Pozytywna decyzja Komisji Europejskiej dla projektu rozbudowy i modernizacji Katowice Airport

Pozytywna decyzja Komisji Europejskiej dla projektu rozbudowy i modernizacji Katowice Airport

Katowice
REKLAMA

Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie projektu pn. „Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. To ostateczna i najważniejsza decyzja w sprawie unijnej dotacji dla tej inwestycji. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. jest pierwszym beneficjentem w Polsce, który uzyskał pozytywną decyzję Komisji Europejskiej dla projektu lotniczego. Dofinansowanie inwestycji wartej prawie 268 mln zł wyniesie około 107 mln zł.


Projekt rozbudowy i modernizacji Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach trwa od ponad dwóch lat, jednak starania Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. o dofinansowanie inwestycji rozpoczęły się już w 2008 roku. Projekt przedsięwzięcia uzyskał akceptację Ministerstwa Transportu, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Inicjatywy Jaspers i wreszcie Komisji Europejskiej. To pierwszy polski projekt lotniczy, który zyskał pozytywną akceptację KE.


- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury liniowej to jedna z największych, pod względem skali prac i nakładów finansowych, inwestycji realizowanych w dotychczasowej działalności portu. Europejskie „tak” dla tego projektu nie tylko pozwala nam na budowę infrastruktury, dzięki której Katowice Airport wejdzie do czołówki portów z najnowocześniejszą infrastrukturą liniową w Europie Środkowej, ale również stwarza szanse do dalszego rozwoju lotniska – mówi Cezary Orzech, rzecznik Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.


Projekt pn. „Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” obejmuje dwie kluczowe inwestycje – rozbudowę płyty postojowej i modernizację dróg kołowania E1, E2 i D, jak również budowę nowej drogi startowej wraz z niezbędną infrastrukturą.

REKLAMA


W ubiegłym miesiącu, po dwóch latach trwania prac budowlanych, zakończono realizację pierwszego przedsięwzięcia. W efekcie wybudowano 110 tys. m kw. nowej płaszczyzny postoju samolotów oraz zmodernizowano 39 tys. m kw. dróg kołowania. Na nowej płycie postojowej może stacjonować jednocześnie trzynaście średniodystansowych statków powietrznych, z kolei zmodernizowane drogi kołowania przystosowane są do obsługi szerokokadłubowych samolotów wielkości Jumbo Jet’a. Dzięki rozbudowie lotnisko jest gotowe na przyjęcie dwukrotnie większej liczby samolotów niż dotychczas.


W Katowice Airport trwa budowa nowej drogi startowej o długości 3200 m. Zasadnicze prace budowlane realizowane są od maja br. i potrwają do września 2014 roku. Obecnie prowadzone są roboty związane m.in. z utwardzeniem i stabilizacją gruntu, jak również budową kanalizacji deszczowej oraz teletechnicznej. Ponadto prowadzone są prace przy układaniu warstwy mrozoochronnej przyszłej drogi startowej. Docelowo nowy pas będzie dłuższy o 400 m od obecnego (2800 m), dzięki czemu Katowice Airport będzie jednym z trzech polskich lotnisk pasażerskich z drogą startową o długości ponad trzech kilometrów.

 

Projekt rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniska w Pyrzowicach realizowany jest przy wsparciu środków unijnych. Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. POIiŚ obejmuje znaczące inwestycje, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Wartość dofinansowania wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA