizację na obrzeżach miasta i chwali sobie stosunek jakości do ceny nieruchomości.

 

Wrocławianie, podobnie jak mieszkańcy pozostałych miast biorących udział w badaniu, w wyborze mieszkania czy domu w znacznym stopniu kierują się ceną i lokalizacją nowego lokum. W czym jeszcze są zgodni z innymi respondentami, a w czym się wyróżniają?

 

Znajomi i Internet – główne źródła informacji o poszukiwanych nieruchomościach

Wrocławianie przy wyborze mieszkania w dużej mierze posiłkują się informacjami zdobytymi w gronie rodziny lub znajomych (42% w stosunku do 30% dla ogółu). Niemalże w podobnym stopniu cenią sobie wiadomości ze stron deweloperów, choć jest to cecha charakterystyczna większości ankietowanych. Z drugiej strony Wrocławianie z rezerwą podchodzą do ogłoszeń w gazetach (15% wobec 17% ogółu), rzadko również korzystają z biur pośredników (16% w stosunku do 19% ogółu).

 

Sprawdźmy teraz, czym kierowali się nabywcy poszukujący wymarzonego mieszkania. Najważniejszym kryterium w przypadku stolicy Dolnego Śląska była cena (wybrało ją 65% badanych) oraz lokalizacja, choć drugi czynnik miał mniejsze znaczenie niż u ogółu badanych (41% wobec 54%). Mniejszą wartością niż dla wszystkich badanych okazała się także liczba pokoi (18% do 33%) oraz powierzchnia (27% do 34%). Wrocławianie, częściej niż pozostali ankietowani, brali pod uwagę opinię o deweloperze (15% wobec 10% dla ogółu), bliskość sklepów, urzędów i innych instytucji (13% do 9%), czy dogodną komunikację po mieście (23% w stosunku do 21%).

 

Wrocławianie wybierają rynek pierwotny na peryferiach miasta

Poniżej prezentujemy wykres, który szczegółowo opisuje, czym kierują się mieszkańcy Wrocławia decydując się na konkretną lokalizację. Odnosząc te wyniki na grunt całej badanej zbiorowości, możemy zauważyć, że najistotniejszą kwestią jest dogodny dojazd do centrum zarówno samochodem jak i komunikacją miejską (wybór ok. 40% ankietowanych). Wygodna komunikacja jest musem, tym bardziej biorąc pod uwagę preferencje wrocławian do strefy obrzeżnej miasta. Zainteresowanie mieszkaniem w mieście, ale z dala od centrum wykazało 30% (wobec 37% ogółu), a wybór w centrum miasta wskazało 17%, podczas gdy w całej zbiorowości wynik ten miał wartość 19%. Z drugiej strony za lokalizacją poza miastem opowiedziało się 18% w stosunku do 15% ogółu.

 

– „Na podstawie tych odpowiedzi, a także małego zainteresowania lokalizacją pod kątem przyszłej sprzedaży czy wynajmu (13% wobec 19% ogółu) można wnioskować, że kupujący mieszkanie czy dom we Wrocławiu robią to przede wszystkim w celu realizowania własnych potrzeb mieszkaniowych, a nie np. inwestycyjnych czy spekulacyjnych” – tak najważniejsze kryteria wyboru nieruchomości w kategorii lokalizacji skomentował jeden z analityków Działu Badań i Analiz Grupy Emmerson S.A.

 

Co ciekawe, wrocławianie najbardziej ze wszystkich są zgodni co do preferencji wyboru mieszkania/domu z rynku pierwotnego. Nikt z ankietowanych nie wykazał bezwarunkowej chęci zakupu na rynku wtórnym, podczas gdy cała zbiorowość w 12% zagłosowała na „tak”. Obojętność w tym względzie wykazało 7% badanych (wobec 9% ogółu). 28% wrocławian wobec 24% ankietowanych we wszystkich miastach regionalnych, wybrało rynek pierwotny, jednak rozważało także zakup mieszkania/domu na rynku wtórnym. W całej badanej grupie 55% osób zadeklarowało, że interesowało się wyłącznie rynkiem pierwotnym, natomiast we Wrocławiu było to aż 65%. Podobny wynik uzyskano tylko w Trójmieście.

 

REKLAMA

Współpraca z deweloperem

Jak wspominaliśmy na początku serii artykułów, badane osoby są właścicielami domu/mieszkania na rynku pierwotnym. Analiza kolejnych pytań pokazuje, co wrocławianie uznają za zaletę, a co za wadę swojej decyzji. Wcześniej wspomnijmy jednak słowo o deweloperach. Zadowolenie nabywców zostało ocenione za pomocą Net Promoter Score, czyli wskaźnika lojalności i zadowolenia klienta. Wskaźnik ten wskazuje skłonność ankietowanych do polecenia innym swojego dewelopera. Na Dolnym Śląsku wyniósł on 39%, co jest jednym z najlepszych wyników.

 

Zarówno w tym ogólnym pytaniu, jak i szczegółowych rozważaniach nabywcy potwierdzali brak problemów we współpracy z deweloperem. Takiego zdania jest 35% Wrocławian, podczas gdy w całym badaniu taką odpowiedź wskazało 28% ankietowanych. Stało się tak nawet mimo niższego odsetku osób twierdzących, że deweloper wywiązuje się z terminów (26% do 38% ogółu) czy złożonych zobowiązań (21% do 25%).

 

Podobnie jak w przypadku poszukiwania ofert mieszkań czy domów, tak samo przy wyborze dewelopera wrocławianie stawiają na internet (66% do 58% ogółu) i znajomych (37% do 31%). Dział Badań i Analiz Grupy Emmerson potwierdza, że strony internetowe są źródłem dobrej jakości: „Deweloperzy wrocławscy są bardzo aktywni w Internecie, udostępniają wszelkie potrzebne informacje i wzory dokumentów. Ich strony są aktualizowane na bieżąco, także jeśli chodzi o zdjęcia i filmy z postępującej budowy.”

 

Agata Polińska, ekspert serwisu Otodom.pl zwraca uwagę, że wciąż zauważalny pozostaje odsetek osób, które w żaden sposób nie sprawdzają podmiotu od którego kupują mieszkanie. We Wrocławiu jest to co prawda 11%, ale w Krakowie odsetek ten osiąga 20%, a w Poznaniu ponad 28%. Stosunkowo dużo pojawia się także odpowiedzi „trudno powiedzieć”. – „Zachęcam do poszukiwania informacji wszelkimi kanałami, w końcu zwykle chodzi o wydanie oszczędności naszego życia” –dodaje Polińska.

 

Na Dolnym Śląsku wysoka jakość dostępna w przystępnej cenie

Co w takim razie Wrocławianie uznali za plusy rynku pierwotnego? W podobnym stopniu jak pozostali uznali, że podstawowym atutem jest to, że w mieszkaniu/domu jest wszystko nowe (40% wobec 38% ogółu) oraz samemu decyduje się o wystroju wnętrza (w obu przypadkach 33%). Wrocławianie lepiej niż mieszkańcy innych miast oceniają estetykę nowego budownictwa (30% do 28% wszystkich) i jakość techniczną (za złą jakością opowiedziało się 5% w stosunku do 14% całej zbiorowości). Z drugiej strony zauważamy, że rzadziej zaletą było to, iż budynek nie wymaga remontów (27% do 35% ogółu). Mniej liczy się też łatwość sprzedaży mieszkania (2% wobec 11% ogółu), co podtrzymuje przedstawioną wcześniej opinię analityków Grupy Emmerson S.A. na temat przeznaczenia zakupionej nieruchomości. Nisko ocenione zostały zalety takie jak możliwość uzyskania rabatu czy zaoszczędzenia na prowizji biura, jednak patrząc z drugiej strony zaledwie 10% Wrocławian w stosunku do 25% ogółu wskazało mniej korzystne ceny jako wadę rynku pierwotnego.

 

Podobnie jak w pozostałych częściach kraju, tutaj także jako wady mieszkań z rynku pierwotnego wskazuje się długie oczekiwanie na mieszkanie (31% do 35%), koszty wykończenia mieszkania (24% do 30%) czy niepewność przed bankructwem dewelopera lub problemem regulacji prawnych np. dotyczących gruntów (22% we Wrocławiu i 21% wśród wszystkich badanych).

 

Aleksandra Kubicka, serwis Otodom.pl

Jarosław Mikołaj Skoczeń, Grupa Emmerson S.A.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA