Rozbudowa i modernizacja Katowice Airport: podsumowanie działań w 2012 roku

Rozbudowa i modernizacja Katowice Airport: podsumowanie działań w 2012 roku

Katowice
REKLAMA

Od 20 miesięcy na lotnisku w Pyrzowicach realizowana jest największa w historii portu, pod względem skali robót oraz nakładów finansowych, inwestycja pn. „Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”. W tym czasie w ramach projektu wykonano 110 tys. m kw. powierzchni płyty postojowej i około 13 tys. m kw. dróg kołowania. Ponadto Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze podpisało już umowę na budowę nowej drogi startowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i nawigacyjną. Prace w tym zakresie rozpoczną się w najbliższych dniach.

 

Projekt rozbudowy i modernizacji infrastruktury w Katowice Airport rozpoczął się w maju 2011 roku. Pierwszym przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu jest trwająca dotychczas budowa nowej części płaszczyzny postoju samolotów, która pomieści jednocześnie 13 samolotów - 10 samolotów kodu C (np. Airbus 320) i 3 kodu D (Boeing 757) lub alternatywnie 7 samolotów kodu C i 5 kodu D.

 

Równolegle do rozbudowy płaszczyzny postoju samolotów prowadzona jest modernizacja dróg kołowania. Po jej zakończeniu pyrzowickie lotnisko zyska 39 tys. m kw. nowych nawierzchni lotniskowych, które umożliwią statkom powietrznym przemieszczanie się pomiędzy drogą startową a budowaną obecnie płaszczyzną postoju samolotów. Aktualnie realizowane są prace ziemne, związane z przygotowaniem powierzchni gruntu północnej strony drogi kołowania E2 do dalszych robót, w tym odhumusowanie i korytowanie. Trwa również układanie warstwy stabilizującej oraz mrozoochronnej, jak również budowa kanalizacji deszczowej. Koszt rozbudowy płaszczyzny postoju samolotów i modernizacji dróg kołowania to ponad 71 mln zł netto.

 

- W 2012 roku skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na inwestycjach, które zwiększą możliwości operacyjne portu. W tym czasie oddaliśmy do użytku nowo wybudowaną bazę techniczną dla samolotów oraz zmodernizowaną drogę kołowania D i skrzyżowanie dróg D z E. Zakończyliśmy również prace przy wschodniej części płyty postojowej o powierzchni 22 tys. m kw., stąd już teraz w naszym porcie mogą stacjonować dodatkowo trzy samoloty kodu C lub dwie maszyny kodu D. Niebawem rozpocznie się budowa nowego pasa startowego, który pozwoli na pełną obsługę dalekodystansowych połączeń pasażerskich oraz cargo – mówi Cezary Orzech, rzecznik Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

REKLAMA

 

Pod koniec listopada br. została podpisana umowa na budowę nowej drogi startowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i nawigacyjną. Nowa droga startowa, dłuższa od obecnej o 400 m, będzie liczyć 3200 m. Z szerokiej na 45 m nowej drogi startowej będą mogły skorzystać nawet największe statki powietrzne z pełnym obciążeniem. Nowa infrastruktura zostanie wyposażona na kierunku zasadniczym w świetlne i radiowe pomoce nawigacyjne CAT II, dzięki którym możliwe będzie przyjmowanie samolotów przy widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszej niż 300 m i widzialności pionowej nie niższej niż 30 m. Przy drodze startowej zostanie zainstalowany również system „Ice alert” informujący o pojawieniu się oblodzenia na nawierzchni drogi startowej. Wartość kontraktu na roboty budowlane to 150 mln zł brutto.

 

Rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów, modernizacja dróg kołowania oraz budowa nowej drogi startowej to przedsięwzięcia realizowane przy wsparciu środków unijnych. W lipcu br. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze podpisało umowę na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania to 157 mln zł netto. POIiŚ obejmuje znaczące inwestycje, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Wartość dofinansowania wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 

Rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów w kierunku wschodnim wraz z modernizacją dróg kołowania oraz budowa nowej drogi startowej to dwa z trzech zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”. Po zakończeniu budowy nowej drogi startowej obecny pas startowy zostanie przekształcony w drogę kołowania. Planowo projekt powinien zakończyć się w 2016 roku. Wartość całego przedsięwzięcia to 412 mln zł brutto.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA