DODAJ

Europa Środkowo-Wschodnia rejestruje bardzo dobre wyniki na rynku inwestycyjnym

Kajtman
2015-10-05 18:14:19
W okresie od I do III kw. 2015 r. w regionie sfinalizowano transakcje o łącznej wartości ok. 5,5 mld euro.

Międzynarodowa firma doradcza JLL przedstawia wstępne podsumowanie wartości transakcji inwestycyjnych zawartych w okresie od I do III kwartału 2015 r. na rynkach nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Latem odnotowano znaczący wzrost aktywności w całej Europie Środkowo-Wschodniej, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki transakcyjne. Według wstępnych szacunków, w samym tylko III kw. 2015 r. łączny wolumen umów kupna/sprzedaży nieruchomości w regionie przekroczył 2,8 mld euro. Wynik ten obrazuje jeden z najlepszych trzecich kwartałów w historii rynku i jest tylko nieznacznie niższy od rekordowego wyniku z 2007 roku. W rezultacie, według wstępnych szacunków JLL, wolumen transakcji inwestycyjnych zrealizowanych od początku roku do końca września wyniósł ponad 5,5 mld euro, co stanowi 22% wzrost rok do roku.

Kevin Turpin, Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa w Europie Środkowo-Wschodniej, JLL, komentuje: „Ostatni kwartał roku jest szczególnie intensywny dla doradców inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę umowy w procesie negocjacji, przewidujemy, że wartość transakcji w regionie ma szansę sięgnąć nawet 8 mld euro na koniec roku. Jeśli do tego dojdzie, 2015 r. zakończy się najlepszym wynikiem od czasu spowolnienia gospodarczego i trzecim najwyższym rezultatem w ciągu ostatnich 12 lat".

Czechy prowadzą aktualnie pod względem wartości transakcji inwestycyjnych z 43% udziałem w ogólnym regionalnym wolumenie. Następna jest Polska – 28% i Rumunia – 11%.

Szacunkowa wartość transakcji inwestycyjnych w okresie I-III kw. 2015 r. w Europie Środkowo-Wschodniej

KrajWartość
transakcji w okresie I-III kw. 2015 r. (w mln euro)*Czechy2,390Polska1,550Rumunia600Węgry520Słowacja105Pozostałe
kraje regionu340
Źródło: JLL, październik 2015 (*dane wstępne)

Z analiz JL wynika, że stopy kapitalizacji dla najlepszych obiektów biurowych w Warszawie i Pradze kształtują się na poziomie 5,75-6,00%. W pozostałych segmentach rynku stopy kapitalizacji dla wiodących nieruchomości handlowych wynoszą 5,00-5,25%, a w przypadku magazynowych 6,50-6,75%.