Postęp prac przy modernizacji i rozbudowie lotniska w Pyrzowicach

Postęp prac przy modernizacji i rozbudowie lotniska w Pyrzowicach

REKLAMA

Początek roku zaowocował na lotnisku w Pyrzowicach dalszymi postępami w realizacji największej w historii portu inwestycji.

Po ogłoszeniu pod koniec stycznia przetargu na wykonawcę nowej drogi startowej w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice, trwa pierwszy etap postępowania. Zwiększa się także zaawansowanie prac przy rozbudowie płyty postojowej, dotychczas wykonano prawie jedną piątą robót.


Pomimo utrzymujących się śniegów trwają prace przy rozbudowie płaszczyzny postoju samolotów. Od początku roku zamontowano zbiornik awaryjny na paliwo lotnicze oraz wykonano wykop pod komory zbiornika retencyjnego wraz z ich montażem. Obecnie trwa instalacja kanalizacji kablowej energetycznej. Prowadzone są także prace przy budowie kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody deszczowe z powstającej płyty postojowej. W zintegrowanej sieci kanalizacyjnej montowany jest także układ podczyszczania wód.

REKLAMA


Budowa kanalizacji deszczowej, która docelowo będzie miała długość ponad 2,5 km, to jedno z kluczowych zadań przy realizacji rozbudowy płaszczyzny postoju samolotów. Jej koszt stanowić będzie blisko jedną trzecią wartości całego kontaktu na roboty budowlane, opiewającego na kwotę ponad 81 mln złotych brutto.


Rozbudowa płyty postojowej wraz z modernizacją dróg kołowania to pierwsze zadanie realizowane przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w ramach projektu ,,Port Lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej". Rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów, gdzie docelowo znajdywać się będzie 15 stanowisk dla samolotów, potrwa do 2013 roku. Równolegle, wraz z końcem br. powinny rozpocząć się prace budowlane przy budowie nowej drogi startowej o długości 3200 m.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA