Rozpoczęła się budowa nowego pasa startowego w Katowice Airport

Rozpoczęła się budowa nowego pasa startowego w Katowice Airport

Katowice
REKLAMA
W katowickim porcie lotniczym rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z budową nowego pasa startowego. Prace budowlane potrwają blisko 18 miesięcy, a ich koszt opiewa na 150 mln zł brutto. Dzięki inwestycji, pyrzowickie lotnisko dołączy do grona trzech polskich lotnisk pasażerskich posiadających drogę startową o długości powyżej 3 km.
Nowy pas usytuowany będzie równolegle do obecnego w odległości blisko 200 m w kierunku północnym. Położenie nowego pasa zostało tak wyznaczone, by w przyszłości, w razie potrzeby, umożliwić jego bezkolizyjne wydłużenie w kierunku zachodnim o kolejne 400 m. Wraz z oddaniem do użytkowania nowej drogi startowej, aktualnie eksploatowana zostanie przekształcona w drogę kołowania przeznaczoną dla samolotów E.


Nowa droga startowa będzie dłuższa o 400 m od obecnej (2800), będzie miała szerokość 45 m, a po obu jego stronach zostaną wybudowane umocnione pobocza o szerokości 7,5 m każde. Powierzchnia nowej drogi startowej wraz z układem głównych dróg kołowania L, N, R i S wyniesie 208,5 tys. m kw.


Prace już trwają. Aktualnie wykonawca prowadzi czynności przygotowawcze w miejscu budowy nowego pasa. Trwa tam m.in. rozpoznanie saperskie i wycinka drzew na obszarze ponad 14 ha. Jest to konieczne z uwagi na ustanowienie stref ochronnych, wolnych od przeszkód lotniczych w rejonie głównego podejścia do nowej drogi startowej, której początek zostanie przesunięty 700 m względem początku pasa dotychczasowej drogi startowej.


Nowa droga startowa będzie wyposażona w świetlne i radiowe pomoce nawigacyjne umożliwiające wykonywanie operacji lotniczych w CAT II, czyli przy widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszej niż 300 m i tzw. wysokości decyzji poniżej 60 m, lecz nie niższej niż 30. Przy drodze startowej zostaną zainstalowane również urządzenia systemu METEO, w tym m.in. system ICE ALERT alarmujący o wystąpieniu oblodzenia na nawierzchni.

REKLAMA


Lotnisko w Pyrzowicach, wzbogacając się o nowy pas startowy, stanie się jednym z trzech (obok Chopin Airport w Warszawie i Rzeszów-Jasionka Airport) pasażerskich portów lotniczych w Polsce, dysponujących drogą startową dłuższą niż 3000 m. Dłuższy pas startowy umożliwi lotnisku przyjmowanie największych samolotów z pełnym obciążeniem tzn. wylatujące z Pyrzowic samoloty będą mogły zostać w pełni załadowane i zatankowane.


- Po oddaniu nowego pasa startowego komfort korzystania z Katowice Airport i jego możliwości operacyjne zdecydowanie wzrosną. Maszyny pasażerskie będą w stanie bez śródlądowań, szybko i komfortowo przewozić pasażerów do najodleglejszych portów lotniczych świata. Z kolei samoloty cargo będą mogły w pełni wykorzystać swoją ładowność, co w naturalny sposób zmaksymalizuje możliwości cargo naszego portu - mówi Cezary Orzech, rzecznik Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.


Budowa pasa startowego to jedno z trzech zadań realizowanych w ramach największej inwestycji w dotychczasowej działalności lotniska pn. ,,Port Lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej". Projekt obejmuje trwającą rozbudowę płaszczyzny postoju samolotów oraz modernizację dróg kołowania, jak również przyszłe przekształcenie obecnie używanej drogi startowej w drogę kołowania. Wartość całego przedsięwzięcia to 412 mln zł brutto.


Projekt rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniska w Pyrzowicach (za wyjątkiem zadania dotyczącego przekształcenia istniejącej drogi startowej w drogę kołowania) realizowany jest przy wsparciu środków unijnych. Inwestycja współfinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko obejmuje znaczące inwestycje, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Wartość dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA