Coraz więcej nowych nawierzchni lotniskowych w Katowice Airport

Coraz więcej nowych nawierzchni lotniskowych w Katowice Airport

Katowice
REKLAMA

Około 33 tys. t dolomitu, ponad 17 tys. t mieszanki żużlowo-popiołowo-cementowej, prawie 9,5 tys. t piasku oraz przeszło 10 tys. m sześć. betonu wykorzystano w ostatnim miesiącu na lotnisku w Pyrzowicach podczas prac przy rozbudowie płaszczyzny postoju samolotów PPS-1 oraz modernizacji dróg kołowania E1, E2 i D.

W Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice trwa układanie górnych warstw nawierzchni lotniskowych w ramach I fazy realizowanej inwestycji.

 

500 m sześć. wybudowanego betonu w ciągu doby - w takim tempie powstaje nawierzchnia płyty postojowej oraz dróg kołowania na lotnisku w Pyrzowicach. W ciągu miesiąca wykonano 15 tys. m kw. nowych nawierzchni lotniskowych, co stanowi 10% zaplanowanych do rozbudowy powierzchni. Na lotnisku ułożono częściowo warstwę stabilizacji, mrozoochronną oraz wykonano podbudowę betonową.

 

Najwcześniej ukończona zostanie modernizacja drogi kołowania D oraz skrzyżowanie dróg kołowania D z E. Pierwszy samolot przekołuje wykonaną nawierzchnią w pierwszych dniach czerwca br. Prace przy budowie nowej płaszczyzny postoju samolotów oraz modernizacji pozostałych odcinków dróg kołowania zostaną zakończone w drugim kwartale 2013 r.

 

REKLAMA

Oprócz układania nawierzchni lotniskowych, na lotnisku w Pyrzowicach prowadzone są także prace związane z budową infrastruktury niezbędnej do właściwego funkcjonowania nowej płyty postojowej oraz dróg kołowania. Nieustannie prowadzone są prace nad budową systemu odwodnienia oraz infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej. Dotychczas wykonano jedną czwartą prac przy realizacji projektu.


Rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów i modernizacja dróg kołowania to jedno z dwóch zadań realizowanych w ramach inwestycji pn. ,,Port Lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej". W ramach tego przedsięwzięcia, powstanie również nowa droga startowa o długości 3200 m. Projekt ten, o wartości ponad 405 mln zł jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA