DODAJ

Wtorek ostatnim dniem zapisów na akcje Atal

Polska
Wtorek ostatnim dniem zapisów
Kajtman
2015-06-02 12:31:38

Dziś mija termin na składanie zapisów na akcje Atal S.A. w związku z prowadzoną ofertą publiczną. Zapisy prowadzi Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.W ramach prowadzonej pierwszej publicznej oferty Atal S.A. oferuje 6.500.000 akcji serii E. Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 22 zł za walor. Uwzględniając, że zostaną objęte wszystkie oferowane walory wartość całej oferty publicznej, jednego z największych deweloperów mieszkaniowych w naszym kraju, sięgnie 143 mln zł brutto.– „Atal jest dochodowym i dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem. Jednym z podstawowych czynników przyczyniających się do sukcesu spółki jest konsekwentna realizacja strategii rozwoju skoncentrowanej na wzroście skali działania i maksymalizacji osiąganej marży. Uwzględniając realizowane i planowane inwestycje deweloperskie oraz posiadany bank ziemi, spodziewamy się dalszego wzrostu liczby sprzedawanych i oddawanych mieszkań” – podkreślił Zbigniew Juroszek, Prezes Atal S.A.Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych są przyjmowane od 28 maja do 2 czerwca br. Zapisy można składać w Domu Maklerskim Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego, którzy pełnią rolę współoferujących. W ramach transzy detalicznej oferowanych jest 12% akcji, a dla inwestorów instytucjonalnych 88% emitowanych akcji. Zamknięcie oferty i przydział akcji nastąpi 3 czerwca br. Pierwszy dzień notowań praw do akcji (PDA) na rynku regulowanym GPW planowany jest na ok. 15 czerwca br.Oferowane inwestorom akcje stanowić będą łącznie 16,79% podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniać ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Aktualnie jedynym akcjonariuszem Atal S.A. jest Juroszek Investments Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel i Prezes Zarządu Spółki. Przy uwzględnieniu, że wszystkie nowo emitowane papiery zostaną sprzedane, po zakończeniu IPO kapitał zakładowy dewelopera będzie się dzielił na nieco ponad 38,7 mln akcji.Pozyskane z emisji akcji środki Atal planuje wykorzystać na finansowanie realizacji aktualnych oraz przygotowywanych projektów deweloperskich, a także na zakup gruntów pod kolejne inwestycje. Średnioterminowa strategia na lata 2015-2017 zakłada sprzedaż mieszkań na poziomie ok. 1500-1800 rocznie. Strategia na lata 2018-2020 zakłada możliwość zwiększenia sprzedaży do poziomu ok. 2000-2500 mieszkań.