DODAJ

Przebudowa Wzgórza Zamkowego w Będzinie

Kamienice i zabytki / Będzin
Przebudowa Wzgórza Zamkowego w
graviteo
2012-01-23 12:46:48

Wzgórze Zamkowe oraz Zamek - symbole Będzina - zmienią diametralnie swój wygląd. Władze miasta liczą, że stanie się ono magnesem przyciągającym gości z innych regionów kraju.

W ramach projektu subregionalnego pod nazwą ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia" współfinansowanego ze środków EFRR Wydział Strategii i Rozwoju Miasta we współpracy z Biurem Inwestycji Miejskich w bieżącym roku rozpocznie prace przy realizacji kolejnych dwóch zadań tego projektu, mających na celu podniesienie wartości Wzgórza Zamkowego, tak aby stało się ono magnesem przyciągającym gości z innych regionów kraju.Pierwszym z nich jest ,,Rewaloryzacja Wzgórza Zamkowego wraz zabezpieczeniem i odtworzeniem elementów zabytkowych". Prace obejmą przede wszystkim działania rewaloryzacyjne ukształtowanego na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym parku na Wzgórzu, położonego w strefie zabytkowego układu urbanistycznego miasta Będzina. Zagospodarowany zostanie dawny ogródek jordanowski, gdzie znajduje się ,,mały" amfiteatr, nastąpi zmiana nawierzchni alejek parkowych z zachowaniem ich historycznego przebiegu, wprowadzone zostanie wysokiej jakości oświetlenie podkreślające walory estetyczne parku, a także zrekonstruowany zostanie średniowieczny wał obronny i odtworzone półziemianki.Drugim przedsięwzięciem jest ,,Zabezpieczenie i adaptacja dla celów kulturalnych podziemi będzińskich pod Wzgórzem Zamkowym". Celem jego realizacji jest udostępnienie podziemi położonych na obszarze XIV-wiecznego układu urbanistycznego miasta Będzina. Planowane prace mają nie tylko zahamować proces destrukcji zabytku, ale także zakłada się utworzenie w podziemiach strefy ekspozycyjno-wystawienniczej obrazującej Wzgórze Zamkowe.Po przeprowadzeniu adaptacji podziemi planowane jest zagospodarowanie placyku przed wejściem od strony Al. Kołłątaja. Zostanie tam zainstalowane nowoczesne oświetlenie eksponujące obiekt, w planach jest także budowa tarasu widokowego wraz z balustradą i schodami prowadzącymi na placyk przy wejściu do podziemi.


źródło: UM Będzin