DODAJ

Co się dzieje na A1 między Świerklanami i Gorzyczkami?

Drogi i mosty / śląskie
Co się dzieje na
RynekInfrastruktury
2013-11-18 11:30:28

Katowicki oddział GDDKiA przedstawia postęp prac na autostradzie A1 ze Świerklan do Gorzyczek. Od 27 sierpnia most MA-532 w Mszanie jest w całości uciąglony i stanowi jednolitą całość. Efekt uzyskano poprzez zabetonowanie wszystkich składowych elementów obiektu.

Ponadto, niemal w całości gotowy jest także most MD532.1, który stanowi łącznice węzła. Do uzyskania jego ciągłości pozostał do wykonania 5-metrowy odcinek zwornikowy w miejscu jego połączenia z mostem MA-532.


 


„Lista wykonanych już prac naprawczych usuwających pozostawione przez austriacką firmę Alpine Bau błędy i niedoróbki jednoznacznie świadczy o jej braku profesjonalizmu przy budowie obiektu MA-532. Obecny wykonawca – firma Intercor zanim przystąpił do prac Kontraktowych, zmuszony został w pierwszej kolejności do wykonania dodatkowych robót wynikających z błędów popełnionych przez poprzedniego wykonawcę, a praktycznie uniemożliwiających prowadzenie dalszych robót” – wyjaśnia GDDKiA.


 


Do wybranych prac naprawczych należało zabetonowanie wadliwych otworów i ponowne wykonanie przewiertów, rozkucie bloków kotwiących sprężenie, na których nieprawidłowo osadzono płyty oporowe, czy naprawa podlewek pod łożyskami obiektu.


 


Jak wyjaśnia GDDKiA, poprzedni wykonawca nieprawidłowo wykonał wypełnienie osłon kabli sprężających. Intercor po wykonaniu otworów pod zakotwienia dewiatorów, a przed ich montażem, na bieżąco uzupełnia puste przestrzenie, by nie doszło do zgniecenia płyty. Na moście MD532.1 usunięto wadliwie ułożoną izolację przeciwwilgociową, co było konieczne przed wykonaniem robót bitumicznych.


 


W połowie października sukcesem zakończono próbne sprężenia kabla, co umożliwiło rozpoczęcie docelowego procesu sprężania obiektu autostradowego. Do tej pory na obiekcie zamontowano około 20 procent całości dewiatorów, a ich liczba wzrasta każdego dnia.


 


Ponadto wykonano już 50 procent żeber poprzecznych zlokalizowanych w środku obiektu. Przygotowany do betonowania pozostały zakres żeber jest zazbrojony i zadeskowany. Oczekuje na zamontowanie reszty dewiatorów i sprężenie części obiektu.


 


Niezależnie od powyższego w ramach kontraktu na dokończenie całego odcinka autostrady A1, po przekazaniu placu budowy wykonawca przystąpił do prac umożliwiających rozpoczęcie wykonania kap chodnikowych. Trwa wykonanie izolacji oraz montaż zbrojenia i szalunków na kapach wspornikowych i w pasie rozdziału.


 


Wykonawca wykasza trawę na skarpach oraz w pasie rozdziału na autostradzie. Prowadzi również rozmowy z Zarządcami dróg publicznych, celem naprawy uszkodzeń powstałych w trakcie budowy autostrady bądź wypłaty stosownego odszkodowania. W najbliższych dniach rozpocznie się naprawa dróg wojewódzkich na objeździe autostradowym. Jego zakres został już ustalony z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.