Szansa na modernizację DW913 do lotniska w Pyrzowicach

Szansa na modernizację DW913 do lotniska w Pyrzowicach

śląskie
REKLAMA

Przed nami rozpoczęcie nowego okresu unijnego wsparcia finansowego dla Polski na lata 2014 - 2020. Jednym z ważniejszych zagłębiowskich projektów, który ma duże szanse na realizację jest długo oczekiwana kompleksowa modernizacja drogi wojewódzkiej nr 913 prowadzącej do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.


Dzięki zabiegom Wójta Gminy Psary na wstępnej liście projektów kluczowych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego znalazło się niezmiernie ważne zadanie polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 913 od lotniska w Pyrzowicach do skrzyżowania z DK86 w Będzinie. Władze samorządu już w lutym 2013 r. zainicjowały działania na rzecz przyznania dofinansowania dla tego projektu, który oprócz remontu nawierzchni przewiduje m.in. także budowę chodników, odwodnienia oraz przebudowę niektórych skrzyżowań i zatok autobusowych.

REKLAMA


Warunkiem uzyskania dofinansowania dla przebudowy drogi jest wykazanie gotowości technicznej przedsięwzięcia, czyli przygotowanie pełnej dokumentacji budowlanej. Pierwszym etapem pracy administracyjno-projektowych było podpisanie porozumienia, dotyczącego opracowania koncepcji pomiędzy Województwem Śląskim (zarządcą drogi) a gminą Psary, która jako lider reprezentuje interesy wszystkich gmin. 31.03.2014 r. podpisano przedmiotowe porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Psary prowadzenia zadania pn. ,,Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 jako alternatywnego dojazdu do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach". Kolejnym krokiem było zlecenie opracowania projektu budowlanego. Nastąpiło to 16.04.2014 r. poprzez zawarcie umowy z wykonawcą koncepcji: Geoartis Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Prawne M. Gawor, M. Bekus, A. Kyrcz spółka jawna z Czeladzi. Koszt wykonania projektu wyniesie 47 355,00 zł brutto. Wydatki te solidarnie pokryją gminy, przez teren których przebiega droga wojewódzka nr 913: Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary oraz Będzin, proporcjonalnie do długości odcinka drogi na terenie każdej z gmin. Ostateczny termin rozliczenia zadania przypada na koniec października 2014 roku. Wtedy też poznamy projekt modernizacji DW913.


Koszt samej przebudowy drogi szacowany jest na 77 mln złotych. W 80% zostanie on pokryty z unijnego dofinansowania, które może wynieść aż 61,6 mln złotych. Gmina Psary zabezpieczyła w tegorocznym budżecie środki na przygotowanie wzmiankowanej dokumentacji projektowej inwestycji, która jest już w toku. Niestety należy pamiętać o tym, że kluczowych projektów drogowych oczekujących na dofinansowanie unijne jest więcej niż dostępnych pieniędzy. Dlatego też wygra ten, kto pierwszy będzie miał gotową dokumentację umożliwiającą szybką realizację inwestycji.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA