Na lotnisku w Pyrzowicach rozpoczęto układanie nawierzchni nowej płyty postojowej

Na lotnisku w Pyrzowicach rozpoczęto układanie nawierzchni nowej płyty postojowej

śląskie
REKLAMA

W Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice rozpoczęto układanie górnych warstw nowych nawierzchni lotniskowych.

W pierwszej kolejności, w ciągu najbliższych trzech miesięcy, wykonana zostanie droga kołowania D, skrzyżowanie dróg kołowania D z E oraz wschodnia część płyty postojowej (PPS-1) zlokalizowana przed nowym hangarem. Płaszczyzna nowej płyty postojowej o powierzchni 20 tys. m kw. pomieści trzy samoloty kodu C (np. Airbus A320, Boeing 737) lub zamiennie 2 samoloty kodu D (np. Boeing 757). Docelowo rozbudowana płyta PPS-1 będzie miała powierzchnię 110 tys. m kw. i będzie mogło z niej skorzystać jednocześnie 13 samolotów.


Nawierzchnia nowej płyty postojowej składać się będzie łącznie z 4 warstw konstrukcyjnych: z warstwy stabilizacji podłoża z mieszanki betonowej popiołowo-żużlowej, produkowanej z odpadów paleniskowych elektrowni; warstwy odsączającej i mrozoochronnej z kruszywa oraz dwóch warstw z betonu cementowego. Rolą tych ostatnich jest przenoszenie na podłoże gruntowe obciążeń pochodzących od poruszających się po niej statków powietrznych i pojazdów. Obecnie układanie nawierzchni odbywa się z wykorzystaniem rozściełacza betonu. Umożliwia on ułożenie nawierzchni betonowej w pasach roboczych o szerokości odpowiednio 5 lub 15 m. Na lotnisku w Pyrzowicach funkcjonuje już również węzeł betoniarski, w którym wytwarzany jest materiał potrzebny do wykonania płaszczyzny postoju samolotów oraz dróg kołowania.

 

Dotychczas na lotnisku w Pyrzowicach, przy rozbudowie płyty postojowej i modernizacji dróg kołowania, wykonano ponad jedną piątą robót. Obecnie trwa mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podbudowy mineralnej oraz badania odbiorowe dopuszczające do rozpoczęcia układania warstwy betonowej na skrzyżowaniu dróg kołowania D oraz E. Ponadto, w okolicach modernizowanych dróg kołowania wykonywana jest kanalizacja energetyczna i teletechniczna oraz montaż studni pod przyszłą infrastrukturę do nawigacji.

REKLAMA


W rejonie rozbudowywanej PPS-1 kontynuowane są prace związane z budową kanalizacji deszczowej, która będzie odprowadzać wody z nowej płaszczyzny postoju samolotów. Jest to jedno ze znaczących zadań przy budowie płyty postojowej, którego koszt stanowi blisko 30 procent wartości całego kontraktu na roboty budowlane.


Po zakończeniu prac budowlanych w 2013 roku, z płyty postojowej będzie mogło skorzystać dziesięć samolotów kodu C np. Airbus A320, Boeing 737 i trzy kodu D np. Boeing 757 lub zamiennie siedem kodu C i pięć kodu D. Ponadto nowa płaszczyzna postoju samolotów będzie jeszcze bezpieczniejsza, bowiem zostanie wyposażona w infrastrukturę pomagającą nawigować samoloty nawet przy widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszej niż 350 m.


Rozbudowa płyty postojowej oraz modernizacja dróg kołowania realizowane są w ramach największej, pod względem skali robót oraz nakładów finansowych, inwestycji pn. ,,Port Lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej". W zakresie tego projektu zostanie wybudowana także nowa droga startowa o długości 3200 m, natomiast obecny pas startowy zostanie przekształcony w drogę kołowania. Wartość inwestycji to ponad 405 mln zł netto.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA