DODAJ

Mieszkańcy Kleciny przeciwni zaproponowanym zmianom w sprawie ulicy Jutrzenki

Drogi i mosty / Wrocław
Mieszkańcy Kleciny przeciwni zaproponowanym
Mariusz Bartodziej
2017-10-14 21:27:19
Rada Osiedla Klecina złożyła 13 października na ręce urzędników negatywną odpowiedź na zaproponowane rozwiązanie oraz 382 podpisy mieszkańców. Wnosi o wykonanie nawierzchni na całej długości ulicy i utrzymanie jej przejezdności.


Na ul. Jutrzenki, od Oporowa do wysokości ogródków, miałby zostać wylany asfalt o szerokości 4,5 m. Dalej, w stronę Kleciny – już nie. Dodatkowo, jeszcze w tym bądź przyszłym roku, powstałoby trwałe przedzielenie, uniemożliwiające przejazd tą ulicą między osiedlami.

RO Klecina miała do 13 października przedstawić swoje stanowisko w sprawie rozwiązania przedstawionego przez urzędników. Do tego czasu mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi i opinie. 

Proponowane rozwiązania są w ocenie zarządu osiedla, jak i większości mieszkańców (w tym mieszkańców ul. Jutrzenki od strony Kleciny) nieracjonalne i wpłyną negatywnie na jakość życia na naszym osiedlu – odpowiadają radni.

UM Wrocławia


Utrudniony dojazd do centrum

Jak czytamy w stanowisku RO, wprowadzenie proponowanego rozwiązania uniemożliwi mieszkańcom Kleciny swobodny dojazd do alei Piastów i mostu Racławickiego, który, jak podkreśla rada, został wybudowany dla wszystkich wrocławian kosztem kilkunastu milionów złotych.

Radni zauważają, że plan miejscowy przewiduje przy ul. Jutrzenki zabudowę wielorodzinną. Z tego powodu pojawią się tutaj w przyszłości setki nowych mieszkańców i samochodów.

Przegrodzenie ulicy spowoduje konieczność nadkładania drogi do centrum miasta czy ul. Racławickiej (przy której jest szkoła, przedszkola, basen), przez zakorkowane ulice Wałbrzyską oraz Krzycką. W dodatku ulica Karmelkowa, do której zostały wypuszczony cały ruch z ul. Jutrzenki, już w tej chwili jest zakorkowana.

Stanowczy sprzeciw i wniosek i pełną inwestycję

Zdaniem mieszkańców, tylko częściowe zagospodarowanie ulicy w dodatku bez jej modernizacji przyczyni się do obniżenia jakości życia na osiedlu. Przedzielenie drogi ma także utrudnić swobodny dojazd służbom ratunkowym.

Obecnie, aby dojechać do bloków i mieszkań na ulicy Jutrzenki, trzeba pokonać wąską ulicę Buraczaną lub Kościelną na Klecinie, przez którą nie da się swobodnie przejechać, gdyż blokują ją zaparkowane samochody. Zwężenie na wlocie Jutrzenki oraz już istniejące zatłoczenie Buraczanej powodują, że nie ma podstaw do stwierdzenia, żeby na tamtej trasie pojawił się jakikolwiek ruch tranzytowy – wyjaśniają radni.

Mieszkańcy Kleciny zgłosili, że przedzielenie ulicy odetnie im aktualny dostęp do szkoły i przedszkoli zlokalizowanych na osiedlu. Także z Oporowa popłynęły głosy sprzeciwu wobec tego rozwiązania.

Rada Osiedla Klecina jest zdecydowanie przeciwna proponowanym pracom polegającym na wykonaniu prowizorycznej nawierzchni na ulicy Jutrzenki wraz z przegrodzeniem tej ulicy. Wnosi o wykonanie docelowej nawierzchni na całej długości ulicy, z zachowaniem przejezdności i z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych, utrudniających ruch tranzytowy (przewężenia, spowalniacze ruchu itp.) – czytamy w opublikowanym stanowisku.