DODAJ

Coraz niższe bezrobocie – GUS podał najnowsze dane

Polska
Coraz niższe bezrobocie –
Orzech
2016-08-24 16:17:30
Dziś Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące bezrobocia w Polsce.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu wyniosła 8,6 proc.(to najmniej w historii badania, prowadzonego od 1992 r.), a liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w II kwartale 2016 r. 6,2 proc. wobec 7,0 proc. w I kwartale – podał GUS.

Na koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych bezrobotnych było 1 mln 361,5 tys., co oznacza, że w porównaniu z czerwcem ubyło ich o 2,2 proc., tj. o 31,0 tys., a w porównaniu z lipcem ub. roku o 14,1 proc., czyli o 224,2 tys.

– Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 5,3 proc. w woj. wielkopolskim do 14 proc. w woj. warmińsko-mazurskim.

– W porównaniu z czerwcem br. bezrobocie spadło we wszystkich województwach; najbardziej w województwach: małopolskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (po 0,3 p. proc.), a najmniej – w lubelskim, mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim (po 0,1 p. proc.) – informuje w swoim dzisiejszym komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

W lipcu br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy łącznie 128,8 tys. ofert pracy, tj. o 11,8 proc. mniej niż przed miesiącem, ale więcej niż przed rokiem (o 9,1 proc.).

– Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w II kw. 56,2 proc. wobec 56,1 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 52,7 proc. wobec 52,1 proc. – informuje Główny Urząd Statystyczny.