Jak idą prace na zachodniej obwodnicy Poznania?

Jak idą prace na zachodniej obwodnicy Poznania?

Poznań
REKLAMA

Zaawansowanie rzeczowe na budowie Zachodniej Obwodnicy Poznania wynosi 21 procent. wykonawca prowadzi prace na całym odcinku i rozpoczął już roboty przy obiektach mostowych. Inwestycję realizuje firma Skanska.

Do przyszłych wakacji postanie już 5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11 pomiędzy węzłami Poznań Rokietnica i Poznań Tarnowo Podgórne. Połączy on wcześniej oddane do ruchu części Zachodniej Obwodnicy Poznania.

 

Do tego czasu powstaną między innymi dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu na każdej wraz z pasami awaryjnymi. Na trasie znajdą się trzy obiekty inżynierskie, sieć dróg współistniejących, urządzenia odwadniające i odprowadzające wody deszczowe.

 

Ponadto, wykonawca zajmie się wykonaniem oświetlenia drogowego, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu. Powstanie również węzeł Poznań Kiekrz na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 184 w Kobylnikach z drogą S11.

 

W niemal 80 procentach zdjęto warstwę humusy. Nasypy są wykonane w prawie 40 procentach, a wykopy niemal w połowie. Nie rozpoczęto jeszcze wykonywania podbudowy z kruszywa łamanego, ani podbudowy bitumicznej. Warstwa wiążąca i ścieralna pojawiła się natomiast w całości na odcinku drogi krajowej nr 11.

REKLAMA

 

Prace są wykonywane na wszystkich obiektach mostowych i zrealizowano je w 5 procentach. Na innych obiektach (przepustach, zbiornikach) zrealizowano 32 procent prac. Udało się również zlikwidować 43 procent kolizji elektrycznych. Nie rozpoczęto do tej pory likwidacji kolizji teletechnicznych.

 

Na przyszły tydzień wykonawca zaplanował kontynuacją robót ziemnych na ciągu głównym obwodnicy, łącznicach węzła, drogach dojazdowych. Ponadto, profilowane będzie podłoże pod warstwy konstrukcyjne, zostanie zrealizowana wymiana gruntów oraz prace przy obiektach mostowych.

 

Wykonawca rozpocznie układanie warstwy stabilizacji cementowej, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej na określonych odcinkach.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA