Katowice Airport pogoda niestraszna

Katowice Airport pogoda niestraszna

Katowice
REKLAMA

W Katowice Airport, przy nowo wybudowanej drodze startowej trwa montaż systemów, które zapewnią bezpieczeństwo operacji lotniczych i precyzyjny monitoring warunków pogodowych.

 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej prowadzi w porcie testy wdrożeniowe systemu ILS wspomagającego lądowanie samolotów w warunkach ograniczonej widzialności. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozpoczął z kolei instalację systemu AWOS, który pozwoli na automatyczną obserwację warunków atmosferycznych panujących na katowickim lotnisku, w miejscach reprezentatywnych dla nowego pasa startowego.

 

W ubiegłym tygodniu do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie nowej, ponad trzykilometrowej drogi startowej w Katowice Airport, której budowa zakończyła się w listopadzie br. Planowo nowa infrastruktura powinna zostać oddana do użytku w II kwartale 2015 roku.

 

Nowo wybudowana infrastruktura jest wyposażana w ILS, który w niedalekiej przyszłości będzie obsługiwał podejścia i lądowania w II kategorii operacyjnej (obecnie użytkowana droga startowa wykorzystuje ILS I kategorii). Nowoczesny system II kategorii pozwoli pilotom lądować w Pyrzowicach przy znacznie gorszych warunkach atmosferycznych niż obecnie, tj. przy widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszej niż 300 metrów i przy wysokości decyzji (momencie, w którym piloci mają kontakt wzrokowy z powierzchnią terenu lub świetlnymi pomocami nawigacyjnymi) nie mniejszej niż 30 metrów. II kategoria operacji lotniczych na nowej drodze startowej dostępna będzie w połowie 2016 roku, natomiast do tego czasu dostępna będzie I kategoria.

 

REKLAMA

Przy nowej drodze startowej funkcjonować będzie również instalowany obecnie automatyczny system obserwacji warunków atmosferycznych AWOS (z ang. Automated Airport Weather Observing System). System ten składa się z zespołu inteligentnych czujników pomiarowych, rozmieszczonych wzdłuż drogi startowej oraz jej podejść, których zadaniem będzie przesyłanie zebranych informacji do terminali monitorujących dane meteorologiczne, w celu wykonywania usługi meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego, czyli opracowywania prognoz oraz ostrzeżeń dla pyrzowickiego lotniska. Montaż tego systemu zostanie ukończony w lutym przyszłego roku.

 

- W Katowice Airport na ukończeniu są prace związane z montażem nowoczesnego systemu nawigacyjnego, który docelowo wykluczy wpływ warunków atmosferycznych na punktualność rejsów na naszym lotnisku. W styczniu 2015 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej planuje obloty związane z testowaniem nowej infrastruktury. Ponadto Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przystąpił do instalacji systemu, który pozwoli na bardzo szczegółowy monitoring warunków pogodowych. Przed nami jeszcze certyfikacja Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz oczekiwanie na wprowadzenie dokumentacji do AIP - mówi Cezary Orzech, rzecznik Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.

 

Budowa nowej drogi startowej trwała ponad 90 tygodni. Po jej zakończeniu Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych przebadał jakość nowej infrastruktury i podsumował wyniki testów oraz badań laboratoryjnych i poligonowych przeprowadzonych podczas trwania budowy. Instytut uznał, iż konstrukcja nawierzchni spełnia wymagania normowe oraz założenia projektowe w zakresie parametrów wytrzymałościowych, trwałościowych, jak również nośności, równości czy szorstkości i będzie mogła być dopuszczona do użytkowania.

 

Budowa nowej drogi startowej zrealizowana została w ramach największej inwestycji w dotychczasowej działalności lotniska pn. ,,Port Lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej". Jednym z zadań tego przedsięwzięcia była ukończona w czerwcu ubiegłego roku budowa płaszczyzny postoju samolotów oraz modernizacja dróg kołowania. Wartość całej inwestycji to ponad 267 mln zł brutto.

Projekt rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniska w Pyrzowicach realizowany jest przy wsparciu środków unijnych. Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. POIiŚ obejmuje znaczące inwestycje, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Wartość dofinansowania wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA