Nowe oblicze kolei

Nowe oblicze kolei

Polska
REKLAMA
Modernizacja 1100 km linii kolejowych, bezpieczniejsze i szybsze podróże pomiędzy największymi polskimi aglomeracjami, oraz wewnątrz nich, usprawniony transport towarów koleją z i do portów morskich – to zaledwie kilka efektów wielkich inwestycji, które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zrealizuje przy wsparciu nowego europejskiego instrumentu finansowego CEF "Łącząc Europę" Ponad 13 mld zł pozyskanego wsparcia pozwoli na podniesienie standardów w podróżowaniu i zintegrowanie z innymi unijnymi państwami.

CEF

CEF (ang. Connecting Europe Facility) "Łącząc Europę" jest to europejski nowy instrument finansowy, którego zadaniem jest wspieranie modernizacji i budowy infrastruktury związanej z transportem, telekomunikacją i energetyką w państwach Unii Europejskiej. Celem tej inicjatywy jest również wzmocnienie spójności gospodarczej, terytorialnej oraz społecznej miedzy krajami UE.
PKP PLK zdobyło już 13 mld zł, to dość spory sukces polskiej spółki. Wszystkie wnioski złożone w I i II turze konkursu CEF, zostały pozytywnie ocenione przez niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej, to potwierdza ich wysoki poziom przygotowania do realizacji. Dzięki nim zostanie zmodernizowanych i przebudowanych prawie 1100 km linii kolejowych w Polsce.
Porty

Na północnej części kraju inwestycje kolejowe mają na celu usprawnienie dostępu towarowych pociągów do portów w takich miastach jak Świnoujście, Szczecin, Gdynia, Gdańsk. Na ten cel PKP PLK przeznaczy ponad 1,75 mld zł z unijnych środków. Projekty obejmują działania zmierzające do poprawy dostępu do pierwszego co do wielkości morskiego portu w Polsce (Port Gdańsk) poprzez modernizację, budowę i rozbudowę infrastruktury kolejowej na stacjach kolejowych Gdańsk Port Północny, Gdańsk Zaspa Towarowa, Gdańsk Kanał Kaszubski. Prace obejmować będą przebudowę oraz modernizacje 46 km torów kolejowych, przebudowę 17 przejazdów kolejowych, budowę wiaduktu drogowego, oraz dostosowanie infrastruktury do obsługi składów o długości 740 metrów. Dzięki modernizacji systemu sterowania ruchem oraz rozbudowy Lokalnego Centrum Sterowania o dwie stacje – Gdańsk Port Północny oraz Gdańsk Kanał Kaszubski poprawi się bezpieczeństwo. zmodernizowane zostaną dodatkowo odcinki łączące port z resztą kraju.
Projekty pozostałe obejmą przebudowę infrastruktury kolejowej stacji obsługujących porty w Gdyni, Świnoujściu i Szczecinie, jak również modernizację linii kolejowych z Bydgoszczy do Trójmiasta, stanowiącą alternatywę dla tzw. "Magistrali Węglowej".
REKLAMA
Oczekiwane efekty prac to zwiększenie przepustowości linii, skrócenie czasu przewozu ładunków, likwidacja wąskich gardeł, a nade wszystko podnoszenie konkurencyjności kolejowego transportu towarowego wobec transportu kołowego. Składy towarowe pojadą sprawniej, płynniej, z większymi ładunkami, a w wielu miejscach dogodnymi trasami, nie kolidując z przewozami pasażerskimi.
Warszawa

Najistotniejszymi efektami modernizacji warszawskiej linii obwodowej będą – poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie przepustowości linii, skrócenie czasu podróży, integracja z komunikacją miejską, W wyniku tych prac rozwinięta zostanie sieć przystanków kolejowych na terenie Warszawy, przez co nie tylko wzrośnie komfort podróży, ale i skróci czas przejazdu do pracy czy szkoły gdyż pasażerowie nie będą musieli się często przesiadać. Inwestycja rozpoczęła się od budowy peronu 4 na stacji Warszawa Gdańska, obiekt wyposażony został w wiatę, nowoczesny system informacji pasażerskiej, system oznaczeń dotykowych dla niewidomych oraz komfortowe ławki. Inwestycje kolejne zaplanowane w ramach projektu obejmą modernizacje stacji - Warszaw Koło, Warszawa Zachodnia, Warszawa Kasprzaka oraz budowę dwóch nowych stacji – Warszawa Obozowa oraz Warszawa Powązki. Przebudowanych zostanie 8 wiaduktów kolejowych, wybudowane zostaną 3 kładki usprawniające komunikację. Prace prowadzone na linii obwodowej to pierwszy krok do planowanej modernizacji węzła kolejowego w Warszawie.
Kraków

Spółka PKP PLK zmodernizuje w Małopolsce około 20 kilometrowy odcinek linii kolejowej na trasie Rudzice - Kraków Główny Towarowy. Wymienione zostaną urządzenia sterowania ruchem kolejowym, sieć trakcyjna oraz rozjazdy. Dla większego usprawnienia ruchu aglomeracyjnego i zwiększenia przepustowości zostaną dobudowane dwa tory na odcinku od stacji Kraków Główny Osobowy do stacji Kraków Płaszów, oraz jeden tor na odcinku Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów. Powstaną również dwa nowe przystanki osobowe dla pociągów aglomeracyjnych i regionalnych - Kraków Grzegórzki oraz Kraków Złocień, które wyposażone zostaną w system informacji pasażerskiej, ułatwienia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się oraz elementy małej architektury. Rozbudowane zostaną przystanki Kraków Łobzów, Kraków Zabłocie, Kraków Krzemionki. Inwestycją objęte zostanie 56 obiektów inżynieryjnych – kładki dla pieszych, estakady, przejścia pod torami, przepusty, wiadukty, mosty.
Aglomeracje

Prace modernizacyjne na odcinku Poznań - Szczecin Dąbie zredukują czas podróży o ok. 35 min., a z Poznania do Warszawy pojedziemy krócej o ok. 10 min. Linia Kolejowa E 75 – Rail Baltica ma priorytetowe znaczenie dla ruchu kolejowego stanowiąca część europejskiego korytarza transportowego i jedyne połączenie kolejowe krajów nadbałtyckich z Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Po zakończeniu modernizacji tej trasy pociągi pasażerskie pojadą z prędkością 160 km/h, a towarowe 120 km/h. Pasażerowie zyskają również funkcjonalne i wygodne perony, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zwiększona zostanie także przepustowość linii, co pozwoli na zwiększenie liczby połączeń.
Pozostałe linie między aglomeracyjnymi, które zostały objęte dofinansowaniem w programie "Łącząc Europę" są połączenia: Sosnowiec Jęzor - Kraków Główny Towarowy, Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wlkp., Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice, Węgliniec - Zgorzelec, Siedlce - Terespol.
Przyszłość

Program unijny CEF w najbliższych latach wpłynie pozytywnie na rozwój polskiej gospodarki. W III turze konkursu będą składane kolejne wnioski, a ich pozytywne rozpatrzenie oznaczać będzie, że dla Polski wpłyną kolejne środki na poprawę komunikacji, dalszy wzrost liczby pasażerów, lepszą jakość, innowacyjne rozwiązania, odważne projekty.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA