Katowice Airport z remedium na mgły

Katowice Airport z remedium na mgły

Katowice
REKLAMA

W Katowice Airport trwają prace nad instalacją nowoczesnego systemu, dzięki któremu samoloty będą mogły lądować przy jeszcze niższych niż obecnie minimach operacyjnych.

 

W okresie jesienno-zimowym mgły utrudniają ruch lotniczy na wielu polskich lotniskach. Słaba widoczność często uniemożliwia lądowanie samolotom i powoduje konieczność przekierowywania rejsów do sąsiednich, wolnych od zamgleń portów (tylko od początku roku, z powodu występujących mgieł na innych lotniskach południowej Polski, do Pyrzowic zostało przekierowanych 30 samolotów).


Aktualnie lądowania w Pyrzowicach przy ograniczonej widzialności wspiera radiowy system nawigacyjny tzw. ILS (Instrument Landing System) kategorii I. Budując nową drogę startową, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. (GTL S.A.), firma zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice wraz z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej wyposaża ją w jeszcze nowocześniejszy system II kategorii operacyjnej oraz przystosowane do jego wymagań świetlne pomoce nawigacyjne drogi startowej i dróg kołowania.


- Gęste mgły występują w Katowice Airport rzadziej niż w innych portach m.in. ze względu na ukształtowanie terenu. Jest bowiem najwyżej położonym lotniskiem w kraju - 303 m n.p.m., dla porównania port Balice położony jest 241 m n.p.m., a lotnisko Chopina 110 m n.p.m. Prawdopodobnie niewielka liczba dni mglistych w roku była jednym z powodów budowy lotniska akurat w Pyrzowicach. Zdarza się jednak, że i nad naszym portem pułap chmur jest niski. Żeby jeszcze bardziej poprawić możliwości operacyjne w sytuacjach ograniczonej widzialności i niskiej podstawy chmur nowa droga startowa będzie umożliwiała lądowania z wykorzystaniem II kategorii operacji lotniczych, więc będą się mogły one odbywać w dwukrotnie gorszych warunkach atmosferycznych niż obecnie - mówi Cezary Orzech, rzecznik GTL S.A.

REKLAMA


Dotychczas zainstalowany w Pyrzowicach system ILS kategorii I umożliwia lądowanie, gdy ogólna widzialność jest nie mniejsza niż 800 m lub widzialność wzdłuż drogi startowej jest nie mniejsza niż 550 m, a wysokość decyzji (moment, w którym piloci mają kontakt wzrokowy z powierzchnią terenu lub świetlnymi pomocami nawigacyjnymi) na poziomie nie mniejszym niż 65 m. System ILS kategorii II, w który zostanie wyposażona nowa droga startowa pozwoli wylądować przy widzialności wzdłuż pasa startowego nie mniejszej niż 300 m i wysokości decyzji nie mniejszej niż 30 m.


- Nowy system nawigacji docenią zarówno podróżni jak i linie lotnicze. Jego montaż oznacza większą pewność, że lecąc do Pyrzowic ich samoloty nie zostaną z powodu mgły przekierowane na sąsiednie lotniska, tylko wylądują u nas - dodaje Cezary Orzech.


Innymi urządzeniami, które zostaną zainstalowane przy nowej drodze startowej, służącymi do monitorowania warunków atmosferycznych, będą system Meteo oraz Ice alert. Ten ostatni będzie miał za zadanie informować kontrolerów ruchu lotniczego i służby lotniska o zagrożeniu wystąpieniem oblodzenia na nawierzchni pasa oraz jego pojawieniem się.


Budowa nowej drogi startowej realizowana jest w ramach największej w historii portu, pod względem skali robót oraz nakładów finansowych, inwestycji pn. ,,Port Lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej". Nowa droga startowa zostanie oddana do użytku operacyjnego w 2015 roku. Wartość przedsięwzięcia to 157 mln zł brutto.


Projekt rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniska w Pyrzowicach realizowany jest przy wsparciu środków unijnych. Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. POIiŚ obejmuje znaczące inwestycje, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Wartość dofinansowania wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA