Pierwszy rok milionowej inwestycji na lotnisku w Pyrzowicach za nami

Pierwszy rok milionowej inwestycji na lotnisku w Pyrzowicach za nami

Katowice
REKLAMA

Minął rok od rozpoczęcia największej inwestycji w historii pyrzowickiego lotniska, realizowanej pn. „Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”. Podczas ostatnich 12 miesięcy w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice wykonano około 32 tys. m kw. nowych nawierzchni lotniskowych, w tym ponad 10 tys. m kw. w ramach modernizacji dróg kołowania. Ponadto trwa postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę nowej drogi startowej. Rozpoczęcie prac budowlanych w tym zakresie zaplanowano na czwarty kwartał br.

 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej strefy „airside” na lotnisku w Pyrzowicach podzielona jest na trzy zadania. Pierwsze, obecnie realizowane, obejmuje budowę nowej płyty postojowej przeznaczonej dla 15 samolotów oraz modernizację prawie 40 tys. m kw. dróg kołowania. Kolejnym krokiem będzie budowa nowej drogi startowej o długości 3200 m wraz z niezbędną infrastrukturą, natomiast po 2014 r. obecnie eksploatowana droga startowa zostanie przekształcona w drogę kołowania. Wartość wszystkich trzech zadań inwestycyjnych to 405,19 mln zł netto.

 

W ciągu ostatniego roku, wykonano prawie 1/3 prac przy modernizacji dróg kołowania oraz budowie nowej płaszczyzny postoju samolotów. Zanim przystąpiono do trwającego obecnie układania górnych warstw nowych nawierzchni lotniskowych, wykonano szereg prac związanych z właściwym odwodnieniem i zapewnieniem pożądanej nośności konstrukcji korpusu drogowego, które zapewnią właściwe funkcjonowanie rozbudowywanej infrastruktury. Od kilku miesięcy trwa budowa kanalizacji teletechnicznej i energetycznej, która m.in. zapewni nawigację na nowej płycie postojowej i drogach kołowania nawet w warunkach przy widzialności poniżej 400 m.

 

Znaczącym zadaniem przy budowie płyty postojowej i modernizacji dróg kołowania jest budowa 2,5 kilometrowej kanalizacji deszczowej. Koszt tego asortymentu robót stanowi około 30 procent wartości całego kontraktu na roboty budowlane. Specjalistyczna infrastruktura kanalizacyjna, wyposażona m.in. w urządzenia służące do wychwytywania ewentualnego wycieku paliwa lotniczego i pozostałych substancji ropopochodnych, spełni najbardziej rygorystyczne standardy ochrony środowiska. Roboty przy budowie kanalizacji deszczowej prowadzone są równolegle z pracami przy wykonywaniu nowych nawierzchni lotniskowych.

 

W celu zapewnienia najwyżej jakości wbudowywanych materiałów konstrukcyjnych oraz usprawnienia prac przy układaniu nawierzchni płyty postojowej oraz dróg kołowania, na terenie lotniska uruchomiono węzeł betoniarski, gdzie wytwarzana jest mieszanka betonowa przeznaczona do budowy nowych nawierzchni lotniskowych.

REKLAMA

 

Przyszła droga startowa o długości 3200 m i szerokości 45 m zostanie zlokalizowana w odległości 195 m na północ od obecnej drogi startowej. Położenie początku i końca nowego pasa zostało tak wyznaczone, by w przyszłości, w razie potrzeby, umożliwić jego bezkolizyjne wydłużenie do 3600 m.

 

Zakończenie prac przy rozbudowie płaszczyzny postoju samolotów oraz modernizacji dróg kołowania planowane jest na drugi kwartał 2013 roku, natomiast zakończenie robót przy budowie nowej drogi startowej powinno nastąpić wraz z końcem trzeciego kwartału 2014 r.

 

Ostatnie zadanie związane z modernizacją infrastruktury pola naziemnego ruchu lotniczego, czyli przekształcenie istniejącej drogi startowej w drogę kołowania, powinno rozpocząć się po uruchomieniu nowego pasa startowego i zakończyć w drugiej połowie 2016 roku.

 

Projekt rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniska w Pyrzowicach (za wyjątkiem zadania dotyczącego przekształcenia istniejącej drogi startowej w drogę kołowania) realizowany jest przy wsparciu środków unijnych. Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko obejmuje znaczące inwestycje, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Wartość dofinansowania to ponad 157 mln zł netto.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA