Wrocław: Kolejny etap Międzypokoleniowego Centrum Rekreacji – Tymiankowa doczeka się realizacjiźródło: Elżbieta Cegieła

Wrocław: Kolejny etap Międzypokoleniowego Centrum Rekreacji – Tymiankowa doczeka się realizacji

REKLAMA
Nowy teren rekreacyjny na Lipie Piotrowskiej ma być gotowy jeszcze w tym roku – dzięki trzem wygranym projektom we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim. Firma ASB Budownictwo Sebastian Augustyn przygotuje projekt i wykona prace budowlane. – Ta inwestycja jest ważna, bo jej lokalizacja na pograniczu nowego osiedla i starej zabudowy stanowi świetne miejsce integrujące społeczność lokalną – zwraca uwagę radna z Lipy Piotrowskiej.
Zarząd Inwestycji Miejski rozstrzygnął 20 czerwca przetarg na zaprojektowanie i utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Cynamonowej/Tymiankowej. Zwyciężyła firma ASM Budownictwo Sebastian Augustyn z Tuszyna, która zgłosiła się jako jedyna. Zaoferowała wykonanie zadania za 1 mln 559 tys. 250 zł brutto, przy czym miasto chciało przeznaczyć na ten cel 1 mln 345 tys. zł. Zdecydowało się jednak wybrać złożoną ofertę, ponieważ do pierwszego postępowania, o którym pisaliśmy w kwietniu, nikt nie przystąpił. ZIM planuje zawrzeć umowę z wykonawcą w pierwszej połowie lipca.
Inwestor podzielił przedsięwzięcie na trzy zadania. Wykonawca będzie miał trzy miesiące od dnia zawarcia umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Kolejne dwa na wykonanie robót budowlanych. Trzeci etap stanowi pielęgnacja utworzonej zieleni przez trzy lata od dnia następnego po ukończeniu przedsięwzięcia.
Elżbieta Cegieła

Nowe boiska i plac ćwiczeń

Inwestycja będzie realizowana w ramach trzech projektów wybranych przez mieszkańców w głosowaniu w WBO. Zwycięski projekt w WBO 2015 ma numer 810 (500 tys. zł), a te w WBO 2017 – 11 (750 tys. zł) oraz 23 (250 tys. zł, połączony z projektem nr 352).
Zgodnie z koncepcją przygotowaną przez firmę Isba Grupa Projektowa Sp. z o.o. powstaną dwa boiska wielofunkcyjne: o wymiarach 26x44 m do koszykówki i piłki ręcznej oraz 17x30 m do siatkówki, badmintona i tenisa ziemnego. Do tego powstanie plac do ćwiczeń kalistenicznych z ośmioma urządzeniami: drabinkami poziomą i pionową, drążkami wysokimi oraz niskimi, ławką skośną, kółkami gimnastycznymi, liną do wspinaczki, słupem do pole dance, a także drążkiem typu żmija. Na rewitalizowanym obszarze znajdzie się również 8 stojaków na rowery, 13 ławek i 9 koszy. Wykonawca utworzy ścieżki i ogrodzenie od strony ul. Cynamonowej i Tymiankowej.
Zmiany czekają także zieleń na tym obszarze. Firma wyłoniona w przetargu może wyciąć do 44 drzew, za które wykona nasadzenia kompensacyjne. Dodatkowo przesadzi 23. Poza obszarem opracowania ma nasadzić 29 drzew.
Jak mówi nam Elżbieta Cegieła, przewodnicząca Rady Osiedla Lipa Piotrowska i liderka wielu projektów WBO, planowany zakres inwestycji odpowiada oczekiwaniom liderów projektów. – W przyszłości warto by jeszcze wybudować tam oświetlenie – dodaje.
Elżbieta Cegieła

Inwestycja ważna dla mieszkańców

Elżbieta Cegieła wyjaśnia, że utworzenie Międzypokoleniowego Centrum Rekreacji – Tymiankowa jest ważne z kilku powodów. Jednym z nich jest to, że na Lipie Piotrowskiej powstaną pierwsze ogólnodostępne boiska wielofunkcyjne oraz urządzenia do kalisteniki.
Ponadto osiedle bardzo intensywnie rozbudowuje się i zabudowa jest bardzo gęsta. Z roku na rok przybywa wielu mieszkańców, a zagospodarowanie otoczenia budynków przez deweloperów pozostawia wiele do życzenia – zauważa Cegieła.
Zwraca również uwagę na aspekt integracji lokalnej społeczności ze względu na położenie terenu – na pograniczu nowego osiedla i starej zabudowy.
Lokalizacja jest też ważna. bo w budynku po byłej szkole podstawowej ma obecnie siedzibę Rada Osiedla Lipa Piotrowska, klub seniora, świetlica osiedlowa, a od października także filia nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej – mówi radna.
REKLAMA
Elżbieta Cegieła

Starania o teren rekreacyjny od pięciu lat

Planowana inwestycja stanowi kolejny etap zagospodarowania terenu po zlikwidowanej szkole podstawowej pomiędzy ulicami Anyżową, Cynamonową oraz Tymiankową.
Mieszkańcom bardzo zależało, aby miasto nie sprzedało tego obszaru i mogła tu powstać wielofunkcyjna przestrzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Tym bardziej, że większość działek miejskich, także tych, na których znajdowało się boisko czy plac zabaw, zostało sprzedanych lub przeznaczonych do sprzedaży (na przykład przy ulicy Pełczyńskiej) – tłumaczy Elżbieta Cegieła, przewodnicząca Rady Osiedla Lipa Piotrowska.
Elżbieta Cegieła
Mieszkańcy rozpoczęli starania w 2013 roku – w ramach WBO. Wypracowali koncepcję utworzenia Międzypokoleniowego Centrum Rekreacji – Tymiankowa. Każdego roku zgłaszali projekty o różnym zakresie, dotyczące tej inwestycji. Głosowało na nie od ponad tysiąca do niemal trzech tysięcy osób.
Problem podczas weryfikacji zgłaszanych projektów stanowił plan sprzedaży części terenu. Magistrat zrezygnował po czterech nieudanych przetargach, ale obecnie pod młotek może pójść pobliska działka, zrewitalizowana w połowie dzięki projektowi z WBO 2015.
Rada osiedla i wielu mieszkańców liczy na to, że miasto zrezygnuje z tego, ponieważ zapisy umowy na użytkowanie wieczyste staną się nieaktualne po zmianie przepisów dotyczących użytkowania wieczystego. Większość osób oczekuje szybkiego wybudowania zespołu szkolno-przedszkolnego między ulicami Cynamonową a Melisową, i pozostawienia terenu przy Anyżowej na cele rekreacyjne – mówi Elżbieta Cegieła.
O planowanej szkole pisaliśmy w lipcu ubiegłego roku.
Elżbieta Cegieła

Walka o choć mały skwer

Mieszkańcy oczekują, by miasto zachowało obecną formę terenu (górka, starodrzew, przestrzeń trawiasta), a także by stworzyło w przyszłości na pozostałej części działki zieleń parkową. Zabiegają też o powstanie choć małego osiedlowego parku.
Jedynym takim miejscem, na którym jest szansa utworzenia go, są dwie państwowe działki, sąsiadujące z pętlą autobusową Kminkowa. W nowym studium została tam wpisana zieleń, nie ma jednak jeszcze planu miejscowego. Gdyby miasto przejęło ten teren, moglibyśmy powalczyć o niego we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim – wyjaśnia Cegieła.
Elżbieta Cegieła

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA