Tylko pół roku do zakończenia prac przy rozbudowie płyty postojowej oraz modernizacji dróg kołowania w Katowice Airport

Tylko pół roku do zakończenia prac przy rozbudowie płyty postojowej oraz modernizacji dróg kołowania w Katowice Airport

Katowice
REKLAMA

Kosztem ponad 71 mln zł netto już za około pół roku zakończą się prace przy rozbudowie płaszczyzny postoju samolotów i modernizacji dróg kołowania na lotnisku w Pyrzowicach. Zostanie wówczas oddanych do użytku 15 nowych stanowisk dla samolotów oraz prawie 40 tys. m kw. zmodernizowanych dróg kołowania.

Dotychczas wykonano ponad 85 procent wszystkich prac. Ich zakończenie zaplanowano na koniec czerwca br.


Budowa płaszczyzny postoju samolotów i dróg kołowania trwa nieprzerwanie od prawie 21 miesięcy. W tym czasie wykonano ponad 100 tys. m kw. nawierzchni lotniskowych. Obecnie realizowane są ostatnie prace związane z budową systemu odwodnienia nowych płaszczyzn. Do zakończenia realizacji kontraktu pozostało wykonanie części nawierzchni dróg kołowania (wraz z poboczami) i zainstalowanie przy nich oświetlenia nawigacyjnego. W ostatnim etapie zostanie wykonane oznakowania poziome rozbudowanej części pola naziemnego ruchu lotniczego.


-  Mimo trwających mrozów, prace przy rozbudowie infrastruktury liniowej w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice przebiegają zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. Roboty prowadzone są przy zachowaniu pełnej funkcjonalności portu. Już za pół roku rozbudowa płyty postojowej i modernizacja dróg kołowania zakończy się, dzięki czemu zwiększą się możliwości operacyjne lotniska. Skutkiem tego może być poszerzenie siatki połączeń lotniczych - mówi Cezary Orzech, rzecznik Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

REKLAMA


Na nowej płycie postojowej będzie znajdywać się 15 nowych stanowisk dedykowanych dziesięciu samolotom kodu C (np. Airbus A320, Boeing 737) i trzem kodu D (np. Boeing 757) lub zamiennie siedmiu kodu C i pięciu kodu D. Dzięki temu na lotnisku w Pyrzowicach będzie mogło stacjonować kilkanaście statków powietrznych więcej niż dotychczas.


Budowa płyty postojowej oraz modernizacja dróg kołowania to jedno z trzech zadań realizowanych w ramach największej z dotychczasowych inwestycji w Katowice Airport pn. ,,Port Lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej". Przedsięwzięcie obejmuje również budowę nowej drogi startowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przekształcenie obecnego pasa startowego w drogę kołowania. Wartość przedsięwzięcia to ponad 405 mln zł. Inwestycja zakończy się w 2016 roku.


Projekt rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniska w Pyrzowicach (za wyjątkiem zadania dotyczącego przekształcenia istniejącej drogi startowej w drogę kołowania) realizowany jest przy wsparciu środków unijnych z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania to 157 mln zł.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA