Nawet 17 mln złotych może kosztować miasto zimowa akcja odśnieżania dróg

Nawet 17 mln złotych może kosztować miasto zimowa akcja odśnieżania dróg

Wrocław
tuWroclaw.com
tuWroclaw.com
REKLAMA

Od 1 listopada rozpoczął się w naszym mieście sezon zimowy. Oznacza to, że firmy dysponujące specjalistycznym sprzętem w postaci solarek i pługów śnieżnych, aż do końca marca będą przez 24 godziny w stanie pełnej gotowości technicznej do podjęcia akcji odśnieżania miasta. Z budżetu przeznaczono na to od 16 do 17 mln złotych.

W bazach WPO ALBA i Trans - Formers (firm zakontraktowanych przez ZDiUM) na wyjazd oczekuje 35 pługosyparek, w magazynach leży zapas soli drogowej a pracownicy obu firm śledzą prognozy i komunikaty pogodowe. Pracownicy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta rezultaty każdej przeprowadzonej akcji wyjazdowej kontrolują w terenie, w nadzorze nad akcją wspomaga ich system GPS - mogą śledzić pracę każdego z pługów w akcji.

Jak informują urzędnicy, z uwagi na obszar objęty zimowym utrzymaniem i przyjęte standardy odśnieżania budżet na sezon 2012/2013 może być podobny do poprzedniego – ok. 16 - 17 mln. zł.

W ostatnich latach Wrocław przyjął podział kosztów związanych z odśnieżaniem miasta na:
- koszty stałe – wynagrodzenie dla firm za gotowość techniczną kadry i sprzętu do odśnieżania dróg, ryczałt za odśnieżanie chodników, przystanków i parkingów;
- koszty zmienne – koszty rzeczywiście przeprowadzonych akcji wyjazdowych pługopiaskarek i solarek. Piasek i sól drogową na cały sezon zabezpieczają wykonawcy. Ich zużycie obciąża budżet każdej z firm ponieważ jest wliczone w cenę usługi, która jest niezmienna bez względu na ilość zużytego materiału.


– Doświadczenia z ostatnich kilkunastu lat pokazują, że podczas sezonu zimowego, który we Wrocławiu przyjęto od 1 listopada do 31 marca, statystycznie zdarza się 50 śnieżnych dni. M.in. w oparciu o takie dane planuje się budżet na dany sezon. Ubiegłorocznej zimy akcje wyjazdowe miały miejsce 16 razy, więc nie przekroczono założonej puli finansowej na ten cel – wyjaśnia Ewa Mazur, rzeczniczka Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

W magistracie przekonują, że analizując koszty odśnieżania, jakie gmina poniosła w sezonie 2011/2012 nie ma raczej potrzeby zwiększania puli przyznanych na ten cel środków. Dodatkowe, nieplanowane koszty związane z przywracaniem przejezdności na drogach osiedlowych oraz wywóz śniegu z parkingów, przystanków i mostów wyniosły pół miliona złotych i pochodziły z rezerwy budżetowej Gminy Wrocław. Rezerwa budżetowa pozwala na fakultatywne przyznawanie środków finansowych poszczególnym jednostkom miejskim więc może być wykorzystywana np. na dodatkowe działania, nieujęte w zimowym planie utrzymania dróg.

REKLAMA


ZDiUM zarządza na terenie miasta Wrocławia drogami o łącznej długości 1.044 km. Planowym zimowym oczyszczaniem objęte jest 66% dróg miejskich w zarządzie ZDiUM (629 km).
Planowym zimowym utrzymaniem objęte jest również:
- 1600 przystanków komunikacji miejskiej,
- 1 200 000 m2 chodników i ciągów pieszo - rowerowych,
- 3200 miejsc parkingowych w strefie płatnego postoju.

Autor: jg

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA