Katowice Airport z nowo wybudowaną drogą startową

Katowice Airport z nowo wybudowaną drogą startową

Katowice
REKLAMA

Kosztem 157 mln zł, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA zarządzające Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice, zakończyło dziś budowę nowej drogi startowej o długości 3200 m.

 

Dzięki inwestycji Katowice Airport stał się jednym z trzech polskich lotnisk pasażerskich, które dysponują drogą startową o długości ponad trzech kilometrów oraz jedynym portem regionalnym o kodzie referencyjnym 4E, uprawniającym do przyjęcia dalekodystansowych samolotów szerokokadłubowych o rozpiętości skrzydeł nawet do 65 m. Nowa droga startowa zostanie oddana do użytku operacyjnego w II kwartale przyszłego roku.

 

Nowo wybudowana droga startowa jest usytuowana równolegle i w odległości 195 m od obecnie funkcjonującej. Jej położenie zostało tak wyznaczone, by w przyszłości, w razie potrzeby, umożliwić bezkolizyjne wydłużenie drogi w kierunku zachodnim o kolejne 400 m. Nowa droga startowa (3200 m), jest o 400 m dłuższa niż dotychczasowa. Jej szerokość wynosi 45 m, a grubość całej konstrukcji drogowej przekracza 1 m. Powierzchnia nowej infrastruktury, wraz z układem głównych dróg kołowania wynosi 250 tys. m kw.

 

- Szczęśliwie zakończyliśmy budowę nowej drogi startowej. Jakość nowej infrastruktury została już przebadana przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, z którym od początku kontraktu współpracowaliśmy w zakresie nadzoru laboratoryjnego. Instytut podsumował wyniki testów i badań laboratoryjnych oraz poligonowych przeprowadzonych podczas budowy nowej drogi i uznał, iż oceniana konstrukcja nawierzchni spełnia wymagania normowe oraz założenia projektowe w zakresie parametrów wytrzymałościowych, trwałościowych, jak również nośności, równości czy szorstkości i będzie mogła być dopuszczona do użytkowania - mówi Cezary Orzech rzecznik Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

 

Prace przy budowie nowej drogi startowej rozpoczęły się w lutym 2013 roku. Ich wykonawcą była firma Budimex S.A. a nadzór prowadził ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. Przez ponad 90 tygodni budowy zaangażowano ponad 1500 osób i 220 jednostek specjalistycznego sprzętu. Do powstania ponad trzykilometrowej drogi startowej zużyto 421 tys. ton kruszywa, 12 tys. m sześc. betonu drogowego i konstrukcyjnego, 56 tys. ton mieszanki mineralno-bitumicznej. Ponadto do budowy tej infrastruktury wykorzystano 235 km kabli elektrycznych, 379 studni kanalizacyjnych. Do oznakowania poziomego nowej drogi zużyto 9 tys. kg farby, a do oznakowania nawigacyjnego 1097 świateł.

 

Nowo wybudowana droga startowa została wyposażona w nowe drogi kołowania: trzy prostopadłe (L, S i T) oraz dwie drogi szybkiego zjazdu dla kierunku wschodniego (N) oraz dla kierunku zachodniego (R). Są to tzw. speedway'e. Zostały one usytuowane pod takim kątem względem drogi startowej, by możliwe było opuszczenie jej przez samolot jeszcze przed ukończeniem pełnego dobiegu, czyli przy prędkości do 90 km/h. Dodatkowo wykonano zjazd w prostopadłą drogę kołowania (M), dzięki czemu w przyszłości, bez zakłóceń funkcjonowania nowej drogi startowej będzie ona mogła być połączona z przyszłą drogą kołowania (H), w którą zostanie przekształcona obecna droga startowa.

REKLAMA

 

Infrastruktura nowej drogi startowej została wyposażona w radiowy system nawigacyjny ILS II kategorii, który wspomaga lądowanie samolotu w warunkach ograniczonej widzialności i niskiego zachmurzenia. Dzięki niemu samoloty będą mogły lądować w Katowice Airport przy dwukrotnie gorszych warunkach atmosferycznych niż obecnie, tj. widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszej niż 300 metrów i przy wysokości decyzji nie mniejszej niż 30 metrów. II kategoria operacji lotniczych na nowej drodze startowej dostępna będzie w II kwartale 2016 roku, do tego czasu dostępna będzie I kategoria.

 

W minionym tygodniu przeprowadzona została kontrola świetlnych pomocy nawigacyjnych. Obloty wykonane zostały przez zespół inspektorów Inspekcji Lotniczej z użyciem samolotu Turbolet L-410 o regu SP-TPB tzw. ,,Papugi". Inspektorzy badali nie tylko sprawność i poprawność konfiguracji oświetlenia nawigacyjnego nowej drogi startowej, ale również zasięg i ustawienia kątowe precyzyjnego wskaźnika ścieżki podejścia (PAPI), który został zainstalowany na obu kierunkach nowej drogi startowej i będzie wspomagał lądujące załogi w przyjęciu prawidłowej konfiguracji do lądowania przy podejściu z prostej. Testy zakończyły się pozytywną opinią Inspektorów.

 

- Przed nami kilkumiesięczny okres przygotowania nowej infrastruktury do całkowitej gotowości operacyjnej. Polega on na opracowaniu zmian do dokumentacji rejestracyjnej lotniska i AIP Polska, Instrukcji Operacyjnej oraz porozumienia o współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, jak również rejestracji nowych pomocy w rejestrze lotniczych urządzeń naziemnych prowadzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Ponadto musimy przeprowadzić audyt certyfikacyjny ULC. Po pozytywnym odbiorze nowej drogi startowej, w II kwartale przyszłego roku, zostanie ona oddana do użytku i wówczas będziemy w pełni przygotowani do obsługi największych statków powietrznych, takich jak Boeing 747 czy Airbus A380, co znacząco wpłynie na poprawę konkurencyjności naszego portu - dodaje Cezary Orzech.

 

Budowa nowej drogi startowej zrealizowana została w ramach największej inwestycji w dotychczasowej działalności lotniska pn. ,,Port Lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej". Jednym z zadań tego przedsięwzięcia była ukończona w czerwcu ubiegłego roku budowa płaszczyzny postoju samolotów oraz modernizacja dróg kołowania. Wartość całej inwestycji to ponad 267 mln zł brutto.

 

Projekt rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniska w Pyrzowicach realizowany jest przy wsparciu środków unijnych. Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. POIiŚ obejmuje znaczące inwestycje, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Wartość dofinansowania wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA