Jakie projekty transportowe do dofinansowania unijnego?

Jakie projekty transportowe do dofinansowania unijnego?

śląskie
graviteo
REKLAMA

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął listy rankingowe projektów transportowych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Lista zbudowana jest w oparciu o jednolite w skali kraju kryteria zaproponowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej. Ranking uwzględnia zakładaną kwotę dofinansowania przedsięwzięć, przy czym w przypadku projektów o najwyższym szacowanym koszcie przyjęto ograniczenie maksymalnego wsparcia. Zakwalifikowanie projektów na listy rankingowe oznacza, że wpisują się one w przyjęte kryteria,  a ich przyszła realizacja będzie mieć kluczowy wpływ na rozwój województwa.


Na liście projektów drogowych przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 znalazło się 20 propozycji związanych z drogami wojewódzkimi. Szacunkowa łączna kwota inwestycji to 2,61 mld zł, przy ok. 1,9 mld zł zakładanego dofinansowania.

Największe proponowane inwestycje to:

- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik (szacunkowy koszt inwestycji ok. 560 mln zł),

- budowa trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4 (ok. 413 mln zł),

- rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej (DW942) - odcinek od węzła Komorowice do ul. Piastowskiej (ok. 276,7 mln zł). Na listę rezerwową trafiło 8 projektów.

Po przyjęciu Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski rozpocznie proces konsultacji dokumentu. Ostatecznie o przyznaniu dofinansowania na ścieżce pozakonkursowej zadecyduje przygotowanie projektu, w tym kompletna dokumentacja, warunkująca realizację przedsięwzięcia. 


Lista projektów drogowych proponowanych do wsparcia z poziomu krajowego w ramach Kontraktu Terytorialnego obejmuje 15 inwestycji. Należą do nich m.in. budowa autostrady A1 na odcinku województwo łódzkie - Pyrzowice (4 mld zł), budowa DTŚ Wschód etap I - w Sosnowcu i etap II - w Dąbrowie Górniczej (1,6 mld zł), budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - Bielsko-Biała (4,3 mld zł) oraz budowa drogi ekspresowej S46 między woj. opolskim a Częstochową (ok. 1,1 mld zł).

Lista projektów drogowych - obwodnic miejscowości w ciągach dróg krajowych proponowanych do realizacji z poziomu krajowego w ramach Kontraktu Terytorialnego obejmuje 7 propozycji. Największe planowane inwestycje to: obwodnice  Poręby i  Zawiercia (Siewierz - Żerkowice) na DK 78 (ok. 550 mln zł), obwodnice Kroczyc i Pradeł na DK 78 (ok. 323,4 mln zł) oraz obwodnica Raciborza na DK 45 (ok. 293,4 mln zł).

Lista projektów z zakresu linii kolejowych proponowanych do realizacji z poziomu krajowego w ramach Kontraktu Terytorialnego wskazuje na konieczność realizacji 13 inwestycji. Wśród nich największe to budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice (szacunkowy koszt całkowity ok. 1,2 mld zł), Rewitalizacja i odbudowa linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie (331,8 mln zł) oraz Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Wisła Głębce (172,4 mln zł).

Przypominamy,  że Kontrakt Terytorialny jako umowa pomiędzy Rządem RP a Samorządem Województwa będzie przewidywał najistotniejsze inwestycje z punktu widzenia rozwoju regionu i określał źródła ich finansowania obejmujące zarówno fundusze unijne, jak i środki krajowe.

Listy są wynikiem prac Grupy roboczej ds. transportu powołanej w ramach Urzędu Marszałkowskiego. Jej zadaniem było przygotowanie rankingu w oparciu o kryteria ministerialne. Przedmiotem prac Grupy były wszystkie propozycje projektów zgłoszone w ramach konsultacji społecznych prowadzonych w toku prac nad projektem przyszłego RPO WSL oraz w ramach propozycji zgłoszonych do realizacji z poziomu krajowego.

REKLAMA


źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA