Podsumowanie działań w 2011 roku w ramach największej inwestycji  w historii Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice

Podsumowanie działań w 2011 roku w ramach największej inwestycji w historii Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice

śląskie
REKLAMA
Od 36 tygodni na lotnisku w Pyrzowicach realizowana jest największa, pod względem skali robót oraz nakładów finansowych, inwestycja pn. ,,Port Lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej".
W tym czasie, w ramach projektu rozpoczęto rozbudowę płyty postojowej, która w przyszłości będzie miała powierzchnię 110 tys. m kw i pomieści jednocześnie 13 samolotów. Na ukończeniu jest także dokumentacja projektowa dla budowy nowej drogi startowej, która będzie liczyć 3200 m. W 2012 roku Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ogłosi przetarg na budowę pasa startowego.


Prace związane z rozbudową płaszczyzny postoju samolotów rozpoczęły się w maju br. Kosztem blisko 10 mln zł wykonano ponad 15 procent zakresu robót. W pierwszej fazie usunięto konstrukcję nawierzchni wschodniej, starej części płaszczyzny postoju samolotów (PPS-2) oraz dróg kołowania G1 i G2. Następnie wykonano znaczną część robót ziemnych m.in. wykop pod montaż zbiorników retencyjnych, przygotowano koryto drogowe pod rozbudowę drogi kołowania D oraz budowę stanowisk postojowych pomiędzy istniejącą PPS-1, a nadal eksploatowaną płytą postojową PPS-2 przed hangarem obsługi technicznej. Wykonano także pierwsze warstwy nowej konstrukcji nawierzchni.


Obecnie budowana jest kanalizacja deszczowa, odprowadzająca wody deszczowe z powstającej PPS-1. Jest to jedno ze znaczących zadań przy budowie płyty postojowej, którego koszt stanowić będzie blisko 30 procent wartości całego kontraktu na roboty budowlane. Infrastruktura kanalizacyjna zostanie bowiem wyposażona w układ podczyszczający oraz urządzenia służące do wykrywania ewentualnego wycieku paliwa lotniczego do zbiorników retencyjnych, a także w mechanizm dokonujący zrzutu tych wód poza teren lotniska, do istniejącej infrastruktury odwadniającej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, nowa infrastruktura kanalizacyjna spełni nawet najbardziej rygorystyczne standardy ochrony środowiska.

REKLAMA


- Zaczęliśmy od rozbudowy płaszczyzny postoju samolotów, natomiast w kolejnym roku przystąpimy do modernizacji dróg kołowania. W dalszej kolejności wybudujemy nową drogę startową, a obecną przekształcimy w drogę kołowania. Cała inwestycja potrwa do 2016 roku, ponieważ chcąc zachować lotnisko w pełni funkcjonalne, a nawet obsługiwać rekordową ilość pasażerów, jak to miało miejsce w tym roku, nie możemy wykonywać wszystkich projektów jednocześnie - mówi Cezary Orzech, rzecznik Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.


W ramach realizowanej inwestycji w tym roku opracowywano także dokumentację projektową nowej drogi startowej. Przyszły pas startowy o długości 3200 m i szerokości 45 m zostanie zlokalizowany w odległości 195 m na północ od istniejącej drogi startowej. Położenie nowego pasa zostało tak wyznaczone, by w przyszłości, w razie potrzeby, umożliwić jego bezkolizyjne wydłużenie do 3600 m. Zakłada się, że w III kwartale 2012 r. zostanie wyłoniony wykonawca drogi startowej, który powinien ukończyć wszystkie prace do końca 2014 r.


Po zakończeniu robót budowlanych w 2013 roku, z płyty postojowej będzie mogło skorzystać dziesięć samolotów kodu C np. Airbus A320, Boeing 737 i trzy kodu D np. Boeing 757 lub zamiennie siedem kodu C i pięć kodu D. Nowa płyta postojowa będzie nie tylko większa, ale także bezpieczniejsza, bowiem zostanie wyposażona w infrastrukturę pomagającą nawigować samoloty nawet przy widzialności do 350 m.


- Efekt rozbudowy portu docenią zarówno pasażerowie, jak i przedstawiciele linii lotniczych. Dłuższy pas startowy, większa powierzchnia płyt postojowych i tym samym jeszcze lepsze warunki operacyjne sprawią, że nasz port będzie bardziej atrakcyjny dla przewoźników, czego skutkiem może być zwiększenie siatki połączeń lotniczych. W perspektywie wzrastającego ruchu pasażerskiego - średnio 200-300 tysięcy pasażerów rocznie, rozbudowa i modernizacja portu pozwoli na utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług i obsługi pasażerów -  dodaje Cezary Orzech.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA