DODAJ

Drugi etap budowy Poznań City Center

Drogi i mosty / Poznań
Drugi etap budowy Poznań
Kajtman
2012-06-21 13:29:57

Każdego dnia widać postępy prac przy budowie drugiego etapu Poznań City Center. Już niebawem, na początku wakacji nad peronami I, II i III rozpocznie się budowa trzypoziomowego parkingu na 1000 aut, późną jesienią planowane jest rozpoczęcie pierwszej części całej inwestycji związanej z budową nowego układu komunikacyjnego. Do końca 2012 roku powinien powstać, w stanie surowym zamkniętym, budynek nowego terminala autobusowego PKS na 19 stanowisk, stanowiący przedłużenie obecnego gmachu nowego dworca kolejowego Poznań Główny. Oddanie do użytku całego kompleksu obiektów określanego jako Zintegrowane Centrum Komunikacyjne zaplanowano na IV kwartał 2013 roku. PKS i galeria.
 W tej chwili wzdłuż Mostu Dworcowego wznoszony jest fragment kompleksu ZCK, którego integralną częścią jest nowy dworzec autobusowy. Nad gotowymi już kondygnacjami montowane są stalowe ości ażurowej konstrukcji dachu, identyczne jak w budynku dworca PKP. Codziennie przybywa też kolejnych stóp fundamentowych, na których wzniesie się gmach centrum handlowo-rozrywkowego Poznań City Center. Docelowo ma ich być 500 sztuk, dotychczas zbudowano mniej więcej połowę. Obiekt galerii, inaczej niż to było w przypadku dworca wznoszony jest w bardziej tradycyjny sposób, w technologii monolitycznej. Tylko środkowa część budynku Poznań City Center zostanie wykonana z elementów prefabrykowanych.   

 


Parking samochodowy. Od lipca zaplanowano jedną z najtrudniejszych logistycznie operacji – budowę trzypoziomowego parkingu, który będzie wznoszony nad czynną linią kolejową, nad peronami I, II i III. Na początek pójdzie peron III, w który trzeba będzie wbudować fundamenty. Praktycznie do końca września zostanie całkowicie wyłączony w tym miejscu ruch pociągów. Prace prowadzone będą bez przerwy, wszystkie koszty związane z rozebraniem i ponownym odbudowaniem infrastruktury peronu III poniesie Inwestor. W połowie sierpnia budowa parkingu obejmie także perony I i II. Tutaj gotowe są już stopy fundamentowe. Ingerencja w istniejącą infrastrukturę peronów będzie minimalna. Planowane jest wyłączenie 2 torów przy peronie III od strony wschodniej peronu, co nie spowoduje utrudnień w ruchu pociągów. Ma to umożliwić pracę dźwigów operujących od strony placu budowy. Na przełomie czerwca i lipca wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów uwzględniający w/w prace budowlane. Podobnie jak to było przy budowie dworca, z uwagi na bezpieczeństwo podróżnych prace, aż do zbudowania pierwszej i drugiej kondygnacji prowadzone będą głównie nocą. Szczególnie trudny, a zarazem bardzo efektowny będzie etap związany z zamontowaniem 4 gigantycznych kratownic ważących po 150 ton każda, na których ma się oprzeć cała konstrukcja parkingu. Ich montaż, zaplanowano pod koniec wakacji z użyciem specjalnie dobranych do tego celu żurawi o dużych nośnościach. Operacja będzie równie skomplikowana jak przy budowie stadionu miejskiego przy Bułgarskiej, kiedy to wciągano olbrzymie kratownice, na których opiera się cały dach i konstrukcja stadionu.

 


Układ komunikacyjny. Wjazd na teren Wolnych Torów, a więc swobodny dojazd do nowego dworca kolejowego PKP, terminala autobusowego, centrum handlowo-rozrywkowego Poznań City Center i wielopoziomowego parkingu ma być możliwy dzięki budowie zupełnie nowego układu komunikacyjnego. Ta część inwestycji obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Matyi i Towarowej, aż do początku ulicy Przemysłowej. W ramach tego etapu dojdzie również do budowy nowego przejścia podziemnego na wysokości budynku Delta wraz z nowym przystankiem tramwajowym, ponadto dojdzie do przedłużenia ulicy ks. Jakuba Wujka oraz budowy dojazdowych dróg wewnętrznych, ścieżek rowerowych, chodników i Parkingu Rowerowego. Obecnie trwa formalne przygotowanie inwestycji, dokonywane są również podziały i wymiany gruntów należących do Miasta i Skarbu Państwa.

 


Dwa etapy budowy dróg. W uzgodnieniu z władzami Poznania budowa nowych dróg podzielona zostanie na dwa etapy realizowane w ramach procedury ZRiD czyli Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Do końca czerwca do Wydziału Architektury UM powinien trafić wniosek o pozwolenie na realizację pierwszego etapu obejmującego  przebudowę skrzyżowania i budowę nowego przejścia podziemnego oraz przystanku tramwajowego. Jeśli Miasto spełni swoje deklaracje i dotrzymane zostaną terminy realizacji przedłużenia Pestki,  pierwsze prace powinny rozpocząć się pod koniec roku.  Budowa skrzyżowania i przystanku tramwajowego będzie wymagała podniesienia poziomu gruntu o ponad półtora metra. W związku z tym wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Stanisława Matyi i Towarowej, która  pozwoli z małymi utrudnieniami i czasowym zastosowaniem objazdów do utrzymania ruchu na tym ważnym dla miasta węźle drogowym. Utrudnienia w ruchu nie powinni trwać dłużej jak 3-4 miesiące.    Drugi etap, związany z budową dróg wewnętrznych i dojazdów na ternie Wolnych Torów nie będzie w żaden sposób kolidował z miejską komunikacją samochodową i tramwajową. Na tę część budowy, o pozwolenie ZRiD Inwestor zamierza wystąpić do Miasta w drugiej połowie roku. Prace miałyby rozpocząć się najpóźniej w pierwszych  miesiącach 2013 roku.  Układ ten będzie się kończył rampą prowadzącą do parkingu lokowanego nad torowiskiem. Prace związane z budową rampy  zostały już rozpoczęte.