DODAJ

Zachodnia Obwodnica Poznania: Trwają ustalenia dotyczące terminu zakończenia prac

Drogi i mosty / Poznań
Zachodnia Obwodnica Poznania: Trwają
RynekInfrastruktury
2014-04-10 10:50:23

Firma Skanska, wykonawca prac na ostatnim odcinku Zachodniej Obwodnicy Poznania w ciągu drogi ekspresowej S11 prowadzi prace na całym fragmencie, z wyjątkiem tego, który koliduje z ropociągiem Przyjaźń.


 


Po rozpoczęciu prac na kolidującym odcinku będzie możliwe określenie terminu oddania S11 do ruchu w zakresie jezdni głównych.


 


Na ostatnim 5-kilometrowym odcinku ZOP wykonawca realizuje prace na obiektach mostowych MS-11, WD-12, WD-13, na nasypach na dojazdach do obiektów, przy ekranach akustycznych, a także na łącznicach ronda na węźle Kobylniki.


 


Ponadto, prace są prowadzone przy drogach dojazdowych. Realizowane są też roboty wykończeniowe na skarpach oraz rowy odwadniające, z wyjątkiem odcinka drogi ekspresowej S11, kolidującego z ropociągiem Przyjaźń.Poznański oddział GDDKiA informuje, że zostały dokonane już wszelkie uzgodnienia z administratorem ropociągu, niezbędne do prowadzenia robót na tym odcinku, aktualnie wykonawca określa koszt wykonania robót.


 


Po rozpoczęciu prac na kolidującym odcinku możliwe będzie określenie terminu oddania trasy S11 do ruchu w zakresie jezdni głównych. W tym samym czasie zostanie usunięta kolizja z liniami wysokiego napięcia na węźle Poznań Tarnowo Podgórne, co umożliwi zakończenie budowy łącznic.