DODAJ

Dąbrowa Górnicza: budżet na rok 2013 uchwalony

śląskie
Dąbrowa Górnicza: budżet na
graviteo
2012-12-28 17:52:46

Dochody - 568 636 293 zł , wydatki - 698 127 229 zł. Tak wygląda plan finansowy Dąbrowy Górniczej na 2013 rok.

Za jego przyjęciem opowiedziało się 14 rajców, 9 (w tym wszyscy członkowie klubu PO) było przeciw, a jeden radny wstrzymał się od głosu. W sumie dochody miasta mają wynieść ponad 568 mln zł, a wydatki ponad 698 mln zł. Deficyt w wysokości ponad 129 mln 490 tys. zł władze miasta chcą pokryć 71 mln zł kredytu, 56 mln zł pochodzących z wolnych środków oraz 2 mln 135 tys. zł pożyczki. W wydatkach na 2013 rok najwięcej środków przeznaczono na inwestycje tj. 230 940 842,28 zł. Tutaj najwyższą pozycją jest zadanie pn. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie, na które zaplanowano 168 mln zł. Ponad 15 mln złotych pochłonie remont zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia, 5 mln zł przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK - 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego tego węzła i ponad 5,4 mln zł  budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka. Na termomodernizację szkół podstawowych nr 20 i 21 oraz przebudowę przyszkolnych boisk sportowych w Gimnazjum Nr 4 przy ul. Wyspiańskiego przeznaczono 7,85 mln zł, a zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych 6,7 mln zł.

Drugą znaczącą pozycją w budżecie jest oświata i wychowanie. Tutaj na utrzymanie wszystkich placówek oświatowych zaplanowano prawie 182 mln zł.


 źródło: UM Dąbrowa Górnicza