Zachodnia Obwodnica Poznania gotowa w 40 procentach

Zachodnia Obwodnica Poznania gotowa w 40 procentach

Poznań
REKLAMA

Przez ostatni miesiąc zaawansowanie prac na budowie zachodniego obejścia Poznania wzrosło o 19 procent. Wykonawca obwodnicy biegnącej w ciągu drogi S11 rozpoczął układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

W ciągu ostatniego miesiąca firma wykonawca rozpoczął układanie warstwy stabilizacji cementowej, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej. Kontynuowane są te prace przy obiektach mostowych, przepustach, zbiornikach i wykopach.

 

W przyszłym miesiącu wykonawca będzie kontynuował roboty ziemne( nasypy i wykopy) na ciągu głównym obwodnicy, łącznicach węzła, drogach dojazdowych. Wymieniane będą grunty słabonośne, podłoża pod warstwy konstrukcyjne zostaną wyprofilowane.

 

Układane będą warstwy bitumiczne, prowadzone będą prace przy obiektach mostowych – betonowane będą podpory dwóch wiaduktów drogowych. Ponadto, zaplanowano roboty związane z budową urządzeń odwodnienia korpusu drogowego, przepusty oraz kanalizację deszczową.

 

W 90,11 procentach zdjęto już warstwę humusu, w niemal 40 procentach wykonano nasypy, a w 75,31 procentach wykopy. Podbudowa z kruszywa łamanego została wykonana w 9,7 procentach, a podbudowa bitumiczna w 2,35. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego oraz warstwa ścieralna została w całości ułożona na DK-11. Te prace nie ruszyły jeszcze na S11.

 

REKLAMA

Prace rozpoczęto także na wszystkich trzech obiektach mostowych i zrealizowano je w 15 procentach. Rozpoczęto budowę 8 z 25 przepustów i zbiorników, w planach jest także zlikwidowanie 10 kolizji branżowych. Do tej pory usunięto cztery kolizje elektryczne.

 

Wszystkie prace na budowie idą zgodnie z harmonogramem. Zachodnia Obwodnica Poznania powstała już w 40 procentach. Wykonawcą inwestycji wartej około 108 mln zł jest firma Skanska, a prace obejmują budowę 5-kilometrowego odcinka obwodnicy łączącego Rokietnicę i Swadzim.

 

Do przyszłorocznych wakacji Skanska ma wybudować między innymi dwie jezdnie trasy z dwoma pasami ruchu w każdą stronę oraz pasami awaryjnymi, wykona węzeł Poznań Kiekrz na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 184 w Kobylnikach z drogą ekspresową S11.

 

Na trasie powstaną w sumie trzy obiekty inżynierskie, sieć dróg współistniejących, urządzenia odwadniające i odprowadzające wody deszczowe, oświetlenie drogowe, zabezpieczenia akustyczne, urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA