DODAJ

Nieruchomość na sprzedaż...

Aleksandrów Łódzki
Nieruchomość na sprzedaż...
Kajtman
2016-03-08 15:17:22
Nieruchomość gruntowa zabudowana 4-kondygnacyjnym budynkiem biurowym-magazynowym, zlokalizowana w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Piotrkowskiej nr 22. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 5.830,00 m² oraz prawo własności budynku o powierzchni 9.495,79 m².

Oczekiwana cena nieruchomości została ustalona na poziomie 6 950 000,00 zł netto (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Kontakt: e-mail: dzn@mbank.pl, tel. 22 829 00 76.

Oferty
w zamkniętych kopertach należy przesyłać pod adres: Departament
Zarządzania Nieruchomościami, mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950
Warszawa, do dnia 08 lipca 2016 r. do godz. 15.00.