Mieszkanie Plus przy Kolejowej. Poczta Polska przekaże działki na potrzeby rządowego programuźródło: UM Wrocławia

Mieszkanie Plus przy Kolejowej. Poczta Polska przekaże działki na potrzeby rządowego programu

Wrocław
Tomasz  Matejuk
Tomasz Matejuk
REKLAMA
Poczta Polska przekaże działki w kilku polskich miastach pod budowę mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. We Wrocławiu wytypowano tereny przy ulicy Kolejowej.
We wtorek 23 maja Poczta Polska S.A. i BGK Nieruchomości S.A. podpisały umowę ramową o współpracy dotyczącej przekazania gruntów na potrzeby programu Mieszkanie Plus
Wstępne porozumienie dotyczy pięciu lokalizacji: dwóch w Warszawie i po jednej we Wrocławiu, Grudziądzu i Rybniku. Strony zakładają możliwość rozszerzenia porozumienia w przyszłości także o inne lokalizacje.
Udostępnienie nieruchomości pocztowych na zasadach partnerskiej współpracy z BGKN będzie korzystne dla Poczty Polskiej. Umożliwi budowę mieszkań na wynajem z opcją wykupu i da stabilny oraz przewidywalny dochód z dotychczas niezbyt intensywnie wykorzystywanych nieruchomości – mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński.
Zawarte porozumienie jest wstępem do przeprowadzenia szczegółowych analiz poszczególnych gruntów zgłoszonych przez Pocztę Polską. 

Przedstawiciele BGKN tłumaczą, że przed podpisaniem umowy inwestycyjnej niezbędne będzie wypracowanie szczegółowych rozwiązań dotyczących m.in. inicjowania, nadzorowania i koordynowania procesów inwestycyjnych, zarządzania nieruchomościami czy obsługiwania przyszłych najemców.
REKLAMA
Jak tłumaczył Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomości S.A., współpraca z Pocztą Polską daje szansę pozyskania na komercyjnych zasadach doskonale zlokalizowanych gruntów.

Pozyskane nieruchomości chcemy zagospodarować w sposób odpowiedzialny i przyjazny dla społeczności lokalnych. Jednocześnie stawiamy na innowacyjne rozwiązania technologiczne, które zapewnią wysoką jakość budynków przy stosunkowo niskim koszcie budowy, co pozwoli nam zaoferować czynsz dostępny także dla osób słabiej uposażonych – zapowiedział Barszcz.

Mieszkanie Plus przy Kolejowej

Zapytaliśmy przedstawicieli BGK Nieruchomości, gdzie dokładnie we Wrocławiu mają powstać mieszkania w ramach rządowego programu.
Poczta Polska wskazała działkę przy ulicy Kolejowej – informują nas pracownicy biura prasowego BGKN.

Przypomnijmy, ze Poczta Polska ma przy ulicy Kolejowej swoją dawną bazę transportową. Jesienią zeszłego roku uchwalono nowy plan zagospodarowania dla tego terenu, który dopuszcza tam zabudowę mieszkaniową.

– W dużej mierze nieużytkowany teren pofabryczny i pomagazynowy wymaga wykreowania kwartału zabudowy o gabarytach nawiązujących do okolicznych budynków poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów odnoszących się do wysokości, linii zabudowy, terenów zieleni, kompozycji urbanistycznej osiedla, komunikacji i odpowiedniego strefowania funkcji – tłumaczyli autorzy nowego planu.


W planie zapisano też wymogi dotyczące rewitalizacji objętych ochroną konserwatorską obiektów po dawnej fabryce wagonów.

– Jednocześnie przewiduje się możliwość zmiany ich funkcji na mieszkaniową lub usługową w celu ponownego zaktywizowania tego obszaru – czytamy w uchwale.

Ochroną konserwatorską objęty jest zespół budowlany dawnej fabryki wagonów i warsztatów głównych Poczty Niemieckiej – budynek administracyjny, hala, kotłownia i mur, a także kamienice przy ulicy Tęczowej.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA