Aglomeracja Wrocławska: Dobra przyszłość i szansa na rozwój dla fabryki w Jelczu dzięki zamówieniom z MON

Aglomeracja Wrocławska: Dobra przyszłość i szansa na rozwój dla fabryki w Jelczu dzięki zamówieniom z MON

Orzech
Orzech
REKLAMA
Produkująca specjalistyczne samochody ciężarowe dla wojska spółka Jelcz Sp. z o.o. (należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej) dzięki już podpisanym i przygotowywanym nowym kontraktom z Ministerstwem Obrony Narodowej ma szansę na stabilność i dalszy rozwój. 
Podwrocławska fabryka realizuje aktualnie kilka bardzo ważnych kontraktów dla polskiego wojska. W grudniu 2017 roku podpisano umowę o wartości ok. 70 mln zł na dostawę 66 pojazdów dla Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo-Artyleryjnego Pilica. Pół roku wcześniej, także w 2017 roku Jelcz podpisał umowę na dostawę dla wojska 97 pojazdów w ramach zamówienia gwarantowanego i 403 ciężarówek w ramach "prawa opcji". Wartość tego zamówienia to 420 mln zł. 
Kontrakt zakłada, że w latach 2017-2019 należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka Jelcz wyprodukuje i dostarczy Siłom Zbrojnym RP samochody średniej ładowności wysokiej mobilności Jelcz 442.32 w następujących ilościach: w 2017 roku 100 sztuk (z czego 36 sztuk w ramach zamówienia gwarantowanego i 64 sztuki w ramach prawa opcji), a w 2018 roku 250 sztuk (z czego 25 sztuk w ramach zamówienia gwarantowanego i 225 sztuk w ramach prawa opcji) oraz w 2019 roku 150 sztuk (z czego 36 sztuk w ramach zamówienia gwarantowanego i 114 sztuk w ramach prawa opcji).
W ramach kontraktu Jelcz Sp. z o.o. dostarczy Siłom Zbrojnym RP także pakiet logistyczny, składający się z odpowiedniej ilości zestawów naprawczych, przenośnych zestawów diagnostycznych oraz zestawów obsługowych. Spółka z Jelcza zapewni również pakiet szkoleniowy, zapewniający żołnierzom Sił Zbrojnych RP umiejętności związane z obsługą, serwisowaniem oraz naprawą pojazdów Jelcz 442.32. Wartość zamówienia gwarantowanego umową wynosi ponad 81,5 mln zł, zaś wartość części kontraktu objętej prawem opcji – ponad 338,5 mln zł. Łącznie firma na produkcji samochodów średniej ładowności wysokiej mobilności może uzyskać przychód przekraczający 420 mln zł. Jest to druga co do wartości umowa w historii Jelcza.
REKLAMA

O Jelczu 442.32

Samochód skrzyniowy marki Jelcz typ 442.32 jest pojazdem specjalnym przystosowanym do wymagań wojska. Układ napędowy 4x4, przystosowany do jazdy po drogach o twardej nawierzchni oraz jazdy w różnych warunkach terenowych.Posiada zdolność pokonywania przeszkód wodnych do głębokości 1,2 m. Ma możliwość pracy w zakresie temperatur: -30°C do +50°C. Posiada zabudowaną skrzynię ładunkową (bez opończy) przeznaczoną do przewożenia ładunków luzem i na paletach. Skrzynia przystosowana jest do przewożenia kontenera ISO 10-stopowego.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA