DODAJ

W Jaworzynie Śląskiej powstanie specjalna strefa ekonomiczna

Dolny Śląsk
Orzech
2017-08-24 10:25:43
Gmina Jaworzyna Śląska (powiat świdnicki) pozyskała 8,5 miliona złotych dofinansowania na utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej. Projekt skierowany jest na rozwój przedsiębiorczości, (inwestycja o jednym z największych poziomów dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej), a także rekordowe dofinansowanie inwestycji pozyskane przez gminę Jaworzyna Śląska.

Realizacja projektu "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w gminie Jaworzyna Śląska" pozwoli na kompleksowe przygotowanie obszaru dla rozwoju przedsiębiorczości w tej dolnośląskiej gminie.

Uzbrojenie 7 hektarów gruntów przemysłowych realizowanych w ramach tego dofinansowania, umożliwi dozbrojenie pozostałych 25 hektarów terenów, które mają zostać objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną. 

Dofinansowanie będzie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (schemat A: Przygotowanie terenów inwestycyjnych).

Całkowita wartość zadania wyniesie 10 170 178,09 zł, z czego wartość dofinansowania to 8 500 000,00 zł. Do dyspozycji inwestorów chcących ulokować swoje inwestycje na terenie Jaworzyńskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostanie przekazane 5,72 ha uzbrojonego w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, kanały pod linie energetyczną zasilającą, infrastrukturę komunikacyjną  terenu inwestycyjnego. Projekt zakłada również niwelacje terenu i budowę platform.

Dodatkowo na wzrost atrakcyjności lokowania inwestycji na terenie tej strefy wpływa korzystna lokalizacja. Teren położony jest w bliskim sąsiedztwie autostrady A4, która jest ważnym elementem tworzącym jeden z europejskich szlaków komunikacyjnych. 

Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku, a zakończy się do połowy 2018 r.

Źródło: materiały prasowe