DODAJ

Mieszkania dla Młodych także z rynku wtórnego

Polska
Mieszkania dla Młodych także
Kajtman
2015-06-26 13:43:07

Posłowie niemal jednogłośnie przegłosowali istotne zmiany w programie MdM. Tak jak zapowiadaliśmy w jednym z poprzednich materiałów największą rewolucją jest włączenie do programu mieszkań z rynku wtórnego.


 


Podsumujmy najważniejsze zmiany, jakie przyniesie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
  • Dopłaty obejmą rynek wtórny – co więcej w stosunku do pierwotnych propozycji podniesiony został współczynnik wpływający na wysokość limitu cenowego. Zamiast proponowanych 80% średniego kosztu odtworzenia 1 mkw. przyjęto mnożnik na poziomie 90%. Dla rynku pierwotnego zostanie utrzymany dotychczasowy mnożnik 110%,
  • Członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą z nią umowę o budowie mieszkania będą także mogli skorzystać z dofinansowania,
  • Zwiększono kwotę dofinansowania dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci – dla rodzin z dwójką dzieci dofinansowanie wzrośnie z 15% do 20% tzw. wartości odtworzeniowej mieszkania, natomiast dla rodzin z trójką i większą liczba dzieci z 15% do 30% tej wartości,
  • Dodatkowe przywileje dla rodzin z co najmniej trójką dzieci – zniesiono limit wieku i warunku braku posiadania wcześniej mieszkania, przewidziano także zwiększenie powierzchni mieszkaniowej (z 50 do 65 mkw.), od której byłaby liczona dopłata do wkładu własnego,
  • Otwarto katalog osób mogących przystąpić do umowy kredytu w charakterze "dodatkowego kredytobiorcy" – do tej pory osoby bez wystarczającej zdolności kredytowej mogła wesprzeć tylko najbliższa rodzina,
  • Sankcje za zbyt szybką spłatę i sprzedaż mieszkania – kredytobiorca, który w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, spłaci całość lub część kredytu w wysokości większej niż przyznane mu dofinansowanie, będzie musiał zwrócić część dofinansowania wkładu własnego. Podobnie wygląda kwestia sprzedaży mieszkania przed upływem tego terminu. Ma to zapobiec nadużyciom w korzystaniu z programu.

Nie ulega wątpliwości, iż zdecydowana większość zmian z punktu widzenia beneficjantów jest korzystna, wobec czego można spodziewać się wzrostu zainteresowania programem i w konsekwencji zauważalnie lepszym poziomem wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel.


 


Jarosław Mikołaj Skoczeń