DODAJ

Jaworznianie wybrali drogi do remontów

śląskie
Jaworznianie wybrali drogi do
graviteo
2013-03-14 17:19:17

Zakończyła się seria spotkań poświęconych modernizacji dróg gruntowych w dzielnicach. Podczas konsultacji prezydenta i jego współpracowników z mieszkańcami poszczególnych osiedli, to sami jaworznianie wybrali gruntówki, które zostaną zmodernizowane w tym roku.

Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy chętnie brali udział w decydowaniu o planowanych inwestycjach. Oprócz wypełniania ankiet i wyłaniania ulic, które zostaną zmodernizowane w pierwszej kolejności, na konsultacjach jaworznianie mieli szansę dowiedzieć się m.in. o planach inwestycyjnych na kolejne lata, postępach prowadzonego w mieście projektu kanalizacyjnego oraz kryteriach, jakie są brane pod uwagę przy typowaniu dróg do remontów.Podczas ostatniego spotkania, które odbyło się we wtorek - 12 marca, większością głosów mieszkańcy Szczakowej zdecydowali, że w pierwszej kolejności w dzielnicy zostaną wyremontowane ulice: Dąbrówka (od ul. Wolności do posesji nr 27 b) i Wróblewskiego (od ul. Kościuszki w kierunku stadionu). Z kolei mieszkańcy Góry Piasku zdecydowali, że w pierwszej kolejności w dzielnicy zostaną wyremontowane ulice: Polna, Żeromskiego i Kowalska.

Na wcześniejszych konsultacjach, większością głosów mieszkańcy Byczyny i Cezarówki Dolnej zdecydowali, że w pierwszej kolejności w dzielnicy zostaną wyremontowane ulice: Rumiankowa (dojazd do boiska), Grażyny, Anny, Krystyny, Elżbiety, Bożeny oraz Gwardzistów boczna. W Dąbrowie Narodowej priorytetem dla mieszkańców były ulice: Dąbrowska - na odcinkach od ul. Jasiugi w kierunku ul. Szczotki oraz od ul. Katowickiej w kierunku ul. Wojska Polskiego, Strażacka, Jasiugi, Wolna oraz Nowowiejska. Z kolei w Jeleniu zostały wybrane ulice: Witkiewicza, Pastwiskowa, Koniówki (od ul. Lipinka do rozwidlenia przy posesji nr 15), Proksy i Bożka. Mieszkańcy Ciężkowic wybrali ulice: Ludową (od ul. Żniwnej do ul. Żeńców), Klinową (od ul. Ks. Mroczka do posesji nr 40), Zdrojową, Luszowicką (od ul. Wyzwolenia do posesji nr 10), Turystyczną i Cichy Kącik. Natomiast mieszkańcy Borów ulice: Podgórską - I etap (od ul. Krakowskiej do posesji nr 10), Sielec (od posesji nr 18b do posesji 21a) i Byczyńską.***W budżecie miasta na 2013 rok na przebudowę dróg gruntowych zapisano ponad 6 mln zł. W roku 2014 kwota ta wzrośnie do 14 mln zł. Takie nakłady finansowe pozwolą w znacznym stopniu zmodernizować osiedlowe drogi gruntowe, których w naszym mieście wciąż jest blisko 100 km. Prace nabiorą tempa również dlatego, że Miejski Zarząd Dróg i Mostów wzbogacił się o dodatkowy sprzęt drogowy i pracowników, po zlikwidowanym Miejskim Zakładzie Drogowym.- Chciałbym, zgodnie z moją obietnicą, aby w najbliższych latach ciężar modernizacji i remontów został przeniesiony do osiedli. Decyzje dotyczące rozwoju miasta i dzielnic chcę szeroko konsultować z mieszkańcami - mówi prezydent Paweł Silbert. - To przecież mieszkańcy najlepiej wiedzą, co jest najbardziej potrzebne w pobliżu ich miejsca zamieszkania.źródło: UM Jaworzno