DODAJ

Turów: Będzie przetarg nieograniczony na budowę nowego bloku

dolnośląskie
Turów: Będzie przetarg nieograniczony
RynekInfrastruktury
2013-06-19 20:43:44

Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podjął uchwałę akceptującą parametry dotyczące powtórnego zamówienia publicznego, w tym również szereg zmienionych warunków technicznych i handlowych zamówienia, pn.: „Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów”.


 


Jak poinformowało PGE GiEK w komunikacie, decyzja zarządu stanowi podstawę do ogłoszenia postępowania zakupowego, które tym razem będzie realizowane w trybie przetargu nieograniczonego.


 


Przypomnijmy, że 26 marca 2013 r. podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrownia Turów, Oddziale PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna”. Decyzja ta związana była z faktem, iż cena złożonych ofert przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


 


Polska Grupa Energetyczna szacowała, że budowę bloku energetycznego opalanego węglem brunatnym o mocy 430-450 MW w Elektrowni Turów wystarczy 2,5 mld zł. Tymczasem oferty złożone przez dwóch wykonawców: konsorcjum Alstom Power (Alstom Power – lider konsorcjum, Alstom Power Systems GmbH oraz Alstom Power Systems – członkowie konsorcjum) oraz konsorcjum Hitachi Power Europe GmbH i Budimexu przewyższają, i to znacznie, zakładany budżet. Alstom zaoferował cenę 3,839 mld zł netto, a Hitachi z Budimeksem 4,036 mld zł netto.


 


Przedsięwzięcie budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów zakłada odtworzenie mocy wytwórczych elektrowni poprzez uruchomienie nowej jednostki wytwórczej w miejsce sukcesywnie wycofywanych z eksploatacji trzech najstarszych bloków energetycznych nr 8, 9 i 10.


 


Nowy blok ma mieć moc netto w przedziale 430-450 MW. Moc nowego bloku wyznaczono na podstawie przeprowadzonych analiz, co zapewni pełne wykorzystanie dostępnych zasobów węgla w pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Turów przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Elektrowni Turów.


 


Zakończenie budowy i przekazanie nowego bloku do eksploatacji planowane jest w 2018 roku.