Katowice Airport przedstawia raport z największej w historii lotniska rozbudowy

Katowice Airport przedstawia raport z największej w historii lotniska rozbudowy

Katowice
REKLAMA

W Katowice Airport trwa aktualnie największy w historii lotniska program rozbudowy infrastruktury, w trakcie którego równolegle prowadzonych jest kilka inwestycji.

Nowa płyta postojowa i modernizacja dróg kołowania E1, E2 i D.


W ramach realizowanych od lipca zeszłego roku robót budowlanych powstaje nowa płyta postojowa o powierzchni 110 tys. m kw z piętnastoma stanowiskami postojowymi dla dziesięciu samolotów kodu C (np. Airbus A320, Boeing 737) i trzech kodu D (np. Boeing 757) lub zamiennie siedmiu kodu C i pięciu kodu D. Wykonana płaszczyzna będzie wyposażona w infrastrukturę umożliwiającą wprowadzenie w przyszłości CAT II operacji lotniczych (wprowadzenie CAT II operacji lotniczych umożliwi przyjmowanie samolotów przy widzialności nie mniejszej niż 350 metrów i podstawie chmur nie niższej niż 30 metrów). Ponadto w ramach umowy rozbudowana zostanie droga kołowania E1 i E2, co umożliwi korzystanie z nich przez statki powietrzne kodu 4E (np. Boeing 747). W tym fragmencie inwestycji łącznie powstanie 30 tys. m kw nowej nawierzchni lotniskowej.


Do obsługi samolotów kodu 4E zostanie dostosowana także droga kołowania D. W tym miejscu powstanie 9.200 m kw nowych nawierzchni lotniskowych. Podobnie jak w przypadku płyty postojowej nr 1 rozbudowane drogi kołowania umożliwią wprowadzenie w przyszłości CAT II operacji lotniczych. Całość przedsięwzięcia realizowana jest w ramach unijnego projektu nr POIiŚ 6.3-4 z indykatywnej listy projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013.


W styczniu br. pomimo utrzymujących się mrozów prace przy rozbudowie płaszczyzny postoju samolotów trwają nieprzerwanie. Od początku roku zamontowano zbiornik awaryjny na paliwo lotnicze oraz wykonano wykop pod komory zbiornika retencyjnego wraz z ich montażem. Obecnie trwa instalacja kanalizacji kablowej energetycznej. Prowadzone są także prace przy budowie kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody deszczowe z powstającej płyty postojowej. W zintegrowanej sieci kanalizacyjnej montowany jest także układ podczyszczania wód. Budowa kanalizacji deszczowej, która docelowo będzie miała długość ponad 2,5 km, to jedno z kluczowych zadań przy realizacji rozbudowy płaszczyzny postoju samolotów. Jej koszt stanowić będzie blisko jedną trzecią wartości całego kontaktu na roboty budowlane, opiewającego na kwotę ponad 81 mln złotych.


Rozbudowa terminalu pasażerskiego A


W wyniku rozbudowy terminalu pasażerskiego A jego powierzchnia użytkowa wzrośnie o 1000 m kw. Obiekt otrzyma nowoczesną elewację od strony parkingu, modernizacją objęte zostanie także jego wnętrze. Aktualnie prace budowlane skupiają się na montażu szklanej fasady nowej części terminalu, a także pokryciu jej dachem. Wewnątrz terminalu trwa wymiana płytek posadzkowych. Roboty budowlane zaawansowane są w 60%. Oddanie nowej części terminalu pasażerskiego przewiduje się na maj br.

REKLAMA


Nowy hangar techniczny


W nowym hangarze o kubaturze 106 350,00 m sześć. i powierzchni użytkowej 7 912,00 m kw. jednocześnie będzie można serwisować dwa samoloty klasy C (Airbus A320/Boeing 737).


Aktualnie na obiekcie trwają prace wykończeniowe. W ich ramach montowane są kanały wentylacyjne i system wodno-kanalizacyjny. Wykonywana jest także instalacja mgły wodnej. W części biurowej obiektu trwają prace związane z montażem posadzki z wykładzin tekstylnych, PCV oraz posadzki płytkowej. Powstaje także wewnętrzna instalacja elektryczna.

 

źródło: Katowice Airport

 

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA