Grupa Archicom publikuje wyniki za I kwartał 2016 r.

Grupa Archicom publikuje wyniki za I kwartał 2016 r.

Wrocław
Kajtman
Kajtman
REKLAMA
  • Rekordowy kwartał pod względem sprzedaży i liczby lokali w ofercie – odpowiednio 215 i 1.139
  • Wypracowane wyniki zgodne z oczekiwaniami i harmonogramem realizowanych inwestycji – 17 przekazanych lokali, w całym roku celem zarządu jest przekazanie ok. 750-800 sztuk
  • Podtrzymany cel sprzedaży w 2016 r. – ponad 800 mieszkań, oczekiwane ukończenie budowy 1.232 mieszkań
Kumulacja przekazań lokali i ich wpływu na wyniki finansowe oczekiwana w IV kwartaleI kwartał 2016 r. był dla Grupy Archicom bardzo dobrym wstępem do całego roku 2016. Znacząco zwiększyliśmy sprzedaż jednocześnie poszerzając ofertę do rekordowego poziomu. Te czynniki  korzystnie wpłyną na wyniki lat 2017 i 2018. Podtrzymujemy nasz cel sprzedaży ponad 800 mieszkań w tym roku i więcej niż 1.000 w 2017 r. – mówi Dorota Jarodzka-Śródka, prezes Archicom.
Najważniejsze dane operacyjne i finansowe:


OpisI kw. 2015I kw. 2016Zmiana r/rDane operacyjne (szt.)   Sprzedaż mieszkań14821545,27%Przekazania14917-88,59%Mieszkania w ofercie674113968,99%Dane finansowe (mln zł)   Przychody39,029,82-74,83%EBITDA21,200,36-98,29%EBIT20,920,05-99,74%Zysk netto21,13-0,63-Wskaźniki   Marża EBITDA54,32%3,69% Marża netto54,15%-6,42% 

Popyt na mieszkania, wspierany sytuacją na rynku pracy oraz niskimi stopami procentowymi, utrzymuje się na wysokim poziomie. Archicom umiejętnie wykorzystuje pozytywne nastroje rynkowe, a szeroka i konsekwentnie powiększana oferta Spółki przyczyniła się do skokowego wzrostu sprzedaży o 45 proc. do 215 mieszkań w I kw. 2016 r. Dzięki wprowadzeniu do sprzedaży w tym okresie 342 lokali adresowanych do różnych segmentów rynku, od popularnego po premium, oferta Grupy uległa poszerzeniu i będzie pozytywnie wpływać na sprzedaż w nadchodzących kwartałach.
Zgodnie z założeniami, w I kw. 2016 r. nie został przekazany do użytkowania żaden projekt. W efekcie liczba podpisanych aktów notarialnych wyniosła 17 i były to pojedyncze lokale z wcześniej zakończonych inwestycji. Miało to wpływ na przychody, które wyniosły 9,8 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku mieszkańcy odebrali klucze do 149 lokali, a dodatkowo na wynik finansowy pozytywnie wpłynęła transakcja sprzedaży biurowca.
Jesteśmy spokojni o wyniki roku 2016. W pierwszym kwartale oddaliśmy klucze do relatywnie niewielu mieszkań biorąc pod uwagę skalę naszej sprzedaży i oferty. Było to jednak zgodne z naszymi oczekiwaniami i harmonogramem realizowanych projektów. Kumulacji podpisywania aktów notarialnych oczekujemy w czwartym kwartale 2016 r., który będzie miał decydujący wpływ na tegoroczne wyniki finansowe – mówi Paweł Ruszczak, Członek Zarządu Archicom.
REKLAMA
Spółka podtrzymuje zamiar wypłaty swoim akcjonariuszom 50% skonsolidowanego zysku netto za rok 2015. 
Perspektywy na cały 2016 r.Po dynamicznym wzroście sprzedaży w I kw. pozytywne trendy dalej się utrzymują. Celem zarządu jest zakończenie budowy 1.232 mieszkań w sześciu inwestycjach, z których na koniec I kw. 75 proc. znalazło już nabywców. W związku z powyższym, intencją zarządu jest przekazanie klientom ok. 750-800 lokali w całym 2016 r. Ze względu na standardowy okres potrzebny na formalności związane z przekazaniami, ich kumulacja i pozytywny wpływ na wyniki Spółki spodziewane są w IV kwartale 2016 r.
Aby zapewnić sobie długoterminowy rozwój Spółka podejmuje konsekwentne działania zmierzające do zabezpieczenia nowych, atrakcyjnych gruntów. W tym roku Archicom podpisał umowę zakupu gruntu pod budynek biurowy pozwalający na wybudowanie ok. 24.000 GLA powierzchni biurowej w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Wrocławia.
Jednocześnie Grupa przystąpiła do realizacji celów emisyjnych z tegorocznej oferty publicznej, z której pozyskane środki zostaną przeznaczone między innymi na zakup gruntów we Wrocławiu i Krakowie. Archicom zawarł przedwstępną umowę zakupu gruntu pozwalającą na realizację 550 mieszkań w północnej części Wrocławia oraz wykonał pierwszy krok w swojej ekspansji do stolicy Małopolski kupując działkę za 3,8 mln zł w prestiżowej dzielnicy Podgórze.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA