Obwodnice Poznania najważniejszymi inwestycjami województwa

Obwodnice Poznania najważniejszymi inwestycjami województwa

Poznań
REKLAMA

– Niewątpliwe najważniejszą inwestycją prowadzoną przez poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która w minionym, 2012 roku przyniosła wymierne korzyści mieszkańcom Wielkopolski, była wschodnia obwodnica Poznania – uważa Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

 

Wschodnia obwodnica stolicy województwa wiedzie w ciągu drogi S5 z Gniezna do węzła Poznań Wschód na autostradzie A2. – Wschodnia obwodnica Poznania przyczyniła się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu drogowego, co zmniejszyło negatywny wpływ na ludzi i zwierzęta żyjące w sąsiedztwie drogi – mówi portalowi „rynekinfrastruktury.pl” wicemarszałek Jankowiak.


– Szkodliwe wpływy wybudowanej trasy zostały ograniczone dzięki zastosowaniu urządzeń ochrony środowiska takich jak: ekrany akustyczne, nasadzenia zieleni, urządzenia oczyszczania wód opadowych, przejścia dla zwierząt, ogrodzenia – dodaje Jankowiak.

 

Całkowita wartość tej ważnej dla Poznania inwestycji to ponad 1,4 mld zł. Ostatniego dnia listopada 2012 roku nastąpiło oficjalne zakończenie robót wykończeniowych i dodatkowych. Natomiast trasa na zasadzie przejezdności została oddana do ruchu prawie pół roku wcześniej na początku czerwca 2012 roku.

REKLAMA

 

Według wicemarszałka, drugą istotną inwestycją poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest obwodnica zachodnia Poznania w ciągu drogi krajowej S11. – Docelowo obwodnica ma na celu wyprowadzić ruch tranzytowy północ-południe z Poznania. Poprzez połączenie z autostradą A2 oraz z drogą ekspresową S5, przedmiotowa trasa stanie się ważnym szlakiem komunikacyjnym na mapie Polski – zauważa Wojciech Jankowiak.


– Obecnie ruch tranzytowy północ-południe odbywa się w całości przez miasto Poznań, przez tereny o intensywnej zabudowie. Ruch ten, w związku z dużym ruchem lokalnym w Poznaniu nie jest płynny, co skutkuje częstym pojawianiem się zatorów drogowych w mieście i na dojazdach do miasta. Dodatkowo ruch tranzytowy potęguje ilość emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu w mieście. W związku z tym jest on bardzo uciążliwy dla mieszkańców Poznania – wyjaśnia portalowi „rynekinfrastruktury.pl” wicemarszałek województwa wielkopolskiego.


Wicemarszałek Jankowiak przypomina, że w ubiegłym roku zrealizowano pierwszy etap obwodnicy zachodniej od węzła Poznań Tarnowo Podgórne do węzła Poznań Zachód na autostradzie A2 oraz etap IIa od węzła Poznań Północ do węzła Poznań Rokietnica.


– Do sytuacji, gdy będzie można w całości korzystać z dobrodziejstwa obwodnicy brakuje odcinka pod nazwą „etap IIb, węzeł Rokietnica – węzeł Swadzim”. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy tego 5-kilometrowego brakującego odcinka obwodnic – oznajmia wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA