Pierwszy rok budowy nowej drogi startowej w Katowice Airport za nami

Pierwszy rok budowy nowej drogi startowej w Katowice Airport za nami

Katowice
REKLAMA
Rok temu Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., firma zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice, podpisała z Budimexem S.A. umowę na budowę nowej drogi startowej o długości 3200 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i nawigacyjną. Przez ostatnie 12 miesięcy wykonano ponad połowę prac budowlanych objętych Kontraktem.
Samoloty będą mogły skorzystać z nowej infrastruktury w 2015 roku. Wartość inwestycji to 157 mln zł brutto.
Realizacja inwestycji rozpoczęła się w styczniu br. W pierwszej kolejności przeprowadzono prace związane ze sprawdzeniem saperskim terenu budowy pod kątem przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz wycinkę drzew kolidujących z powstającą infrastrukturą i stanowiących przeszkody lotnicze dla nowej drogi startowej.
Zwieńczeniem prac przygotowawczych i jednocześnie inauguracją zasadniczych robót budowlanych było podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie go pod budowę nowej drogi startowej. Wtedy ruszyły prace związane m.in. z uruchomieniem węzła betoniarskiego i wykonaniem dolnych warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni lotniskowych. Przeprowadzono również szereg prac przy budowie kanalizacji deszczowej, teletechnicznej oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in. wielokomorowych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności ponad 20 tys. m sześc.
W bieżącym miesiącu zakończono układanie pierwszej z dwóch warstw betonowych nawierzchni przyszłej drogi startowej. Łącznie wybetonowano prawie 150 tys. m kw. podbudowy nowej drogi startowej o grubości 22 cm. W tym celu wykorzystano prawie 33 tys. m sześc. betonu cementowego. Rozpoczęły się również prace ziemne przy budowie dróg szybkiego zjazdu tzw. speedway, pozwalających na opuszczenie przez statek powietrzny drogi startowej przed ukończeniem pełnego dobiegu po lądowaniu.
REKLAMA
- W rocznicę rozpoczęcia inwestycji jesteśmy za półmetkiem prac. Ich zakończenie planowane na koniec września przyszłego roku. Wtedy to Katowice Airport stanie się jednym z trzech polskich lotnisk pasażerskich z drogą startową o długości ponad trzech kilometrów - mówi Cezary Orzech, rzecznik Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.
W najbliższych miesiącach kontynuowane będą prace, które zapewnią właściwe funkcjonowanie rozbudowywanej infrastruktury. Roboty te związane będą m.in. z budową systemu odwadniającego, kanalizacji teletechnicznej i energetycznej oraz nowoczesnego systemu nawigacyjnego, który będzie wspomagał lądowania samolotów w warunkach ograniczonej widzialności i niskiego pułapu chmur. Układanie ostatniej 30-centymetrowej warstwy nawierzchni przyszłej drogi rozpocznie się wiosną przyszłego roku.
Nowa droga startowa o szerokości 45 m będzie dłuższa o 400 m od obecnej (2800 m), a po obu jej stronach zostaną wybudowane umocnione pobocza o szerokości 7,5 m każde. Powierzchnia nowej drogi startowej wraz z układem głównych dróg kołowania L, N, R i S wyniesie 230 tys. m kw. Nowa droga usytuowana jest równolegle i w odległości 195 m na północ od dotychczasowej. Jej położenie zostało tak zaplanowane, aby w przyszłości możliwe było bezkolizyjne wydłużenie jej o kolejne 400 m w kierunku zachodnim.
Budowa przyszłej drogi startowej realizowana jest w ramach największej inwestycji w dotychczasowej działalności lotniska pn. ,,Port Lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej". Jednym z zadań tego przedsięwzięcia była ukończona w czerwcu br. budowa płaszczyzny postoju samolotów oraz modernizacja dróg kołowania. Wartość całej inwestycji to ponad 267 mln zł brutto.
Projekt rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniska w Pyrzowicach realizowany jest przy wsparciu środków unijnych. Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. POIiŚ obejmuje znaczące inwestycje, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Wartość dofinansowania wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA