Zakończyła się rozbudowa płyty postojowej i modernizacja dróg kołowania na lotnisku w Pyrzowicach

Zakończyła się rozbudowa płyty postojowej i modernizacja dróg kołowania na lotnisku w Pyrzowicach

Katowice
REKLAMA
15 ha nowych nawierzchni lotniskowych w Katowice Airport gotowych na przyjęcie pierwszych samolotów.


W Katowice Airport, zgodnie z deklarowanym dwa lata temu terminem, zakończono budowę nowej infrastruktury liniowej. Kosztem 81 mln zł, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA zarządzające Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, rozbudowało płaszczyznę postoju samolotów i zmodernizowało trzy drogi kołowania (E1, E2 i D). Statki powietrzne przylatujące do pyrzowickiego portu skorzystają z nowej infrastruktury już w drugiej połowie lipca br. Dzięki rozbudowie lotnisko jest gotowe na przyjęcie dwukrotnie większej liczby samolotów niż dotychczas.

 

Prace przy rozbudowie płyty postojowej i modernizacji dróg kołowania rozpoczęły się w czerwcu 2011 roku i trwały dwa lata. Ich wykonawcą był polski oddział niemieckiej firmy Max Bögl. Dzięki inwestycji port lotniczy zyskał blisko 15 ha nowych nawierzchni lotniskowych. Przedsięwzięcie to było jednym z dwóch zadań realizowanych w ramach największej w dotychczasowej działalności portu inwestycji pn. „Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”.

 

Na nowej płycie postojowej o powierzchni 110 tys. m kw. może stanąć jednocześnie trzynaście średniodystansowych statków powietrznych: 10 samolotów kodu C (np. Airbus 320) i 3 kodu D (Boeing 757) lub zamiennie 7 samolotów kodu C i 5 kodu D. Z kolei zmodernizowane drogi kołowania przystosowane są do obsługi szerokokadłubowych samolotów wielkości Jumbo Jet’a.

 

- Zakończyliśmy realizację jednej z najważniejszych i największych w dotychczasowej historii pyrzowickiego lotniska inwestycji. Jej efekt docenią zarówno pasażerowie, jak i przedstawiciele linii lotniczych. Dwa razy więcej miejsc postojowych dla samolotów, szersze drogi kołowania, a w niedalekiej przyszłości dłuższa droga startowa (3200 metrów) z systemem ILS CAT II, który umożliwi lądowanie w niemal dwukrotnie gorszych warunkach atmosferycznych niż obecnie sprawią, że Katowice Airport wejdzie do czołówki portów z najnowocześniejszą infrastrukturą liniową w Europie Środkowej. Wierzymy, że wzrost naszej atrakcyjności i konkurencyjności, dzięki zrealizowanym inwestycjom, zaowocuje rozszerzeniem siatki dalekodystansowych połączeń czarterowych i cargo – mówi Cezary Orzech, rzecznik Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.

 

REKLAMA

Prace budowlane przy rozbudowie płyty postojowej i modernizacji dróg kołowania przebiegały zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem, a w czasie ich trwania pyrzowickie lotnisko zachowało pełną zdolność operacyjną. Zakres prac inwestycyjnych przy budowie płaszczyzny postoju samolotów obejmował m.in.: wyburzenie starej, powojskowej płyty oraz fragmentów dróg kołowania E1 i E2, budowę systemu odwadniającego, infrastruktury teletechnicznej i energetycznej oraz ułożenie nowych nawierzchni lotniskowych.

 

Płyta postojowa składa się z czterech warstw konstrukcyjnych: z warstwy stabilizacji podłoża, odsączającej i mrozoochronnej oraz dwóch warstw z betonu cementowego. Znaczącym zadaniem przy rozbudowie płyty dla postoju samolotów była budowa infrastruktury odwadniającej, której koszt stanowił około 30 proc. wartości całego kontraktu na roboty budowlane. Została ona wyposażona w urządzenia do wychwytywania wycieku substancji ropopochodnych, w tym paliwa lotniczego, a także system podczyszczania i retencjonowania ścieków deszczowych, czym spełniono rygorystyczne wymagania określone w decyzji środowiskowej oraz pozwoleniach wodnoprawnych.

 

Równolegle do budowy płyty postojowej prowadzone były prace przy modernizacji dróg kołowania E1, E2 i D. W tym celu, zgodnie z wymogami Aneksu 14 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym (ICAO), poszerzono je do parametrów samolotów kodu E (szerokość 23 m oraz symetryczne umocnione pobocze po 10,5 m) oraz wyposażono w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą. Do dróg kołowania E1, E2 i D łącznie dobudowano 39 tys. m kw. nowych nawierzchni lotniskowych. Aby zapewnić pełną funkcjonalność lotniska w okresie trwania inwestycji, przebudowa dróg kołowania odbywała się etapami. W pierwszej kolejności oddana została do użytku zmodernizowana droga kołowania D oraz skrzyżowanie dróg D z E. Pierwszy samolot kołował tą nawierzchnią po 16 miesiącach od przekazania Wykonawcy terenu budowy.

 

Przedsięwzięcie rozbudowy płaszczyzny postoju samolotów wraz z modernizacją dróg kołowania było pierwszym i zarazem jednym z dwóch – obok budowy nowej drogi startowej o długości 3200 m - zadań realizowanych w ramach projektu pn. "Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej". Wartość całego przedsięwzięcia, które zakończyć ma się w II kwartale 2015 roku to prawie 268 mln zł brutto. Projekt ten realizowany jest przy wsparciu środków unijnych z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania wyniesie połowę kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko obejmuje znaczące inwestycje, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych z Funduszy Europejskich w ramach POIiŚ przyczyni się do zwiększania konkurencyjności gospodarczej i społecznej Polski oraz jej regionów, jak również do podniesienia atrakcyjności życia i pracy mieszkańców obszarów, na których realizowane są projekty POIiŚ.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA