[Katowice] Prace przy budowie płyty postojowej i modernizacji dróg kołowania na lotnisku w Pyrzowicach na półmetku

[Katowice] Prace przy budowie płyty postojowej i modernizacji dróg kołowania na lotnisku w Pyrzowicach na półmetku

REKLAMA

Mimo trwającego w pełni sezonu urlopowego, prace budowlane w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice nie zwalniają. Przeciwnie – prace przy rozbudowie płaszczyzny postoju samolotów i modernizacji dróg kołowania w Pyrzowicach zbliżają się już dopółmetka. W ciągu ostatnich 15 miesięcy wykonano 45 tys. m kw. powierzchni płyty postojowej i 8,6 tys. m kw. dróg kołowania. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. podpisało już także umowę na dofinansowanie projektu pn. "Port Lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej" na kwotę ponad 157 mln zł netto.

 

Projekt rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej obejmuje trzy kluczowe zadania - rozbudowę płyt postojowych i modernizację dróg kołowania E1, E2 i D, jak również budowę nowej drogi startowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przekształcenie obecnej drogi startowej w drogę kołowania. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 412 mln zł brutto.


W ramach realizacji pierwszego z zadań powstanie nowa płyta postojowa o powierzchni 110 tys. m kw., z której będzie mogło skorzystać jednocześnie 13 samolotów. Na płycie przewidziano 10 stanowisk dla samolotów kodu C (np. Airbus 320) i 3 dla samolotów kodu D (Boeing 757) lub alternatywnie 7 dla samolotów kodu C i 5 dla samolotów kodu D. Aktualnie trwają prace w zakresie budowy nawierzchni betonowych płaszczyzny postojowej samolotów, nawierzchni rozbieralnych drogi technicznej i płaszczyzn postojowych sprzętu handlingowego z kostki betonowej oraz roboty branżowe – kanalizacyjne i teletechniczne.

 

W przyszłym miesiącu planowane jest rozpoczęcie modernizacji dróg kołowania E1 i E2. Docelowo powstanie tu 30 tys. m kw. nowej nawierzchni lotniskowej. Dotychczas wykonano blisko 54 tys. m kw. nowej nawierzchni lotniskowej. Zakończenie modernizacji dróg kołowania E1 i E2 stanowiące ostatni etap realizowanej inwestycji planowane jest na drugi kwartał 2013 roku.

 

W ramach inwestycji „Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” zostanie także wybudowana nowa droga startowa o długości 3200 m, natomiast obecny pas startowy zostanie przekształcony w drogę kołowania. Rozpoczęcie prac przy budowie nowego pasa startowego planowane jest na przełomie 2012 i 2013 roku, natomiast całość inwestycji rozbudowy i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej w Pyrzowicach zakończy się w połowie 2016 roku.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA